ThaiPublica > ประเด็นร้อน > เชื่อมโลกให้ไทยแล่น > สกพอ.จับมือ TOT เร่งพัฒนาโครงข่าย 5G เฟสแรก ตำบลบ้านฉางภายใน 3 เดือน

สกพอ.จับมือ TOT เร่งพัฒนาโครงข่าย 5G เฟสแรก ตำบลบ้านฉางภายใน 3 เดือน

9 พฤศจิกายน 2020


สกพอ.จับมือ TOT เร่งพัฒนาโครงข่าย 5G เฟสแรก ตำบลบ้านฉางให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน เดินหน้ายกระดับชุมชนเป็นเมืองอัจฉริยะ

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม เพื่อรองรับเทคโนโลยี 5G ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระหว่าง ดร. คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการ คณะกรรมการนโยบาย เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และ นายมรกต เธียรมนตรี รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยาน อาคาร 9 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม เพื่อรองรับระบบสื่อสารต่าง ๆ และเทคโนโลยี 5G ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ถือเป็นนวัตกรรมสำคัญจะช่วยสนับสนุน และขยายโอกาสการสรรค์สร้างบริการดิจิทัล อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยไม่สามารถจูงใจการลงทุนด้วยแรงงานราคาถูกได้อีกต่อไป

“5G จะตอบโจทย์ผู้ใช้งานภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics) ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ (Automation) อีกทั้งยังสามารถปรับใช้ในงานด้านอื่น ๆ ได้อีก เช่น งานด้านสาธารณสุข ให้ประชาชนเข้าถึงการบริการรักษาพยาบาล และวินิจฉัยโรคแม่นยำ งานด้านการเกษตรเพาะปลูกพืชได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นมีมูลค่าสูง รวมทั้งยังช่วยขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลสู่ชุมชน และยกระดับอุตสาหกรรม ความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตพื้นที่ EEC ซึ่งประเทศไทยมีความพร้อมมากกว่าหลายประเทศ แม้แต่ประเทศสิงคโปร์ ต้องใช้เวลาในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโครงข่ายระบบต่าง ๆอย่างน้อย 2 ปี” นายพุทธิพงษ์ กล่าวว่า

นายพุทธิพงษ์ กล่าวต่อว่า การลงนาม MOU ครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อรองรับการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยี 5G โดยคลื่นที่จะนำมาใช้ในภาคอุตสาหกรรม คือ คลื่นความถี่ 26 GHz จากทีโอที และในอนาคตหากมีการควบควบกิจการระหว่าง TOT และ CAT (บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด) แล้วจะนำคลื่นความถี่ 700 MHz มาใช้งานในภาคครัวเรือน

ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการ สกพอ.

ด้าน ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) กล่าวว่า ขณะนี้ทาง สกพอ. ร่วมกับทีโอที เตรียมความพร้อมให้บริการระบบ 5G ให้กับภาคอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ร่วมกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมในลักษณะ “Infrastructure Sharing” เพื่อลดการลงทุนซ้ำซ้อนระหว่างภาครัฐกับเอกชน โดยใช้ทรัพย์สินของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เป็นการผูกขาดทางธุรกิจ ทั้งนี้ สกพอ. จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน รวมทั้งจัดหาโครงการลงทุนที่เกี่ยวข้อง กับ ทีโอที และให้การสนับสนุนสิทธิประโยชน์ด้านต่าง ๆ แก่หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชนที่ร่วมโครงการ

นายมรกต เธียรมนตรี รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัททีโอทีจำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สำหรับรายละเอียดของการลงนามในบันทึกข้อตกลง MOU ครั้งนี้ ได้กำหนดให้ดำเนินโครงการเฟสแรกที่เทศบาลตำบลบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยทีโอทีจะต้องวางระบบโครงข่าย เช่น ท่อ เสาสัญญาณ สายไฟเบอร์ออฟติก ให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน เพื่อพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และพัฒนาชุมชนต่าง ๆ ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

“ตำบลบ้านฉางจะถือเป็นเมืองต้นแบบด้าน 5G ก่อนจะต่อยอดไปพื้นที่อื่น ๆ ส่วนเหตุผลที่เลือกตำบลบ้านฉาง เพราะว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้สนามบินอู่ตะเภา และใกล้นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ส่วนในระยะต่อไปการทำโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมเพื่อรองรับระบบสื่อสารรวมถึงเทคโนโลยี 5G จะดำเนินการคู่ขนานไปกับโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆในพื้นที่ EEC” นายมรกตกล่าว