ThaiPublica > ประเด็นร้อน > COVID-19 พลิกโลก > “ดอน” หารือ “อนุทิน” จัดหาวัคซีนโควิด-19 เพิ่ม

“ดอน” หารือ “อนุทิน” จัดหาวัคซีนโควิด-19 เพิ่ม

19 สิงหาคม 2021


นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยผลการหารือระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

เช้าวันนี้ (19 สิงหาคม 2564) นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้หารือกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมด้วย อาทิ กรมการกงสุล กรมควบคุมโรค สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการจัดหาวัคซีนโควิด-19 โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันจัดหาวัคซีนโควิด-19 จากแหล่งต่าง ๆ เพื่อให้พอต่อความต้องการในปัจจุบันและอนาคตด้วย โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่า สามารถจัดหาวัคซีนได้แล้ว 100 ล้านโดสในปีนี้

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้ข้อสังเกตว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบันส่งผลอาจกระทบต่อไทยบ้าง แต่เชื่อมั่นว่า ด้วยพื้นฐานทางด้านสาธารณสุขที่แข็งแกร่งของไทย เราจะสามารถฟื้นฟูภาพลักษณ์ที่ดีในด้านดังกล่าวให้กลับคืนมาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากสถาบันวิจัยของไทยประสบความสำเร็จในการวิจัยและพัฒนาวัคซีน mRNA เป็นชาติแรกในอาเซียนและในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา จึงขอสนับสนุนให้กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญและผลักดันเรื่องนี้อย่างจริงจัง

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่าย ยังได้หารือเรื่องการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับพี่น้องชาวไทยและชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยเพื่อให้มีการกระจายวัคซีนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และครอบคลุมทุกกลุ่ม ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่กำหนดให้วัคซีนเป็นสินค้าสาธารณะของโลก (Global Public Goods) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันการจัดให้คนต่างชาติในไทยเข้าถึงวัคซีนผ่านการลงทะเบียน Expatvac จัดการกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ รวมถึงแรงงานต่างชาติที่กระทรวงสาธารณสุขจัดให้ผ่านนายจ้างด้วย

ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันในการเตรียมการล่วงหน้ากระบวนการผลิต “วัคซีนไทย” รวมถึงกระบวนการสั่งจอง การบริหารจัดการ ตลอดจนแหล่งเงินทุนระหว่างประเทศและภูมิภาค ซึ่งหลายสถาบันการเงินพร้อมให้การสนับสนุน

การหารือระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในครั้งนี้นับเป็นการหารือระหว่างผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองกระทรวงเป็นประโยชน์ต่อการบูรณาการการทำงานระหว่างสองหน่วยงานเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