ThaiPublica > Sustainability > Headline > ไทยยูเนี่ยนประสบความสำเร็จออกหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนครั้งแรกในไทย

ไทยยูเนี่ยนประสบความสำเร็จออกหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนครั้งแรกในไทย

21 กรกฎาคม 2021


นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ไทยยูเนี่ยนประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนครั้งแรกในประเทศไทย ตอกย้ำความมุ่งมั่นต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 – บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านอาหารทะเลระดับโลก ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนเป็นครั้งแรกในประเทศไทย มูลค่า 5,000 ล้านบาท ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.47 % ต่อปี ให้กับผู้ลงทุนสถาบัน เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564

การออกหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทย หลังจากที่ไทยยูเนี่ยน ได้ออกสินเชื่อส่งเสริมความยั่งยืนเป็นครั้งแรกในประเทศไทยด้วยเช่นกันในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา แสดงถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และเป็นก้าวสำคัญสำหรับ Blue Finance (การจัดหาเงินทุนสำหรับโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อมหาสมุทร – และอุตสาหกรรมอาหารทะเลโดยรวม)

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนนี้ อยู่ที่ระดับ “A+” แนวโน้ม “คงที่” เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ซึ่งแสดงถึงสถานะทางการตลาดที่เข้มแข็งของไทยยูเนี่ยนในฐานะผู้ผลิตอาหารทะเลแปรรูปชั้นนำของโลกที่มีสถานะการเงินและธุรกิจที่แข็งแกร่งและมั่นคง โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ เป็นที่ปรึกษาด้านโครงสร้างหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนร่วมกับ MUFG Securities Asia Limitedหนึ่งในบริษัทหลักทรัพย์ของกลุ่ม Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG)

การเสนอขายหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัทในครั้งนี้ มีจำนวนยอดจองซื้อมากกว่า 8,900 ล้านบาท หรือ มากกว่า 2.23 เท่า ทำให้บริษัทพิจารณาเพิ่มมูลค่าการออกหุ้นกู้จากที่วางแผนไว้ที่ 4,000 ล้านบาท เป็น 5,000 ล้านบาท ผลการตอบรับจากนักลงทุนที่ดีในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อธุรกิจและสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของไทยยูเนี่ยน รวมถึงความตั้งใจที่จะลงทุนในด้านความยั่งยืน

สำหรับหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนไม่เพียงแต่จะเป็นครั้งแรกในประเทศไทยแต่ยังเป็นครั้งแรกของโลก ที่มีลักษณะทางการเงินแบบ Step up/ Step down ซึ่งเป็นโครงสร้างแรกที่มีอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง ขึ้นอยู่กับความสำเร็จของการดำเนินงานสู่เป้าหมายด้านความยั่งยืน โดยมีการเชื่อมโยงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้กับเป้าหมายด้านความยั่งยืน (Sustainability Performance Targets หรือ SPTs) ตามหลัก 3 ประการ ในปี 2566 และ ปี 2569 ประกอบด้วย

SPT 1 คือ การขึ้นทะเบียนใน DJSI Emerging Markets และ ได้รับการจัดอันดับเป็น 10 บริษัทแรก (Top 10 companies) ของ DJSI Food Products Industry Index

SPT 2 คือ การลดความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1) และ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน (Scope 2) ให้ได้ร้อยละ 4 ต่อปี

SPT 3 คือ การเพิ่มการตรวจสอบด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ มีผู้สังเกตการณ์ตรวจสอบบนเรือประมงปลาทูน่า

โดยผู้ลงทุนในหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัทในครั้งนี้จะมีโอกาสได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง ในปี 2566 และ ปี 2569 ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการสอบทานจากภายนอกสำหรับการออกหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน โดย Sustainalytics ซึ่งเป็นผู้ชำนาญการอิสระ (Second Party Opinion) เพื่อทำการสอบทานและรับรองว่ากรอบการเสนอขายตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท (Thai Union’s Sustainability-Linked Financing Framework) เป็นไปตามมาตรฐานสากล

นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ไทยยูเนี่ยนให้ความสำคัญกับการทำงานด้านความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด ซึ่งการออกหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของนโยบายของบริษัท Healthy Living, Healthy Oceans ในการที่จะดูแลความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนและความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล ซึ่ง Blue Finance ครั้งนี้ ยังสะท้อนให้เห็นว่าเราสามารถร่วมกับภาคการเงินในการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ช่วยให้เราสามารถอนุรักษ์ท้องทะเลได้อย่างต่อเนื่อง ไปพร้อมกับการผลิตสินค้าอาหารที่ดีมีคุณค่าต่อสุขภาพให้กับผู้บริโภคทั่วโลกไปพร้อมกัน

