ThaiPublica > เกาะกระแส > สรรพสามิตยกเว้นภาษีแอลกอฮอล์ หนุนผลิต “เจลล้างมือ”

สรรพสามิตยกเว้นภาษีแอลกอฮอล์ หนุนผลิต “เจลล้างมือ”

10 มีนาคม 2020


นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต

สรรพสามิตเว้นภาษีสุราสามทับ หนุนผลิต “เจลล้างมือ” สธ.ห้าม “ผลิต – นำเข้า – ขาย” กรณีส่วนผสมแอลกอฮอล์ไม่ถึง 70%

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยถึงมาตรการภาษี เพื่อส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ หรือ “เจลล้างมือ” ว่า หลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศ กำหนดให้โรคติดเชื้อไวรัส (Coronavirus Disease 2019 : COVID -19) เป็นโรคติดต่ออันตรายนั้น ตนได้รับมอบหมายจาก ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้ทำการศึกษามาตรการสนับสนุนให้มีการนำสุราสามทับ (แอลกอฮอล์) มาใช้ในการผลิตเจลล้างมือ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 โดยล่าสุด กรมสรรพสามิตได้ออกประกาศกรมสรรพสามิต 2 ฉบับ เมื่อวันวันที่ 6 มีนาคม 2563 และวันที่ 9 มีนาคม 2563 โดยการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตเหลือ 0 บาทต่อลิตร ให้กับผู้ประกอบการที่นำสุราสามทับไปใช้ผลิตเจลล้างมือ ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2563 ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

นายพชร กล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยมีกลุ่มผู้ผลิตสุราสามทับ หรือ แอลกอฮอล์ อยู่ 3 กลุ่ม องค์การสุรา กรมสรรพสามิตมีกำลังการผลิตสุราสามทับ, กลุ่มผู้ประกอบการสุราสามทับเพื่อการส่งออก และกลุ่มผู้ผลิตแอลกอฮอล์เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด 26 โรงงาน มีกำลังการผลิตประมาณ 7 ล้านลิตรต่อวัน ในจำนวนนี้นำไปใช้ด้านพลังงานประมาณ 4 ล้านลิตรต่อวัน กำลังการผลิตส่วนที่เหลืออีก 3 ล้านลิตรต่อวัน แต่ไม่สามารถนำไปใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งไว้กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และกรมสรรพสามิตได้ หากจะนำไปขายให้กับผู้ผลิตเจลล้างมือ หรือ บริจาค แจกจ่ายให้ประชาชน ต้องได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯและกรมสรรพสามิตก่อน และต้องเสียภาษีด้วย

ขณะเดียวกัน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด – 19 ทำให้ประชาชนมีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค หรือ เจลล้างมือเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น กระทรวงพลังงานร่วมกับกระทรวงการคลัง จึงเห็นควรให้มีการอนุญาตให้นำเอทานอลส่วนที่เหลือจากการใช้เป็นเชื้อเพลิงจำนวน 3 ล้านลิตรต่อวัน ไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆได้ โดยกรมสรรพสามิตจะเก็บภาษีในอัตรา 0 บาทต่อลิตร เป็นการชั่วคราวไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 หากสถานการณ์ยังไม่เข้าสู่สภาวะปกติหรือยังมีการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ก็จะพิจารณาขยายระยะเวลาตามความจำเป็นต่อไป

นายพชร กล่าวต่อ ส่วนกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศห้ามผลิต นำเข้า หรือ ขาย เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ รวมกันต่ำกว่า 70% โดยปริมาตร (volume by volume) นั้น เข้าใจว่าจะเป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการผลิตเจลล้างมือที่มีคุณภาพ สามารถฆ่าเชื้อโรค 100%