ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > ไทยพาณิชย์ร่วมกองทัพส่งกำลังใจ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในภาคอีสาน

ไทยพาณิชย์ร่วมกองทัพส่งกำลังใจ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในภาคอีสาน

30 ตุลาคม 2020


ข่าวประชาสัมพันธ์

ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับกองทัพส่งกำลังใจและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในภาคอีสาน

จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ และพายุลูกใหม่โมลาเบ ที่กำลังพัดผ่านเข้าประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบให้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั่วประเทศนั้น ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับกองทัพอากาศและกองบัญชาการกองทัพไทยส่งความช่วยเหลือและกำลังใจให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ภายใต้โครงการ “ช่วยผู้ประสบภัยกับไทยพาณิชย์” โดยมีพลังจิตอาสาของพนักงานธนาคารฯ ร่วมแรงร่วมใจกันบรรจุถุงยังชีพ จำนวน 3,000 ถุง ภายในบรรจุสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวัน ได้แก่ ข้าวสาร ข้าวสวยพร้อมรับประทาน อาหารสำเร็จรูป น้ำพริก ผงซักฟอก สบู่ เป็นต้น

โดยมีพลอากาศโทฐานัตถ์ จันทร์อำไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ กองทัพอากาศ พันเอกเปรม ไทยสุชาติ รองเสนาธิการ สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นผู้แทนรับมอบ และมีคุณอรรัตน์ ชุติมิต รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Retail and Business Banking คุณอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมกิจกรรม ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่

ถุงยังชีพ “น้ำใจไทยพาณิชย์” จำนวน 3,000 ถุงนี้ จะถูกลำเลียงโดยกองทัพอากาศและกองบัญชาการกองทัพไทย นำไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดอื่น ๆ ต่อไป เพื่อส่งมอบความห่วงใย บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วน และเติมพลังให้ยิ้มสู้เพื่อผ่านพ้นวิกฤต

โครงการ “ช่วยผู้ประสบภัยกับไทยพาณิชย์” มีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งในระยะสั้นเร่งด่วน และระยะยาวเพื่อการฟื้นฟู ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคมและชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน พร้อมปลูกฝังให้พนักงานมีจิตอาสาเพื่อสังคม ด้วย “น้ำใจไทยพาณิชย์”