ThaiPublica > ThaiPublica Channel > ThaiPublica Podcast > ข่าวเจาะ EP24 “เพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาไทย ด้วยบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ”

ข่าวเจาะ EP24 “เพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาไทย ด้วยบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ”

16 เมษายน 2021


ข่าวเจาะ EP24 ” เพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาไทย ด้วยบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ”

พูดคุยกับ รศ. ดร.ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยฯ รายงานสถานการณ์รายจ่ายด้านการศึกษาไทย ในประเด็นประสิทธิภาพด้านการศึกษาของประเทศไทย

ปัจจุบัน ประเทศไทยลงทุนกับการศึกษากว่า 8 แสนล้านบาทต่อปี แต่การศึกษาไทยยัง ‘ใช้เงินไม่ตรงจุด’ ประเมินจากผลคะแนนสอบด้านต่างๆ รวมไปถึงตัวชี้วัดด้าน ‘ความเหลื่อมล้ำ’ ที่เป็นกับดักให้ระบบการศึกษาย่ำอยู่กับที่ จาก 2 ปัญหาสำคัญคืองบอุดหนุนรายหัว และการให้ความสำคัญกับการพัฒนาครูด้วยงบที่ต่ำ

ปัญหาสำคัญที่โครงการนี้พบ ไม่ได้อยู่ที่งบประมาณที่ไม่เพียงพอ แต่อยู่ที่ไม่สามารถใช้งบประมาณได้มีประสิทธิภาพ ผลลัพธ์ต่อผู้เรียนยังไม่เป็นที่น่าพอใจ และยังมีความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาทั้งในมิติของโอกาสและคุณภาพ

สถานการณ์รายจ่ายด้านการศึกษาของประเทศไทยเป็นอย่างไร การจัดสรรงบประมาณมีปัญหาตรงไหนบ้าง และระบบบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ จะช่วยให้เราสามาถเข้าใจปัญหาด้านการศึกษาไทยได้อย่างไร มาติดตามได้ ในรายการข่าวเจาะ

รายงาน “ข้อมูลระบบบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ” ที่เวบไซต์ Thaipublica.org

ดำเนินรายการโดย จิรัฐิติ ขันติพะโล

อย่าลืม Subscribe กดติดตาม ที่ช่องทาง

  • Youtube
  • Soundcloud
  • Apple Podcast
  • Google Podcast
  • Spotify