“นอกจากนี้ไทยยูเนี่ยนยังได้กำหนดกรอบการเสนอขายตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Financing Framework) ขึ้นเป็นครั้งแรก ตอกย้ำความมุ่งมั่นของไทยยูเนี่ยนในการขับเคลื่อนสู่การเป็น Blue Finance หรือการบริหารการเงินที่เกี่ยวข้องกับโครงการอนุรักษ์มหาสมุทรและเชื่อว่าการทำงานด้านความยั่งยืนจะต้องนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงให้กับอุตสาหกรรมโดยรวม”นายธีรพงศ์กล่าว

ด้านนายธีรพงศ์ ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุน​บำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือ กบข. กล่าวว่ากบข. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นหนึ่งในผู้ลงทุนในหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนที่ออกครั้งแรกในประเทศไทยโดยบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กบข. ได้ตระหนักถึงกิจกรรมและการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนของบริษัท ไทยยูเนี่ยน มาโดยตลอด และมีความยินดีที่จะเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งให้กับไทยยูเนี่ยน การลงทุนในครั้งนี้ตอกย้ำเป้าหมายของกบข. ในการเป็นผู้นำการลงทุนและส่งเสริมริเริ่มการลงทุนโดยคำนึงถึงปัจจัย ESG ในประเทศไทย กบข. เชื่อมั่นในปรัชญาความยั่งยืนและมีเป้าหมายที่จะเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญที่ยั่งยืน และสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับสมาชิก รวมถึงรับผิดชอบต่อสังคม

“การลงทุนอย่างรับผิดชอบโดยให้ความสำคัญกับปัจจัยสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance Issues: ESG) เป็นกลยุทธ์ที่ดำเนินมาอย่างยาวนานของ กบข. ทั้งนี้ ในฐานะกองทุนบำเหน็จบำนาญ การลงทุนของเรามีระยะเวลายาวเพียงพอที่จะสร้างทั้งคุณค่าทางสังคมและมูลค่าเพิ่มทางการเงิน การสร้างคุณค่าทางสังคมไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นหน้าที่ของกบข. ซึ่ง กบข. มุ่งมั่นที่จะแนะนำแนวทางให้นักลงทุนในประเทศไทยสามารถนำกลยุทธ์การลงทุนอย่างยั่งยืนนี้มาใช้กันมากขึ้น” ดร.ศรีกัญญากล่าว

ส่วนนายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าเมืองไทยประกันชีวิต มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการลงทุนในหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนครั้งแรกในประเทศไทยของไทยยูเนี่ยน ในครั้งนี้ อีกทั้งยังเป็นเครื่องสะท้อนสำคัญถึงพันธกิจหลักขององค์กร ที่มีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับการสร้างความยั่งยืนในระยะยาว พร้อมทั้งการเดินหน้านโยบายต่าง ๆ ด้วยความตั้งใจในการส่งมอบความสุข โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น และสังคมในทุกด้าน เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ ช่องทางการขายที่หลากหลาย ผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มได้อย่างเหมาะสม รวมไปถึงการดูแลสังคมเพื่อสร้างความยั่งยืนในด้านต่าง ๆ อย่างรอบด้าน

“ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการลงทุนโดยให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) เพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะธุรกิจประกันชีวิตที่มีความรับผิดชอบและภาระผูกพันในระยะยาวต่อผู้ถือกรมธรรม์ ขณะเดียวกัน ก็ต้องตอบสนองด้านความยั่งยืนต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงได้ใช้แนวคิดการลงทุนอย่างยั่งยืนในการพิจารณาลงทุนตามความเหมาะสมแล้วจัดสรรเงินลงทุนเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ที่สนับสนุนด้าน ESG อย่างต่อเนื่อง” นายสาระกล่าว

นายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การออกหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวที่สำคัญบนเส้นทางสู่การธนาคารที่ยั่งยืนของกรุงศรี ความสำเร็จในการนำหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนออกสู่ตลาดทุนไทยตอกย้ำพันธกิจด้าน ESG และความมุ่งมั่นของธนาคารในการตอบสนองความต้องการทางการเงินของลูกค้า ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและพัฒนาหุ้นกู้ให้เป็นสินทรัพย์ชั้นนำในประเทศไทย ด้วยการริเริ่มนวัตกรรมทางการเงินนี้ ไทยยูเนี่ยนสามารถตอบโจทย์ความต้องการทางการเงินเพื่อสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจ พร้อมไปกับการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่เป้าหมายในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

“หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนครั้งนี้ยังแสดงให้เห็นถึงการผสานพลังความร่วมมืออันแข็งแกร่งของกรุงศรีและ MUFG อย่างต่อเนื่อง โดยใช้ศักยภาพความพร้อมของทั้งสองสถาบันในการสนับสนุนและเชื่อมโยงทุกความต้องการของลูกค้าให้บรรลุเป้าหมายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ” นายเซอิจิโระกล่าว

นายริชาร์ด ยอร์ค กรรมการผู้จัดการ และหัวหน้าฝ่ายลูกค้าบรรษัทและวาณิชธนกิจ เอเชียแปซิฟิก ธนาคาร เอ็มยูเอฟจี จำกัด (MUFG Bank)และผู้บริหารระดับภูมิภาคส่วนงานตลาดทุนใน MUFG Securities Asia กล่าวว่า “เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสในการร่วมงานกับไทยยูเนี่ยนอีกครั้ง ในการขับเคลื่อนธุรกิจระดับโลกสู่ความยั่งยืน การเสนอขายหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่สองที่ MUFG ได้ยกระดับความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการเงินในด้าน ESG สนับสนุนไทยยูเนี่ยน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ MUFG เพื่อนำไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนสำหรับลูกค้าและชุมชนของเรา”

การออกหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนที่ประสบความสำเร็จนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถเข้าใจในลูกค้า ซึ่งเมื่อรวมกับความเชี่ยวชาญในเรื่อง ESG ของเครือข่าย MUFG และเครือข่ายการจัดจำหน่ายอันแข็งแกร่งทั้งในประเทศไทยและ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแล้ว สิ่งเหล่านี้ช่วยให้ MUFG เพิ่มมูลค่าที่สำคัญให้กับความมุ่งมั่นสู่ความยั่งยืนของไทยยูเนี่ยนได้ ขอแสดงความยินดีกับไทยยูเนี่ยนอีกครั้งสำหรับความสำเร็จครั้งนี้


Thai Union Launches Thailand’s First Sustainability-Linked Bond

 • Ground-breaking bond reaffirms Thai Union’s strategic commitment to sustainability throughout its business
 • New product builds on Thai Union’s Blue Finance portfolio following the Sustainability-Linked Loan launched in February 2021
 • BANGKOK – July 21, 2021 – Thai Union Group PCL. (Thai Union), the world’s leading seafood processor, has successfully priced a THB 5 billion seven-year senior, unsecured Sustainability-Linked Bond (SLB) for institutional investors. The SLB carries an interest rate of 2.47 %. p.a. and was issued on July 20, 2021.

  This is the first SLB that has been launched in Thailand and follows the launch of Thai Union’s inaugural Sustainability-Linked Loan (SLL) in February 2021, further demonstrating the Company’s ongoing commitment to its ESG principles. It is another significant step forward for Blue Finance—financing for projects benefiting oceans—and the seafood industry as a whole.

  TRIS Rating Co., Ltd. rated the bond as “A+” with a “Stable” outlook on July 16, 2021, showing the strength of Thai Union’s position as one of the world’s leading seafood processors and providing a solid indication of the Company’s financial standing.

  Bank of Ayudhya Public Company Limited (Krungsri) is the sole arranger for this offering, while both Krungsri and MUFG Securities Asia Limited, the securities entity of Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG), are the Joint Sustainability-Linked Structuring Advisors.

  The offering has garnered demand of approximately THB 8.9 billion or more than 2.23 times of the offered amount. This led Thai Union to increase its issue size from THB 4 billion to THB 5 billion in response. This very encouraging demand has shown investors’ confidence in Thai Union’s solid business profile and a real willingness to invest in sustainability.

  Thai Union’s SLB is not only the first in Thailand but also the first globally to introduce step-up and/or step-down facilities related to the achievement of Sustainability Performance Targets (SPTs). These targets include remaining in the Dow Jones Sustainability Index (DJSI) Emerging Markets and ranking in the top 10 companies for the DJSI Food Products Industry Index; reducing Thai Union’s Scope 1 and Scope 2 carbon emissions from manufacturing operations by 4% annually (carbon intensity); and increasing the monitoring and surveillance of Thai Union’s wild-caught tuna supply chains, whether electronically and/or through the use of human observers at sea. Investors in the bond will be entitled to a lower or higher coupon should the Company achieve or fail to achieve these SPTs in 2023 and 2026. The Company’s Sustainability-Linked Financing Framework is externally verified by Sustainalytics to ensure alignment with international best practices and standards.

