ThaiPublica > ประเด็นร้อน > COVID-19 พลิกโลก > ไทยจัดหาวัคซีนโควิด-19 ไปแล้วจำนวนเท่าไหร่!

ไทยจัดหาวัคซีนโควิด-19 ไปแล้วจำนวนเท่าไหร่!

23 สิงหาคม 2021


เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตอบคำถามสื่อมวลชนแทนนายกรัฐมนตรี ถึงเหตุผลที่รัฐบาลสั่งซื้อวัคซีนซิโนแวคเพิ่ม 12 ล้านโดสว่า องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้อนุมัติให้มีการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และ 2 แบบไขว้ชนิด ดังนั้น ประเทศไทยจึงศึกษาและเก็บข้อมูลการฉีดวัคซีนไขว้ชนิด พบว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค เข็มที่ 1 และแอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 2 จะทำให้มีภูมิคุ้มกันสูงกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนซิโนแวคทั้ง 2 เข็ม อีกทั้งสามารถป้องกันโควิดสายพันธุ์เดลตาได้ในระดับหนึ่ง

นายอนุชากล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีการฉีดวัคซีนมากกว่า 24 ล้านโดส เป็นเข็มที่ 1 ประมาณ 18,370,000 โดส เข็มที่ 2 ประมาณ 520,000 โดส และเข็มที่ 3 ซึ่งเป็นบูสเตอร์ให้บุคลากรการแพทย์และด่านหน้าประมาณ 500,000 โดส คาดว่าภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้จะสามารถฉีดวัคซีนได้ 30 ล้านโดส

“ศักยภาพการฉีดขึ้นอยู่กับวัคซีนที่ส่งมอบ หากมีวัคซีนเข้ามาอย่างเพียงพอ เราสามารถเพิ่มศักยภาพการฉีดได้ โดยสิ้นปี 2564 ได้มีการยืนยันว่าจะมีวัคซีนเข้ามาครบ 100 ล้านโดส เพราะฉะนั้น 3 เดือนสุดท้ายของปีนี้ จะมีศักยภาพการฉีดได้มากกว่า 15 ล้านโดสอย่างแน่นอน”

ขณะที่นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการนำเข้ายาหรือวัคซีนจากต่างประเทศว่า รัฐบาลไม่เคยปิดกั้นภาคเอกชนในการนำเข้าวัคซีนโควิด 19 สำหรับกรณีเอกชนที่ต้องการนำเข้าวัคซีนโควิด 19 เช่น โรงพยาบาลเอกชน ต้องมายื่นเป็นผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรก่อน จากนั้นจึงยื่นขอขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด 19 อีกครั้ง ซึ่งเป็นไปตามหลักปฏิบัติสากล เนื่องจากผู้รับอนุญาตนำเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อคุณภาพและความปลอดภัยของวัคซีนที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร

“เอกชนรายใดประสงค์จะนำเข้าวัคซีนโควิด สามารถดำเนินการได้ยื่นขอเป็นผู้รับอนุญาตนำเข้าวัคซีนมาขึ้นทะเบียนได้ที่ อย. (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) เพื่ออำนวยความสะดวกทาง อย. ได้ระดมสรรพกำลังและเร่งดำเนินการพิจารณาประเมิน ทั้งด้านคุณภาพ ความปลอดภัย ประสิทธิผล และการบริหารจัดการความเสี่ยงของวัคซีน หากส่งเอกสารครบถ้วนตามที่กำหนดจะใช้เวลาในการพิจารณาไม่เกิน 30 วัน” นายแพทย์เกียรติภูมิกล่าว

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้อนุมัติทะเบียนวัคซีนโควิด 19 แล้ว จำนวน 6 รายการ ได้แก่ วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า นำเข้าโดยบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด, วัคซีนโคโรนาแวค ของบริษัท ซิโนแวค ไลฟ์ไซเอ็นซ์ จำกัด นำเข้าโดยองค์การเภสัชกรรม, วัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน นำเข้าโดยบริษัท แจนเซ่น ซีแลค จำกัด, วัคซีนโมเดอร์นา นำเข้าโดยบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด, วัคซีนของซิโนฟาร์ม นำเข้าโดยบริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด และวัคซีนโคเมอร์เนตีของไฟเซอร์ นำเข้าโดย บริษัท ไฟเซอร์ ประเทศไทย จำกัด