ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > ฮิตาชิ-ไมโครซอฟท์ ร่วมพัฒนาโซลูชันดิจิทัลเพื่ออนาคต อุตสาหกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ในอาเซี่ยน-อเมริกาเหนือ-ญี่ปุ่น

ฮิตาชิ-ไมโครซอฟท์ ร่วมพัฒนาโซลูชันดิจิทัลเพื่ออนาคต อุตสาหกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ในอาเซี่ยน-อเมริกาเหนือ-ญี่ปุ่น

26 มิถุนายน 2020


ข่าวประชาสัมพันธ์

ฮิตาชิ-ไมโครซอฟท์ ผนึกกำลังร่วมพัฒนาโซลูชันดิจิทัลเพื่ออนาคต สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อเมริกาเหนือ และญี่ปุ่น

กรุงโตเกียว วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2563 – บริษัท ฮิตาชิ จำกัด และไมโครซอฟท์ประกาศความร่วมมือทางกลยุทธ์ระยะยาว เพื่อเร่งพัฒนาการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อเมริกาเหนือ และในญี่ปุ่น โดยโซลูชันนี้จะสามารถให้บริการได้ในประเทศไทยภายในเดือนกรกฎาคม ปีนี้

จากความร่วมมือกันนี้ ทั้งสองบริษัทจะทำงานร่วมกันเพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านการคาดคะเนอัตราการเสื่อมของเครื่องจักรและกระบวนการทำงานอัตโนมัติในพื้นที่ห่างไกล และเพื่อสนับสนุนธุรกิจในยามที่ต้องเผชิญกับความท้าทายจากการระบาดของเชื้อ COVID-19 ฮิตาชิจะใช้โซลูชันชั้นนำในภาคอุตสาหกรรม เช่น แพลตฟอร์ม Lumada(1) และตัวควบคุมที่รองรับระบบ IoT อย่าง HX Series(2) ซึ่งจะทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มคลาวด์ของไมโครซอฟท์ ได้แก่ Azure(3) Dynamics 365 และ Microsoft 365 เพื่อช่วยให้ภาคธุรกิจเพิ่มความสามารถในการผลิตด้านทรัพยากรบุคคล และความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้มากขึ้น อีกทั้ง ฮิตาชิและไมโครซอฟท์จะร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนแนวทางเสริมทักษะที่ช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางดิจิทัล และเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ Lumada เป็นโซลูชัน บริการ และเทคโนโลยีดิจิตทัลขั้นสูงที่แปรข้อมูลให้เป็นองค์ความรู้ขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัล

ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ ฮิตาชิจะให้การสนับสนุนโซลูชันใน 3 สายงานต่อไปนี้

 • เพิ่มความสามารถในการผลิต โดยใช้ “Hitachi Digital Supply Chain” รวมทั้ง Azure IoT ในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ 4M(4) จากโรงงาน ให้ได้มาซึ่งการสร้างภาพจำลองและการวิเคราะห์กระบวนการผลิต เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของโรงงานให้ดีที่สุดและเพิ่มความสามารถในการผลิต
 • พัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล โดยเพิ่มประสิทธิภาพทางโลจิสติกส์และลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานด้วยการวิเคราะห์สภาพการจราจร ที่ตั้งคลังสินค้า และตำแหน่งการจัดส่ง รวมทั้งใช้งานการหาเส้นทางอัจฉริยะเพื่อประหยัดระยะทางและทำการจัดส่งได้รวดเร็วยิ่งขึ้นผ่านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิตัลชั้นสูง เช่น Azure Maps และ “โซลูชั่นดิจิตัลของฮิตาชิ เพื่อบริการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดในสายโลจิสติกส์/การส่งสินค้า(5) (Hitachi Digital Solution for Logistics/Delivery Optimization Service)”
ภาพแสดงเครื่องมือการเพิ่มขีดความสามารถทางโลจิสติกส์และประสิทธิภาพการดำเนินงานจากนวัตกรรม
“โซลูชั่นดิจิทัลของฮิตาชิ เพื่อบริการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดในสายโลจิสติกส์/การส่งสินค้า (Hitachi Digital Solution for Logistics/Delivery Optimization Service)”
 • การคาดคะเนอัตราการเสื่อมของเครื่องจักรและการช่วยเหลือทางไกล โดยสามารถคาดคะเนอัตราการเสื่อมของเครื่องจักรและการช่วยเหลือระยะไกลแบบเรียลไทม์ รวมทั้งสถานการณ์สำหรับการฝึกอบรมทางไกลเพื่อการเสริมสร้างทักษะให้แก่พนักงานระดับปฎิบัติการ ผ่าน HoloLens 2(6) และ Dynamics 365 Remote Assist (7)และอุปกรณ์อัจฉริยะอื่นๆ
ภาพจำลองช่างซ่อมบำรุงภาคสนามที่สวม HoloLens 2 และสื่อสารกับผู้เชี่ยวชาญจากทางไกลโดยผ่าน Dynamics 365 Remote Assist

