ThaiPublica > Sustainability > NaTive AD > ไทยยูเนี่ยนขานรับวันความปลอดภัยอาหารโลก ตอกย้ำมาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นลูกค้าทั่วโลก

ไทยยูเนี่ยนขานรับวันความปลอดภัยอาหารโลก ตอกย้ำมาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นลูกค้าทั่วโลก

7 มิถุนายน 2021


ไทยยูเนี่ยนขานรับวันความปลอดภัยอาหารโลก ตอกย้ำมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร พร้อมสร้างความเชื่อมั่นลูกค้าทั่วโลก

วันที่ 7 มิถุนายน ของทุกปีถือเป็นวันความปลอดภัยอาหารโลก ในฐานะบริษัทผู้นำอาหารทะเลระดับโลก ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ก็ได้ออกมาตอกย้ำถึงความสำคัญของมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารเพื่อสร้างความมั่นใจกับผู้บริโภค

นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าไทยยูเนี่ยนให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในการผลิตอาหารซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจเราทั่วโลก และเพื่อให้สินค้ามีความปลอดภัยได้มาตรฐาน จึงทุ่มเทในการกำหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

“บริษัทฯ ใช้ระบบการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดในทุกขั้นตอนตลอดทั้งกระบวนการผลิต เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่เราส่งไปยังผู้บริโภคทั่วโลกมีความปลอดภัย ไทยยูเนี่ยนยังมีกลยุทธ์ที่จะพัฒนาระบบการดูแลห่วงโซ่การผลิตของเราให้ปราศจากกลโกงและการคุกคามที่เกี่ยวกับอาหารโดยเจตนา เพื่อให้แน่ใจว่าเราปกป้องห่วงโซ่อุปทานอาหารของเราจากการฉ้อโกงอาหารและเจตนาเจือปนในผลิตภัณฑ์อาหาร” นายธีรพงศ์กล่าว

นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ไทยยูเนี่ยนยังปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยด้านอาหาร ในเรื่องการสรรหาวัตถุดิบ โดยวัตถุดิบที่บริษัทเลือกใช้จะต้องมาจากผู้จัดหาที่ถูกต้องตามกฎหมาย และทำการประมงอย่างยั่งยืน ที่สำคัญต้องสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้า ตลอดจนขั้นตอนการผลิตทุกขั้นตอนจากโรงงานย้อนหลังได้

ในด้านมาตรฐานการผลิตในทุกโรงงาน ความปลอดภัยของสินค้าเริ่มจากพนักงานทุกคน มีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าบริเวณโรงงาน และต้องสวมใส่เครื่องป้องกันตลอดระยะเวลาที่อยู่ในบริเวณโรงงาน เพื่อมิให้เกิดการปนเปื้อนในอาหารและเป็นการรักษาสุขอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน Good Manufacturing Practices (GMP)

สำหรับมาตรฐานของโรงงาน ไทยยูเนี่ยนได้รับการรับรองจาก Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรฐานที่ช่วยรับประกันว่าสินค้าของเราปราศจากความเสี่ยงจากการปนเปื้อนสารพิษ และมีการทำความสะอาดรวมถึงการฆ่าเชื้อทุกครั้งในกระบวนการผลิต

มาตรฐานความปลอดภัยในการผลิตและบรรจุเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไทยยูเนี่ยนให้ความสำคัญมาตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ที่ผลิตสินค้าอาหารทะเลคุณภาพให้กับผู้บริโภคทั่วโลก ในขั้นตอนการผลิตและการบรรจุนั้น บรรจุภัณฑ์ในกลุ่มที่เป็นกระป๋องและภาชนะปิดสนิทจะต้องได้รับการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนที่อุณหภูมิ 110-120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที

กลุ่มอาหารแช่แข็งปรุงสุกพร้อมทานหลังละลาย ต้องผ่านการล้างทำความสะอาดด้วยกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน ที่อุณหภูมิใจกลางอาหาร 71 องศาเซลเซียส และบรรจุลงบรรจุภัณฑ์เช่นเดียวกับกลุ่มของแช่แข็งดิบ หลังจากนั้นจะแช่แข็งที่อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย

ในขั้นตอนการขนส่ง พนักงานขนส่งทุกคนจะต้องได้รับการวัดอุณหภูมิทุกครั้งก่อนปฏิบัติงาน และต้องสวมใส่เสื้อผ้าและเครื่องป้องกันเชื้ออย่างเหมาะสม ตลอดจนการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่นการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ทั้งก่อนและหลังการสัมผัสสินค้า นอกจากนี้ต้องมีการล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อรถบรรทุกสินค้าทั้งด้านนอกและด้านใน ก่อนและหลังการขนส่งสินค้า ในขณะที่ตัวสินค้าเองเมื่อถูกบรรจุลงกล่องแล้วจะต้องผ่านการฆ่าเชื้อด้วยแสงยูวีก่อนการขนส่งอีกด้วย

“ด้วยกระบวนการที่เข้มงวดดังกล่าว ทำให้ไทยยูเนี่ยนสามารถส่งต่อความมั่นใจให้กับลูกค้าของเราได้อย่างภาคภูมิใจ เพราะเราไม่ได้แค่ให้ความสำคัญในเรื่องคุณค่าทางโภชนาการและสุขภาพของผู้บริโภค แต่ยังคำนึงถึงความปลอดภัยตั้งแต่เริ่มต้นผลิตจนส่งผลิตภัณฑ์ถึงมือผู้บริโภคด้วย” นายธีรพงศ์กล่าว

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติด้านความปลอดภัยของไทยยูเนี่ยน โปรดติดตามชมคลิปวิดีโอ https://fb.watch/5QuzYFQ3tc/

THAI UNION CELEBRATES WORLD FOOD SAFETY DAY

The world’s leading seafood company reaffirms its commitment to ensuring food safety for customers across the globe.

As people celebrate World Food Safety Day today, June 7th, Thai Union Group PCL, the world’s seafood leader, has reaffirmed its commitment to complete product safety and consumer confidence.

“Our commitment to food safety is a top priority and forms the foundation of everything we do. In our operations around the world, Thai Union has adopted a Quality Management System platform to ensure consistent and stringent food safety, compliance with quality standards, and value creation for consumers,” said Thiraphong Chansiri, CEO at Thai Union Group.

The company has “rigorous quality control systems in place during every stage of the manufacturing process, ensuring the products we deliver to consumers around the world are safe. Thai Union has also adopted a Combating Food Fraud and Food Defense Strategy to ensure we protect our food supply chains from food fraud and intentional adulteration of our food products,” he said.

The compliance system starts with food safety protocols that ensure raw materials come from vendors that are both legal and operate responsibly. Importantly, the Company is able to trace every product back to its source and monitor raw materials along every step of the manufacturing process.

At all production facilities, the safety of Thai Union’s products begins with its employees. Workers have their temperature checked before entering the factory and, throughout their shift, must dress appropriately to avoid contamination while maintaining health and safety standards in line with Good Manufacturing Practices (GMP).

Thai Union’s factories around the world are also accredited with Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP), another important process that protects products from the risk of contamination and, at the end of each shift, the entire production line is thoroughly cleaned and disinfected.

Food safety protocols are also in place for both the manufacturing and packing processes at Thai Union, which has been bringing high quality, healthy, tasty and innovative seafood products to customers across the world for more than 40 years. Packaging, including cans and other sealed containers, are sterilized through heat at 110-120 degrees Celsius for 20 minutes.

Thai Union also manufacturers frozen products for consumers globally. The food used in its ready-to-eat meals is first sanitized at 71 degrees Celsius, before being packed and frozen at -18 degrees Celsius to prevent the growth of bacteria.

These health and safety standards also extend to the transportation of Thai Union’s products. All drivers must undergo temperature checks and are required to wear appropriate protective clothing and wash their hands with alcohol before and after touching the packaging. In addition, drivers must sanitize their delivery trucks inside and out before and after each delivery, while all packaging is sanitized by a UV process.

“As a result of these many strict processes and protocols, Thai Union proudly assures all customers around the world that its products are not only healthy and nutritious, but also safe,” Chansiri said.

To learn more about the many safety processes and protocols in place at Thai Union manufacturing operations, please watch this video https://fb.watch/5QuzYFQ3tc/