ThaiPublica > ThaiPublica Channel > ThaiPublica Podcast > ข่าวเจาะ EP22 CEO ListenField ปักหมุดเกษตรกร สู่ยุค “ปลูกพืชด้วยข้อมูล”

ข่าวเจาะ EP22 CEO ListenField ปักหมุดเกษตรกร สู่ยุค “ปลูกพืชด้วยข้อมูล”

17 กุมภาพันธ์ 2021


Thaipublica Podcsat ข่าวเจาะ EP22 “ดร.รัสรินทร์ ชินโชติธีรนันท์” CEO ListenField ปักหมุดเกษตรกร สู่ยุค “ปลูกพืชด้วยข้อมูล”

สัมภาษณ์พิเศษ “ดร.รัสรินทร์ ชินโชติธีรนันท์” ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ListenField Thailand จำกัด บริษัทเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่ขับเคลื่อนการวาง ‘โครงสร้างพื้นฐาน’ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติการใช้ ‘ข้อมูล’ ให้เกษตรกรไทยได้เข้าใจถึงทุกสภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น ดิน น้ำ ฝน อากาศ แสง ปุ๋ย พันธุ์พืช แมลง รวมไปถึงการคาดการณ์ความเสี่ยงต่างๆ ที่จะกระทบต่อผลผลิตของเกษตรกร

ด้วยเทคโนโลยีที่เอื้ออำนวยความสะดวกมากขึ้น ภาคเอกชน นักวิชาการ จะจับมือกับเกษตรกรที่มีภูมิปัญญาและต้องการเปลี่ยนผ่าน “เกษตรกรไทย” ได้อย่างไร เพื่อก้าวข้ามปัญหาซ้ำๆ ซากๆ ยกระดับจากการเป็นเกษตรกรจนๆ หลุดพ้นวังวนหนี้สิน สู่เกษตรกรยุคใหม่ที่ไม่รอให้ฟ้าลิขิต ไม่ต้องรอภาครัฐ เพราะสามารถขีดเส้นทางเดินของตัวเองว่าจะเลือกทำ จะเลือกปลูกอะไร ที่ตอบโจทย์ตลาดและความต้องการผู้บริโภค

บทสัมภาษณ์ฉบับเต็ม: “รัสรินทร์ ชินโชติธีรนันท์” สตาร์ทอัปเทคโนโลยีเกษตร… ปักหมุดเกษตรกร สู่ยุค “ปลูกพืชด้วยข้อมูล”

ดำเนินรายการโดย จิรัฐิติ ขันติพะโล

อย่าลืม Subscribe กดติดตาม ที่ช่องทาง

  • Youtube
  • Soundcloud
  • Apple Podcast
  • Google Podcast
  • Spotify