ThaiPublica > Native Ad > Perfect Wealth มีแล้วแบ่งปัน ความมั่งคั่งที่สมบูรณ์แบบ จาก KBank Private Banking

Perfect Wealth มีแล้วแบ่งปัน ความมั่งคั่งที่สมบูรณ์แบบ จาก KBank Private Banking

23 ธันวาคม 2020


Perfect Wealth ความมั่งคั่งที่สมบูรณ์แบบ มีความหมายต่างกันในแต่ละคน

สำหรับผู้เป็นบุคคลต้นเรื่อง 23 ท่าน ใน e-Multimedia Publication ที่มีชื่อว่า “Perfect Wealth” โดย KBank Private Banking ความหมายของความมั่งคั่งที่สมบูรณ์คือ การได้มีโอกาสเป็นผู้ให้ ได้แบ่งปัน สุขคนเดียวไม่ได้ ต้องสุขร่วมกัน สุขที่แท้จริงคือ สุขร่วมกันกับคนรอบข้าง สุขร่วมกันกับคนในสังคม ในประเทศชาติ ในโลกใบนี้

โดย ความหมายของ Perfect Wealth ส่วนหนึ่งที่สะท้อนผ่านมุมมองของ 5 บุคคลต้นเรื่อง มีดังนี้

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล อดีตผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย “เกิดมาทั้งทีชีวิตนี้เพื่ออะไร คนที่ภูมิใจในชีวิตก็คือคนที่ใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ได้เป็นประโยชน์ นี่คือความหมายของได้ทำในสิ่งที่ควรทำ และไม่ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำ”

คุณชูชาติ เพ็ชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล ระบุว่า “การประสบความสำเร็จในชีวิตมีอยู่ 2 อย่าง อย่างที่หนึ่งเอาเงินเป็นตัวตั้ง ผมก็เพียงพอแล้ว ที่จะอยู่ได้กับครอบครัว อันที่สองถ้าประสบความสำเร็จในชีวิต เป้าหมายเราทำอะไรให้สังคมบ้าง สังคมอยู่ได้ เราอยู่ได้ ทุกคนมีความสุข”

คุณสมพร ธีระโรจนพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด “ยิ่งเราให้กับตัวเองมากเท่าไร ยิ่งคิดถึงตัวเองมากเท่าไร เราก็จะยิ่งทุกข์มากเท่านั้น ถ้าเรารู้จักเจือจาน รู้จักแบ่งปันกับผู้คน ให้ความรัก ให้ความรู้ให้ความสุขก่อน ความสุขที่เราเริ่มต้นได้จากวิธีการคิด คิดไม่ดีเราก็ไม่มีความสุข ฉะนั้นเริ่มต้นจากการที่คิดดีก่อน แล้วก็เริ่มจากคนรอบข้างก่อน สิ่งเหล่านี้ ผมคิดว่ามันเป็นความมั่งคั่งที่สมบูรณ์จริงๆ”

คุณจรีพร เทพผดุงพร ประธานกรรมการ บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด “เรามีเราก็ไม่ทะเยอทะยาน เรามีเงินแล้ว เราให้เรามีความสุข ครอบครัวลูกหลานเราก็จะดีด้วย เราต้องพยายามส่งลูกหลานเราว่า ให้ช่วยเหลือคนอื่น เราจะได้มีความสุข เราเห็นเขาสบายใจ เราก็ดีใจ”

คุณประไพ จึงเจริญพาณิชย์ ผู้ก่อตั้งบริษัทเส้นหมี่เหรียญทอง “ความมั่งคั่งที่สมบูรณ์ไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทอง มันเป็นความสุขที่จะได้แบ่งปันให้คนรอบข้าง ให้แล้วมันจะสะท้อนกลับมาให้เรามีความสุขได้”

“จากบทสัมภาษณ์ทั้ง 23 ท่าน พบว่ามีเรื่องราวสำคัญที่ร่วมกัน ทำให้ผมรู้สึกดีใจ ตื้นตันใจ บางท่าน แบ่งปันทรัพย์สินเงินทอง บางท่านแบ่งปันเวลา บางท่านแบ่งปันโอกาส เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องแบ่งปันอย่างที่สุด แบ่งปันความสุข” นายจิรวัฒน์ สุภรณ์ไพบูลย์ Private Banking Group Head ธนาคารกสิกรไทย กล่าว

KBank Private Banking พยายามอย่างดีที่สุดในการสร้างสรรค์ความมั่งคั่งให้กับลูกค้าบุคคลสินทรัพย์สูงที่เป็นลูกค้าทุกท่าน ควบคู่ไปกับการตอบโจทย์เรื่องการเงินการลงทุน มาตลอดระยะเวลา 12 ปีนับตั้งแต่จัดตั้งขึ้น จึงตั้งปณิธานว่าจะส่งมอบ Perfect Wealth ให้กับลูกค้าอย่างดีที่สุด