สำหรับแผนในอนาคต ฮิตาชิมุ่งมั่นที่จะต่อยอดธุรกิจไปยังภูมิภาคอเมริกาเหนือและญี่ปุ่น ไมโครซอฟต์และฮิตาชิวางแผนที่จะขยายขอบเขตความร่วมมือให้ครอบคลุมภาคธุรกิจอื่นๆ นอกจากนั้น ฮิตาชิและไมโครซอฟต์จะเริ่มหารือในประเด็นการบูรณาการแพลตฟอร์ม Lumada และ Azure ให้เป็นแพลตฟอร์มทางข้อมูลอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ลูกค้าของทั้งสองบริษัทอีกด้วย

นายจุน อาเบะ รองประธานและกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายธุรกิจอุตสาหกรรมและการกระจายประจำ บริษัท ฮิตาชิ กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีที่ได้ขยายความร่วมมือร่วมกับไมโครซอฟต์ และได้ผสานนวัตกรรม OT และ IT รวมทั้งความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์เพื่อนำเสนอโซลูชันทางดิจิทัลให้แก่บริษัทด้านการผลิตและโลจิสติกส์ เราใช้แพลตฟอร์ม Lumada เพื่อนำเสนอโซลูชันแบบบูรณาการในการตอบโจทย์ความท้าทาย โดยเชื่อมไซเบอร์สเปซเข้ากับโลกความเป็นจริง(Physical space) ความร่วมมือกับไมโครซอฟต์จะช่วยให้เราสามารถเร่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็นดิจิทัลของลูกค้า และสานต่อความทุ่มเทนี้เพื่อเพิ่มมูลค่าทางสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ”

ในขณะที่นาย ชาเลอัน อาร์คาน รองประธานฝ่ายอุตสาหกรรมของไมโครซอฟต์ กล่าวว่า “การสร้างความแข็งแกร่งและซัพพลายเชนดิจิทัลที่มีความคล่องตัวมีความสำคัญต่อการเติบโตของธุรกิจและการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การขยายความร่วมมือกับฮิตาชิจะนำมาซึ่งโอกาสใหม่ๆ ให้แก่บริษัทในสายการผลิตและโลจิสติกส์ ซึ่งบริษัทเหล่านี้ต่างมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในภาคอุตสาหกรรมของตน รวมทั้งเป็นผู้ริเริ่มในภาคธุรกิจด้วยแนวคิดขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและขีดความสามารถทางดิจิทัล”

หมายเหตุ :

(1) Lumada: ชื่อเรียก สำหรับโซลูชัน บริการ และเทคโนโลยีที่ฮิตาชิได้พัฒนา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากข้อมูลของลูกค้าและเร่งนวัตกรรมดิจิทัล

(2) HX Series: ชุดควบคุมอุตสาหกรรมที่พร้อมใช้กับระบบ IoT ยุคใหม่ ซึ่งสนับสนุนการควบคุมทันทีและการประมวลผล

(3) Azure: แพลตฟอร์มคลาวด์ของไมโครซอฟท์ ซึ่งมี Azure ถึง 60 ภูมิภาคทั่วโลก

(4) 4M: huMan, Machine, Material, Method หรือมนุษย์ เครื่องจักร วัสดุ แนวทาง

(5) ข่าวประชาสัมพันธ์ของฮิตาชิเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 “ฮิตาชิเปิดตัว “โซลูชั่นดิจิทัลของฮิตาชิเพื่อบริการเพื่อบริการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดในสายโลจิสติกส์/การส่งสินค้า” ซึ่งสร้างแผนการรับ-ส่งที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยการใช้งาน AI และ IoT”

(6) HoloLens 2: แว่น AR พร้อมภาพโฮโลกราฟฟิกและเซ็นเซอร์ในตัว ซึ่งช่วยยกระดับ AI และโลกความจริงร่วมกัน

(7) Dynamics 365 Remote Assist: โซลูชันสนับสนุนระยะไกลของไมโครซอฟท์สำหรับพนักงานระดับปฎิบัติการ

Hitachi and Microsoft form a strategic alliance to advance next-generation digital solutions for manufacturing and logistics across Southeast Asia, North America and Japan

Tokyo, June 26, 2020 — Hitachi, Ltd. and Microsoft Corp. today announced a multiyear strategic alliance to accelerate the digital transformation of the manufacturing and logistics industries across Southeast Asia, North America and Japan. The first solutions will be available in Thailand in July, 2020.

