ThaiPublica > Native Ad > โออาร์ ภารกิจเคียงข้างคนไทยในวิกฤติ COVID – 19

โออาร์ ภารกิจเคียงข้างคนไทยในวิกฤติ COVID – 19

30 เมษายน 2020


โออาร์ มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อการรักษาผู้ป่วย COVID-19 จำนวน 3,000,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี

นับตั้งแต่วันที่กระทรวงสาธาณสุข ประกาศพบสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ในประเทศไทยเมื่อเกือบ 2 เดือนที่ผ่านมา “สิ่งแรกที่เราเตรียมตั้งรับสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดไม่ใช่แค่การปรับแผนธุรกิจ แต่เรายังให้ความสำคัญอย่างมากในการลดความเสี่ยงและใช้ศักยภาพที่ โออาร์ มีในการช่วยสนับสนุนสังคมและชุมชน” นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) ย้อนเล่าให้ฟังถึงการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ตั้งแต่ช่วงแรกของการระบาดในประเทศไทยในเดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา

สถานีบริการน้ำมัน PTT Station ของ โออาร์ จึงเป็นธุรกิจรายแรกในช่วงนั้นที่ประกาศจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 1 ล้านชิ้นเพื่อมอบให้กับผู้มาเติมน้ำมันทั่วประเทศ ขณะเดียวกันก็จัดเตรียมแผนจำหน่ายเจลแอลกอฮอล์ และแอลกอฮอล์ชนิดน้ำเข้มข้น 70% ในสถานีบริการน้ำมันฯ ในช่วงเวลาที่เจลแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นของที่สำคัญมากในการป้องกันการติดเชื้อไวรัส อยู่ในภาวะที่ขาดแคลนและหายาก

นางสาวจิราพรกล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โออาร์ มีความห่วงใยผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการที่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station และร้านค้าต่างๆ ที่ โออาร์ ดำเนินการ จึงได้เพิ่มมาตรการด้านสุขอนามัย และปรับรูปแบบการให้บริการ เพื่อลดโอกาสการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

“เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดนั้น โออาร์ มีความห่วงใยผู้บริโภค ที่เข้ามาใช้บริการที่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station และร้านค้าต่างๆ เช่น ร้านกาแฟ Café Amazon, ร้าน Texas Chicken, ร้านฮั่วเซ่งฮง ติ่มซำ รวมถึงร้านสะดวกซื้อ Jiffy จึงได้เพิ่มมาตรการด้านสุขอนามัยและแนวทางการทำความสะอาดฆ่าเชื้ออย่างเข้มงวด และได้ปรับรูปแบบการให้บริการ เพื่อลดโอกาสในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างครอบคลุม”

สำหรับ โออาร์ ในการรับมือกับวิกฤตินี้ “ความปลอดภัย” คือพื้นฐานหลักที่องค์กรให้ความสำคัญมากที่สุด

มาตรการความปลอดภัยที่ครอบคลุม

ในช่วงที่ผ่านมา โออาร์ มีการยกระดับมาตรการความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการเพื่อร่วมป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ทั้งในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station และในร้านค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟ Café Amazon, ศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto, ร้าน Texas Chicken, ร้านฮั่วเซ่งฮง ติ่มซำ รวมถึง ร้านสะดวกซื้อ Jiffy

ในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station มีการยกระดับมาตรการรักษาความสะอาดบริเวณสถานีบริการน้ำมันฯ และห้องน้ำ เพิ่มมาตรการปฏิบัติงานของพนักงานหน้าลานและแม่บ้าน เช่น เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือแอลกอฮอล์ ให้พนักงานทุกคนล้างมือและสวมหน้ากากอนามัยระหว่างปฏิบัติหน้าที่ มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ให้บริการและผู้บริโภคหลังชำระเงิน ฯลฯ

นอกจากนี้ สถานีบริการน้ำมัน PTT Station ยังจัดเตรียมน้ำดื่มขนาด 330 มิลลิลิตร จำนวน 1 ล้านขวด เพื่อมอบให้กับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับส่งอาหาร รวมถึงรถมอเตอร์ไซด์ทุกคันที่เข้ามาใช้บริการเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันฯ รวมถึงแจกแผ่นพับข้อมูลเกี่ยวกับไวรัส COVID-19 การป้องกัน สังเกตอาการ และขั้นตอนการปฏิบัติตัวไปแล้วกว่า 2 ล้านแผ่น

ที่ร้านกาแฟ Café Amazon มีการเปิดให้บริการ ในรูปแบบสามารถสั่งนำกลับ (take away) Café Amazon ขอความร่วมมือลูกค้าที่มาใช้บริการยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร หรือยืนตามจุดที่มีการทำสัญลักษณ์ไว้ที่พื้นระหว่างรอสั่งสินค้า รอชำระเงิน และรอรับสินค้า ขณะที่พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด และเพิ่มความสะดวกในการสั่งซื้อกาแฟดริปและเบเกอรี่ต่างๆ ที่ผลิตโดย SMEs ไทย ผ่านช่องทางออนไลน์ รวมทั้งจัดชุดอาหารพิเศษสำหรับบริการส่งอาหาร โดยเมื่อสั่ง Texas Chicken หรือฮั่วเซงฮงติ่มซำ จะได้รับกาแฟดริปเพิ่มไปด้วย เพื่อเพิ่มความคุ้มค่าให้กับผู้บริโภค

สำหรับศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto นอกจากจะยกระดับข้อปฏิบัติมาตรฐานในการบริการด้านสุขอนามัย ในการป้องกันความเสี่ยงของพนักงานและการทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆ มากขึ้นถึงอย่างน้อย 3 ครั้งต่อวัน ยังมีมาตรการเพื่อลดความแออัดระหว่างการเข้ารับบริการซึ่งลูกค้าสามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้า ผ่านทาง www.pttfitauto.com หรือ application FIT Auto จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto ยังมีบริการในการทำความสะอาดเช็ดฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ในรถยนต์ฟรี สำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการโดยไม่มีขั้นต่ำ ตลอดจนการให้บริการฟรีสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

เคียงข้างสังคมไทย “ให้เราผ่านสิ่งนี้ไปด้วยกัน”

นางสาวจิราพรกล่าวว่า นอกจากสิ่งที่ทำได้ในกระบวนการดำเนินธุรกิจ โออาร์ ยังให้ความสำคัญกับภารกิจการแก้ไขและป้องกันการระบาดของไวรัสในสังคมวงกว้าง เพราะมองว่าวิกฤตินี้สร้างผลกระทบไปทั่วประเทศ และเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน ปัญหาความไม่เพียงพอของทรัพยากรด้านสาธารณสุข จึงเป็นโจทย์ที่สำคัญมากในการที่จะทำให้ประเทศไทยสามารถรับมือหรือไม่สามารถรับมือกับวิกฤติครั้งนี้

“ที่ผ่านมา โออาร์ จึงระดมทรัพยากรของเราไปสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข ตั้งแต่การระบาดระยะแรก จนปัจจุบัน เพราะสาธารณสุขถือเป็นด่านแรกในการรับมือกับวิกฤติครั้งนี้”

โออาร์ บริจาคเจลแอลกอฮอล์ให้แก่โรงพยาบาลลำปาง
โออาร์ บริจาคเจลแอลกอฮอล์และแอลกอฮอล์ชนิดน้ำเข้มข้น 70% ให้โรงพยาบาลสมุทรสาคร

โออาร์ มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อการรักษาไปแล้ว 3,000,000 บาทให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี นำไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อการรักษาผู้ป่วย COVID-19 เช่น เครื่องช่วยหายใจชนิดอัตราการไหลสูง เครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนย้าย ฯลฯ และ โออาร์ ยังได้บริจาคเจลแอลกอฮอล์และแอลกอฮอล์ชนิดน้ำเข้มข้น 70% ให้แก่โรงพยาบาล 44 แห่งในพื้นที่ปฏิบัติการของ โออาร์ เช่น โรงพยาบาลวชิระ ภูเก็ต, มูลนิธิโรงพยาบาลปัตตานี, สำนักงานสาธารณสุข จ.ปัตตานี ฯลฯ รวมทั้งได้มอบหน้ากากผ้ามัสลิน 10,000 ชิ้น ให้แก่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ โออาร์ ส่งมอบกาแฟดริป Café Amazon Signature จำนวน 49,000 ซอง สินค้า OTOP และสินค้า SMEs ไทย สนับสนุนทีมแพทย์ 6 โรงพยาบาล ไปแล้วจำนวนรวมกว่า 3,100 ชุด เพื่อส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด เช่น สถาบันบำราศนราดูร เจ้าหน้าที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ โรงพยาบาลนครศรีธรรมราช ฯลฯ รวมถึงได้มอบ Texas Chicken ให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

โออาร์ มอบกาแฟดริปสถาบันบำราศนราดูร
โออาร์ มอบกาแฟดริป รพ. ธรรมศาสตร์

และในระยะต่อไป โออาร์ ยังขยายการช่วยเหลือไปสู่การแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ล่าสุด สถานีบริการน้ำมัน PTT Station ได้เปิด “พื้นที่ปันสุข” ในสถานีบริการน้ำมันให้เกษตรกรที่ออเดอร์ลดจากการไม่สามารถส่งออกและมีข้อจำกัดด้านพื้นที่ขาย ให้สามารถเข้ามาจำหน่ายมะม่วงน้ำดอกไม้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

“ศึก COVID-19 ครั้งนี้ยิ่งใหญ่นัก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จะคลี่คลายลงในเร็ววัน โออาร์ มีความห่วงใยในสุขภาพของทุกคน เราพร้อมให้การสนับสนุนสังคม และพร้อมช่วยเหลือประชาชนคนไทย ตลอดจนขอส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยมาโดยตลอด อีกทั้งลูกค้า คู่ค้า ผู้แทนจำหน่าย คนไทย และประเทศไทย โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปให้ได้ด้วยดีโดยเร็วที่สุด” นางสาวจิราพรกล่าวให้กำลังใจและกล่าวว่า

“ โออาร์ ขอส่งความห่วงใยไปยังคนไทยทั่วประเทศ และขอเป็นกำลังใจให้คนไทยและประเทศไทยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปให้ได้ด้วยดีโดยเร็วที่สุด เราขอให้คำมั่นว่า โออาร์ จะอยู่เคียงข้างช่วยเหลือคนไทยในทุกสถานการณ์ต่อไป”