ThaiPublica > ประเด็นร้อน > COVID-19 พลิกโลก > WHO อนุมัติวัคซีน Sinovac

WHO อนุมัติวัคซีน Sinovac

2 มิถุนายน 2021


องค์การอนามัยโลก (World Health Organization :WHO) ได้อนุมัติขึ้นทะเบียนวัคซีนป้องกันโรคโควิดที่ผลิตโดย Sinovac Biotech ของจีน เพื่อใช้แบบกรณีฉุกเฉิน หรือ Emergency Use Listing (EUL) ได้ และนับเป็นวัคซีนของจีนรายที่สองที่ได้รับการอนุมัติ ส่งผลให้วัคซีนของจีนรายนี้สามารถนำไปใช้ประเทศยากจนได้

การขึ้นทะเบียน EUL ของ WHO เป็นสัญญาณถึงหน่วยงานกำกับดูแลระดับประเทศต่างๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังจะอนุญาตให้นำ Sinovac เข้าร่วม COVAX ซึ่งเป็นโครงการระดับโลกในการจัดหาวัคซีนสำหรับประเทศยากจน ที่ประสบปัญหาด้านอุปทานเนื่อง จากอินเดียระงับการส่งออก

คณะผู้เชี่ยวชาญอิสระระบุในแถลงการณ์ว่า แนะนำวัคซีนให้ใช้ Sinovac ในผู้ใหญ่ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยการฉีดเข็มที่สองต้องห่างจากเข็มแรก 2-4 สัปดาห์ และไม่มีการจำกัดอายุสูงสุด เนื่องจากข้อมูลชี้ให้เห็นว่ามีแนวโน้มที่จะมีผลในการป้องกันในผู้สูงอายุ

คณะที่ปรึกษาด้านวิชาการของ WHO เริ่มการประชุมเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ได้ตัดสินใจหลังจากตรวจสอบข้อมูลทางคลินิกล่าสุดเกี่ยวกับความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีน Sinovac ตลอดจนแนวปฏิบัติในการผลิตของบริษัท

วัคซีน Sinovac หรือเรียกว่า CoronaVac ในบางภูมิภาค เป็นวัคซีนรายที่ 2 ซึ่งพัฒนาโดยจีน ที่ได้รับการอนุมัติจาก WHO ให้ขึ้นทะเบียนเพื่อใช้ป้องกันโรคโควิด -19 หลังจากได้อนุมัติ Sinopharm ซึ่งเป็นบริษัทของรัฐบาลจีนไปในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

วัคซีนจีนตัวที่ 3 ที่ผลิตโดย CanSino Biologics ได้ส่งข้อมูลการทดลองทางคลินิกแล้ว แต่ WHO ยังไม่กำหนดเวลาที่จะพิจารณา

Sinovac เปิดเผยว่าได้กระจายวัคซีนกว่า 600 ล้านโดสทั้งในและต่างประเทศ ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2564 และมีการฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 430 ล้านโดส

WHO ระบุว่า ผลการศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีนแสดงให้เห็นว่า วัคซีนป้องกันโรคได้ 51% ของผู้ที่ได้รับวัคซีนและป้องกันอาการรุนแรงและการรักษาในโรงพยาบาลได้ 100% ของกลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษา

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advisory Group of Experts :SAGE) ของ WHO ระบุก่อนหน้านี้ในเอกสารว่า ประสิทธิภาพของวัคซีนในการทดลองทางคลินิกระยะที่ 3 ในหลายประเทศอยู่ระหว่าง 51% ถึง 84%

ในการประเมินเบื้องต้น SAGE พบว่า วัคซีนนี้มีประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด-19 ในผู้ใหญ่อายุต่ำกว่า 60 ปี แต่ไม่มีข้อมูลคุณภาพเกี่ยวกับความเสี่ยงที่จะเกิดผลร้ายแรง ผู้เชี่ยวชาญของ SAGE ให้ข้อเสนอแนะด้านนโยบายกับประเทศและแนวทางการใช้ ได้ตรวจสอบข้อมูลทางคลินิกของ Sinovac เมื่อเดือนที่แล้ว

ประเทศจีนได้ใช้วัคซีน Sinopharm และ Sinovac ไปแล้วหลายร้อยล้านโดส ทั้งในประเทศ และส่งออกไปยังหลายประเทศ โดยเฉพาะในละตินอเมริกา เอเชีย และแอฟริกา

ที่มาเรื่อง:https://www.reuters.com/…/who-approves-sinovac-covid…/