  “Sustainability is central to our operations and business philosophy and we have committed to a policy of Healthy Living, Healthy Oceans. This type of Blue Financing represents another way we can now work with our partners in the financial community on products that help ensure we continue to preserve the oceans that are vital not only to our business, but also the planet while providing healthy and nutritious products that health-conscious consumers globally are demanding,” said Thiraphong Chansiri, President & CEO of Thai Union. “We are extremely proud to have launched Thailand’s first Sustainability-Linked Bond and are grateful for the nod of approval to this offering through the unprecedented interest shown by institutional investors including government related funds, life insurance companies, asset management companies, and banks.”

  “As part of our ongoing commitment to Blue Finance, we have also established our first Sustainability-Linked Financing Framework to reinforce Thai Union’s commitment to drive meaningful change in our operations and the industry as a whole,” Chansiri said.

  Dr. Srikanya Yathip, Secretary General of The Government Pension Fund (GPF), one of the key strategic investors, said, “We are delighted to be part of Thai Union’s first Sustainability-Linked Bond journey. We have recognized many Thai Union’s sustainability activities and operations. This transaction readdressed our goal to be the leader in ESG Investing and Initiatives in Thailand. GPF believes in sustainability and aims to become a sustainable pension fund bringing both sustainable yet stable returns to members and social returns to the society. This investment in the first Sustainability-Linked Bond provides a good fit to our ESG investment framework.”

  “Sustainable and responsible investment has been a longstanding strategy at the GPF. There is no compromise in sacrificing social values through financial values or the other way around. We must achieve both. As a pension fund, our investment is long-term enough to generate both the social values and financial values. Creating social values is not an option but a mandate for pension fund like us. We want to introduce initiatives so that more investors in Thailand can adopt this ESG investment strategy.”

  Sara Lamsam, Chief Executive Officer of Muang Thai Life Assurance Public Company Limited, said, “Muang Thai Life Assurance Public Company Limited is committed to long-term sustainability by considering every group of stakeholders including customers, employees, business partners, shareholders and the society. The Company has carried out the investment by placing value on Environmental, Social and Governance Issues (ESG) for continuous sustainability and appropriateness in accordance with the duty of life insurance business on a long-term responsibility and obligation to the policyholders, while promoting social and environmental sustainability. In this regard, the Company has continuously applied the sustainable investment concept and made appropriate investment allocation into ESG assets.”

  “This investment in the first sustainability-linked bond in Thailand of Thai Union Group has reiterated the Company’s intention to encourage the investment in ESG assets or ESG businesses, and to support Thai Union Group as a business partner who is well aware of sustainability activities which are in accordance with the Company’s mission.”

  Seiichiro Akita, President and Chief Executive Officer of Krungsri (Bank of Ayudhya PCL and its business units) said, “The issuance marks a new milestone for our sustainable banking journey. The successful debut of a Sustainability-Linked Bond in the Thai capital markets reinforces Krungsri’s ESG commitments and mandates and responds to our clients’ financing needs while promoting and developing the impact bonds as a viable asset class in Thailand. With this innovative financing initiative, Thai Union can both meet its financing needs to grow and keep advancing toward the company’s environmental and social purposes.”

  “This Sustainability-Linked Bond also demonstrates the continued strong synergy between Krungsri and MUFG, harnessing the ability of both institutions to offer support and connect the dots for our customers to achieve their goals both in Thailand and beyond.”

  Richard Yorke, Head of Global Corporate & Investment Banking, Asia Pacific, MUFG Bank, said, “We are indeed privileged to be given the opportunity to once again work with Thai Union as it presses ahead with its sustainability mission. This landmark offering marks the second time MUFG has leveraged its ESG financing expertise and experience in support of Thai Union, further demonstrating our unshakable resolve in paving a sustainable future for our global clients and communities.”

  “This successful issuance also represents the depth of our capital markets capabilities, which, when combined with our ESG domain expertise and unrivalled distribution network in APAC, allows us to add significant value to Thai Union’s sustainability agenda. Once again, I would like to congratulate Thai Union for this milestone.” added Yorke, who also serves as the Regional Executive of Capital Markets with MUFG Securities Asia.