The two companies will work together to meet the growing demand for predictive maintenance and process automation in remote areas and support enterprises as they tackle the challenges infused by the COVID-19 pandemic. Hitachi will integrate its industry leading solutions, such as Lumada(1), and its IoT-ready industrial controllers HX Series(2), with the Microsoft cloud platform, leveraging Azure(3), Dynamics 365, and Microsoft 365 to help businesses increase their workforce productivity and operational efficiency. Lumada provides advanced digital solutions, services and technologies to turn data into insights to drive digital innovation.

Hitachi and Microsoft will also work together to support skilling initiatives that empower businesses to grow their digital capabilities and unlock new business opportunities.

Through this collaboration, Hitachi will provide solutions in the following three areas:

 • Increase manufacturing productivity: Using Hitachi Digital Supply Chain as well as Azure IoT to analyze 4M(4) data collected from manufacturing sites for the visualization and analysis of production processes to optimize factory operations and increase productivity
 • Optimize logistics with data analytics: Increasing the logistics efficiency and reducing operational costs by analyzing traffic congestion, storage locations and delivery locations and enabling smart routing to save miles and deliver faster through advanced digital technologies such as Azure Maps and Hitachi Digital Solution for Logistics/Delivery Optimization Service(5).
 • *An image of a logistics optimization and operational efficiency tool built with Hitachi Digital Solution for Logistics/Delivery Optimization Service

 • Predictive maintenance and remote assist: Enabling predictive maintenance, real-time remote assistance, and remote training scenarios for first-line workers leveraging, HoloLens 2(6) and Dynamics 365 Remote Assist(7) as well as other smart devices.
 • * Simulated image of a field maintenance technician wearing HoloLens 2 and communicating with a remote expert via Dynamics 365 Remote Assist

  Going forward, Hitachi intends to extend the rollout to North America and Japan. Microsoft and Hitachi plan to expand the scope of the collaboration to additional industries. Hitachi and Microsoft will also explore options to integrate Lumada and Azure into an industry data platform to deliver added value to mutual customers.

  “We are delighted to expand our partnership with Microsoft and combine our OT, IT and products excellence to provide manufacturing and logistics companies with digital solutions. We use Lumada to provide total seamless solutions to solve challenges by connecting cyberspaces with physical spaces. Through this collaboration with Microsoft, we will be able to accelerate our customer’s digital transformation, and continue to deliver social, environmental, and economic value,” said Jun Abe, Vice President and Executive Officer, CEO of Industry & Distribution Business Unit, Hitachi, Ltd.

  “Building resilient and flexible digital supply chains is critical to grow a business and meet customer needs in today’s fast-changing environments. By expanding our collaboration with Hitachi, we’ll unlock new opportunities for manufacturing and logistics companies as they strive to lead in their industries and pioneer with a data-driven mindset and digital capabilities,” said Çağlayan Arkan, Vice President Manufacturing at Microsoft.

  (1) Lumada: A collective name for the solutions, services, and technologies that Hitachi has developed utilizing its advanced digital technologies to create value from customers’ data and accelerate digital innovation. http://www.hitachi.com/products/it/lumada/global/en/index.html
  (2) HX Series: Next-generation IoT-ready industrial controllers that enable real-time control and information processing.
  https://www.hitachi.com.sg/ice/products/controller/hx-series/index.html
  (3) Azure: Microsoft cloud platform with more than 60 Azure regions worldwide.
  (4) 4M: huMan, Machine, Material, Method
  (5) Hitachi News Release on February 28, 2019, “Hitachi Launches “Hitachi Digital Solution for Logistics/Delivery Optimization Service” that Creates Highly Effective Delivery Plans Utilizing AI and IoT”
  http://www.hitachi.com/New/cnews/month/2019/02/190228.html
  (6) HoloLens 2 : Microsoft’s sensor-packed holographic computing headset leveraging AI and a mixed reality.
  (7) Dynamics 365 Remote Assist: Microsoft’s remote support solution for first line workers.