ThaiPublica > Native Ad > กลุ่มปตท.สร้างคุณค่า-รอยยิ้มบาริสต้าอดีตทหารผ่านศึกกับโครงการ “Café Amazon for Chance”

กลุ่มปตท.สร้างคุณค่า-รอยยิ้มบาริสต้าอดีตทหารผ่านศึกกับโครงการ “Café Amazon for Chance”

31 สิงหาคม 2020


โครงการ “Café Amazon for Chance”

กลุ่ม ปตท. ร่วมสร้างคุณค่าและสังคมที่เท่าเทียม ผ่านรอยยิ้มบาริสต้าอดีตทหารผ่านศึกผู้บาดเจ็บจากการรบและครอบครัว ในโครงการ “Café Amazon for Chance”

ด้วยเป้าหมายธุรกิจที่เดินควบคู่ไปกับสังคมและชุมชนรอบข้างของกลุ่มบริษัทปตท. ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อการก้าวไปด้วยกันอย่างยั่งยืน หนึ่งในนั้นคือโครงการ Café Amazon for Chance โมเดลธุรกิจเพื่อสังคม ในการสร้างอาชีพให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางต่างๆ ผ่านการดำเนินงานของบริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ที่จัดตั้งขึ้นโดย ปตท. และ 6 บริษัท Flagship เพื่อดำเนินงานด้าน Social Enterprise ของกลุ่ม ปตท.

Café Amazon for Chance เปิดให้บริการแล้ว 9 สาขา เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงการมีอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคมกลุ่มต่าง ๆ กว่า 33 คน ประกอบด้วย ผู้พิการทางการได้ยิน 23 คน ผู้พิการทางการเรียนรู้ 2 คน ผู้สูงวัย 5 คน ทหารผ่านศึกที่พิการและครอบครัว 3 คน โดยตั้งเป้าหมายขยายสาขาเพิ่มให้ครบ 12 แห่ง ภายในสิ้นปี 2563 เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสได้มีโอกาสสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมสร้างกำลังใจและความภาคภูมิใจที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ ที่สำคัญยังได้รับความรู้ ทักษะการเป็นบาริสต้า และการประกอบธุรกิจการขายเครื่องดื่มตามมาตรฐานของร้าน Café Amazon โดยต้องเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนเป็นเวลากว่า 1 เดือน เพื่อให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ในทุกบทบาทภายในร้าน และสามารถต่อยอดเป็นอาชีพส่วนตัวได้ในอนาคต

เมื่อเร็วๆนี้กลุ่ม ปตท. นำโดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) และ บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ร่วมกับหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ นำโดย พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมเปิดร้าน คาเฟ่ อเมซอน เพื่อการสร้างโอกาส หรือ Café Amazon for Chance สาขาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หาดเตยงาม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นสาขาแรกที่ให้บริการโดยทหารผ่านศึกที่ได้รับบาดเจ็บจากการรบและครอบครัว ได้เข้ามาทำงานเป็นบาริสต้า

นายกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท. กล่าวว่า บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด พัฒนาโครงการ Café Amazon for Chance ด้วยการนำรูปแบบทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จของร้านกาแฟ Café Amazon ของโออาร์ ที่มีจำนวนมากกว่า 3,000 สาขา ทั้งในและต่างประเทศ มาออกแบบเป็นธุรกิจเพื่อสังคมให้ผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่าง ๆ โดยผลกำไรจากการดำเนินงานจะนำไปใช้เพื่อขยายผลในการสร้างสาขาเพื่อผู้ด้อยโอกาสแห่งต่อไป

“สำหรับสาขาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินนี้ ยังจะนำผลกำไรส่วนหนึ่งไปช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมการอนุบาลและรักษาเต่าทะเลบาดเจ็บที่ศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล ซึ่ง ปตท.สผ. ให้การสนับสนุนการปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ในการตรวจรักษาและผ่าตัดเต่าทะเลให้กับโรงพยาบาลเต่าทะเล ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล บริเวณฐานทัพเรือแห่งนี้” นายกฤษณ์กล่าว