ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมสมทบทุนจัดทำกล่องยังชีพ “กล่องพลังจากใจเบลล่า”

เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมสมทบทุนจัดทำกล่องยังชีพ “กล่องพลังจากใจเบลล่า”

5 กรกฎาคม 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมสมทบจัดทำกล่องยังชีพ “กล่องพลังจากใจเบลล่า” จำนวน 20,000 กล่อง ซึ่งภายในกล่องประกอบไปด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของที่จำเป็นต่อชีวิตเป็นประจำวัน เพื่อนำไปมอบให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความช่วยเหลือของบริษัทฯ ในครั้งนี้จะสร้างพลังใจให้กับทุกครอบครัว ให้มีแรงกายและแรงใจที่เข้มแข็ง พวกเราจะผ่านพ้นเรื่องนี้ไปด้วยกัน ณ เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่