“Perfect Wealth ในความหมายของเราคือ Wealth with Happiness ความมั่งคั่งที่ประกอบไปด้วยความสุข ผมพบว่าลูกค้าของเราส่วนหนึ่งมีความมั่งคั่งแต่มีความกังวล เพราะยิ่งมีมาก ยิ่งสะสมมาก ก็จะยิ่งกังวลมากว่า จะเก็บอย่างไร จะสร้างความเติบโตอย่างไร จะส่งต่ออย่างไร เพราฉะนั้นเราจึงปวารณาตัวว่า เราจะเป็นทีมงานที่ปลดภาระพวกนั้น คลายความกังวลให้ และทำให้ลูกค้ามีชีวิตที่ปราศจากความกังวล” นายจิรวัฒน์กล่าว

นายจิรวัฒน์กล่าวว่า ปรากฏการณ์ความวุ่นวายในโลกเกิดขึ้นมาจากการแบ่งปันทรัพยากรที่ไม่สมดุล ความแตกต่างรายได้ที่มีมาก มีการแบ่งแยกด้านรายได้ มีผู้ชนะ มีผู้แพ้ แต่การแบ่งปันจะลดความเหลื่อมล้ำลง ทำให้ผู้แพ้อยู่ได้ และมีความสุข สังคมไม่วุ่นวาย จึงต้องหาแนวทางที่ทำให้คนที่มีน้อยกว่ามีความสุข โดยผู้ชนะแบ่งปันบ้างให้ผู้แพ้มีความสุข การชนะอยู่คนเดียว สังคมก็จะไปต่อไม่ได้ สักวันคนแพ้ลุกขึ้นมาต่อต้าน เพราะรู้สึกว่าไม่ยุติธรรม ก็จะไม่มีความยั่งยืน แต่ถ้าคนชนะแบ่งปันความชนะตั้งแต่ต้น สังคมจะไม่วุ่นวายและยั่งยืนขึ้น

“เรากำลังปลุกกระแสนี้ขึ้นมา และผมเชื่อเสมอว่า การทำเรื่องการลงทุน คือการแบ่งปันทรัพยากร เพราะการลงทุนคือการเชื่อมคนที่มีเงินเหลือไปลงทุนในบริษัท บริษัทเอาเงินไปลงทุนด้วยการจ้างงานและแบ่งปันให้กับคนด้อยโอกาส แบ่งปันผ่านระบบเศรษฐกิจ แต่การแบ่งปันผ่านระบบเศรษฐกิจอาจจะมีรั่วไหล ดังนั้นเราก็มาส่งเสริมการแบ่งปันโดยตรงให้มากขึ้น ซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่สร้างสมดุลให้เร็วขึ้น เพราะการสร้างระบบเศรษฐกิจให้สมดุลช้ามาก อาจจะไม่ทัน และเกิดความวุ่นวายขึ้นก่อนสมดุลได้”

KBank Private Banking จึงได้จัดงาน Perfect Wealth Perfect Night Special Concert: คอนเสิร์ตสุดพิเศษ ในค่ำคืนแห่งการแบ่งปันขึ้น เพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าไปช่วยเหลือองค์กรสาธารณกุศลในประเทศไทย

“การแบ่งปันหรือ sharing เป็นหนึ่งในสามพันธกิจของ KBank Private Banking ที่ประกอบด้วย 1. Sustainability เศรษฐกิจ สังคมยั่งยืน 2. S-curve คือ การพยายามเปลี่ยนประเทศให้ไปสู่โอกาสการเติบโตอีกครั้ง และสุดท้าย 3.Sharing จะส่งเสริมและสนับสนุนการแบ่งปันอย่างมีระบบให้มากที่สุด” นายจิรวัฒน์กล่าว

โดย KBank Private Banking จะประสานระหว่างกลุ่มผู้ให้และผู้รับเพื่อนำเงินทุนของผู้ให้ส่งต่อไปยังผู้รับอย่างเป็นระบบ พร้อมจะนำองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการเงินลงทุนเข้าไปช่วยเหลือองค์กรสาธารณกุศลให้มีความเข้มแข็ง และมีระบบจัดการบริหารสินทรัพย์อย่างยั่งยืน

นายจิรวัฒน์กล่าวว่า KBank Private Banking จะเป็นตัวกลาง และจัดการให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างคนมีเกินกับคนขาด ไม่ผ่านระบบเศรษฐกิจ แต่เชื่อมคนมีเกินกับคนขาดในด้านโอกาสและรายได้ โดยจะทำให้การเชื่อมโยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะองค์กรการกุศลจำนวนมากที่มีเงินมากมาย แต่การแบ่งปันยังไม่มีประสิทธิภาพ ลงทุนก็ไม่ได้ผลตอบแทน

จากการรับฟังในเชิงลึกกับองค์กรการกุศล และธุรกิจเพื่อสังคม เป็นที่มาของแนวทางที่ KBank Private Banking จะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง ก็ได้ข้อสรุปว่า มี 2 เรื่องด้วยกัน คือ

หนึ่ง เป็นเรื่อง KBank Private Banking สามารถดำเนินการได้ทันที คือ เป็นตัวแทนที่นำกิจกรรมดีขององค์กรการกุศลที่แต่ขาดทุนทรัพย์อย่างมาก มาแบ่งปันให้ลูกค้า เพื่อที่จะได้แบ่งปันต่อไป

สอง ใช้ความสามารถในการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน เข้าไปช่วยองค์กรสาธารณกุศลในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินกองทุนที่มี เพื่อจะได้ทำประโยชน์มากกว่าเดิม โดยจะช่วยในด้านการจัดการ ช่วยบริหาร ปรับโครงสร้างกลไกการแสวงหาผลประโยชน์ ให้ได้ผลตอบแทนและนำดอกผลไปหมุนเวียนได้มากขึ้น เพราะหลายองค์กรประสบกับผลตอบแทนจากการบริหารเงินลดลง

สำหรับลูกค้าที่ต้องการแบ่งปันด้วยการจัดตั้งมูลนิธิ องค์กรการกุศล KBank Private Banking ก็จะช่วย เพราะทีมงานที่มีความพร้อมรองรับงานด้านสาธารณกุศล

“เราอยากจะมีสังคมที่แม้มีความแตกต่างด้านความมั่งคั่ง ด้านรายได้ แต่ไม่มีความแตกต่างด้านความสุข ผมไม่เชื่อในระบบที่ว่าทุกคนควรได้เท่ากัน ผมเชื่อว่าทำมากต้องได้มาก คนทำน้อยต้องได้น้อย เป็นระบบกลไกที่ถูกต้อง แต่คนทำน้อยได้น้อยก็มีโอกาสมีความสุขเท่ากับคนทำมากได้ และเรามาแบ่งปันกัน KBank Private Banking ก็ปวารณาตัวเพิ่ม เป็นสะพานในการแบ่งปัน โอกาสและความสุข เพื่อส่งเสริมให้เราทุกคนที่มีความมั่งคั่งและมีความสุขอยู่แล้ว สุขมากขึ้นไปอีก”

สำหรับองค์กรที่ KBank Private Banking นำมาแบ่งปันกับลูกค้าในช่วงแรก ได้แก่ สมาคมสายใยครอบครัว สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี และมูลนิธิชัยพฤกษ์

สมาคมสายใยครอบครัว ก่อตั้งโดยแพทย์หญิงสมรัก ชูวานิชวงศ์ ในปี 2549 มีเป้าหมายหลักเพื่อจัดอบรมผู้ป่วยและผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วยโรคจิตเวช ให้เห็นคุณค่าในตัวเองและคืนสู่สังคมได้ ผ่านกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใจตัวเองและสังคมเข้าใจด้วย พร้อมปรับมุมมองต่อผู้ป่วยจิตเวช ซึ่งปัจจุบันผู้บริหารของสมาคมบางส่วนครั้งหนึ่งเคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรสายใยครอบครัว จนกลับมาเป็นผู้ขับเคลื่อนและส่งต่อให้กับสังคม

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ก่อตั้งโดยแม่ชีคุณหญิงกนิษฐา วิเชียรเจริญ ในปี 2523 ภาระกิจหลักคือ ให้ที่พักพิงฉุกเฉินแก่สตรีและเด็กที่ประสบปัญหาถูกทำร้ายโดยครอบครัว ปัญหาการท้องไม่พร้อมของเด็ก การติดเชื้อ HIV และแก้ปัญหาครบทุกมิติ อย่างแรกคือ ฟื้นฟูสภาพทางกายและใจ โดยมีนักสังคมสงเคราะห์ และนักจิตวิทยาคอยให้คำปรึกษา 24 ชั่วโมง รวมทั้งแก้ด้านกฎหมายจนสิ้นสุดคดีความ หลังจากอบรมทักษะวิชาชีพ สหรับเด็กที่มาพร้อมกับแม่ได้รับการดูแล ส่งให้เรียนตามวัย รับเลี้ยงดูจนกว่าแม่จะสามารถดูแลตัวเองและดุแลลูกได้ ซึ่งตลอด 40 ปีที่ผ่านมามีคนแวะเวียนมาพักพิงกว่า 50,000 ราย ปัจจุบันดูแลกว่า 50 ราย

มูลนิธิชัยพฤกษ์ หรือบ้านแห่งความรัก ก่อตั้งโดย พญ. ดร.เคลียวพันธ์ สูรพันธุ์ และ น.ต. นพ.สมศักดิ์ สูรพันธ์ ในปี 2528 ด้วยแนวคิด ปลูกคนด้วยความรัก เลี้ยงเหมือนลูก ช่วยเหลือเด็กที่ถูกทิ้ง ไร้ที่พึ่งพิง ขาดแคลนและมีปัญหาครอบครัว ปัจจุบันดูแลเด็กกว่า 30 คน มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี 4.5 ล้านบาท