ThaiPublica > เกาะกระแส > สธ.พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 106 ราย ยอดสะสม 827 ราย เสียชีวิต 4 ราย

สธ.พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 106 ราย ยอดสะสม 827 ราย เสียชีวิต 4 ราย

24 มีนาคม 2020


สธ.ตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม 106 ราย ยอดสะสม 827 ราย เสียชีวิต 4 ราย เปรียบเทียบสัปดาห์ก่อนเฉพาะในเขตพื้นที่กทม.-ปริมณฑลมีอัตราแพร่เชื้อ 3.4

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยแพทย์หญิงวลัยรัตน์ ไชยฟู ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค แถลงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยว่า จากข้อมูลล่าสุดพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 เพิ่ม 106 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยสะสม 827 ราย รักษาหายแล้วกลับบ้านได้มียอดสะสม 57 ราย รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 766 ราย และเสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 4 ราย สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นมา 106 รายนี้ แบ่งเป็น 3 กลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ 1 ผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย หรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้ จำนวน 25 ราย ได้แก่ กลุ่มสนามมวย 5 ราย สถานบันเทิง 6 ราย กลุ่มผู้สัมผัสกับผู้ป่วยที่มีรายงานมาแล้ว 12 ราย และกลุ่มผู้ร่วมพิธีทางศาสนาที่ประเทศมาเลเซีย 2 ราย

กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 34 ราย ได้แก่ กลุ่มผู้เดินทางจากต่างประเทศ/ชาวต่างชาติ 20 ราย กลุ่มผู้ทำงานหรืออาศัยในสถานที่แออัดต้องใกล้ชิดคนจำนวนมาก หรือเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ 10 ราย และกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ 4 ราย

กลุ่มที่ 3 ผู้ที่ได้รับผลยืนยันทางห้องปฏิบัติการพบเชื้อ แต่อยู่ระหว่างรอประวัติและสอบสวนโรค 47 ราย

นายแพทย์ทวีศิลป์ กล่าวต่อว่า วันนี้ได้รับรายงานมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 3 ราย รายแรก เป็นชายไทย อายุ 70 ปี เป็นผู้ป่วยที่มีโรควัณโรคร่วม รายที่ 2 เป็นชาวไทยอายุ 79 ปี เป็นเซียนมวยอาการหนักตั้งแต่แรกรับ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 มีโรคประจำตัวหลายโรค โดย 2 รายแรกรักษาที่สถาบันบำราศนราดูร และรายที่ 3 เป็นชายไทย อายุ 45 ปี (มีโรคเบาหวาน และภาวะอ้วน) จากโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร สำหรับผู้ป่วยอาการหนักมี 4 ราย ทุกรายใส่เครื่องช่วยหายใจ และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด กล่าวโดยสรุป ณ วันนี้มีผู้ป่วยกลับบ้านแล้ว 57 ราย ยังรักษาในโรงพยาบาล 766 ราย เสียชีวิต 4 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 827 ราย

เปรียบเทียบกับช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านี้ กรุงเทพฯและปริมณฑลมีอัตราการแพร่เชื้อ 1 ต่อ 3.4 , สงขลา ปัตตานี ยะลา ภูเก็ตมีอัตราการแพร่เชื้อ 1 ต่อ 2.2 , จังหวัดอื่นๆ มีอัตราการแพร่เชื้อ 1 ต่อ 1.8

ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ทั่วโลกมีทั้งหมด 192 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 1 เรือสำราญ ข้อมูลตั้งแต่ 5 มกราคม – 24 มีนาคม 2563 (07.00 น.) พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อจำนวน 366,866 ราย เสียชีวิต 16,098 ราย ส่วนประเทศจีนพบผู้ป่วย 81,093 ราย เสียชีวิต 3,270 ราย อิตาลีพบผู้ป่วย 63,928 ราย เสียชีวิต 6,078 ราย

ขณะนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำข้อมูลสถานที่ชุมนุมชนที่มีประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องเฝ้าระวังตนเองใน 25 แห่ง ใน 7 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี, ขอนแก่น, กรุงเทพมหานคร, สงขลา, นครราชสีมา, นนทบุรี และสุรินทร์ โดยผู้ที่อยู่ในสถานที่ และช่วงเวลาตามประกาศ ขอให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ได้แก่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด, ผู้ว่าราชการจังหวัด, ผอ.โรงพยาบาล, นายอำเภอ, สาธารณสุขอำเภอ, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, อสม.,ผู้นำชุมชนทันที และให้กักกันตนเองและสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วันอย่างเคร่งครัด หากมีไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจให้รีบพบแพทย์ทันที

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลประกาศสถานที่พบผู้ป่วยโควิด-19 ได้ที่ เว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค และเพจ“ไทยรู้ สู้โควิด” ขอย้ำเตือนประชาชน ช่วยกันรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เว้นระยะห่างระหว่างกัน 1 -2 เมตร งด หรือ ลด การเดินทางโดยไม่จำเป็น ไม่ไปในพื้นที่แออัด แยกสำรับอาหารไม่ใช้ช้อน ถ้วย ชาม แก้วน้ำร่วมกัน หากมีอาการโรคระบบทางเดินหายใจ ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ให้สวมหน้ากากอนามัยไปพบแพทย์ทันที พร้อมแจ้งประวัติเสี่ยง ขอให้ทุกคนร่วมมือกันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไปในวงกว้าง ลดจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ให้มีน้อยที่สุด

พญ.วลัยรัตน์ ไชยฟู ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กล่าว กราฟแท่งสีฟ้าจะเป็นผู้ป่วยจริง ส่วนกราฟเส้นสีแดงยังเป็นมาตรการที่รัฐบาลยังดำเนินการอยู่ในทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นมาตรการการปิดสถานที่ต่างๆตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ดำเนินการ โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือ ของกรุงเทพฯได้ให้ความเห็นว่าสถานที่นี้มีผู้ป่วยแล้ว ควรจะมีการปิด เพื่อไม่ให้คนไปแถวนั้น รวมทั้งมาตรการที่เราเสนอให้ประชาชนอยู่กับบ้านเป็นหลัก ซึ่งจะสังเกตุได้ว่าหากยังดำเนินมาตรการเท่าเดิม ผู้ป่วยก็จะเพิ่มขึ้นตามอัตราของเส้นสีแดง แต่ว่าถ้าเราสามารถเพิ่ม social distancing ให้มากขึ้น จำนวนผู้ป่วยก็จะลดลง คนในต่างจังหวัดก็ต้องทำ social distancing เพิ่มด้วย ลดการเดินทางให้มากขึ้น วันนี้ก็จะทำให้ลดลงมาตรงเส้นสีเขียวนะคะแต่จะให้ดีก็คือว่าถ้าลดได้ถึง 80% ผู้ป่วยเราก็จะลดลงครึ่งหนึ่ง นี่คือ ภาพรวมของประเทศไทย

โฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวต่อว่า เมื่อวานนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีการแถลงข่าวไปแล้ว ถ้าเป็นเส้นสีแดงมันพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากหลักพันขึ้นไปแตะหลักหลายพันหรืออาจจะถึงหลักหมื่นได้ แต่ถ้าเราช่วยกันและร่วมมือกัน 80% ก็จะช่วยลดลงมาอยู่ในหลักร้อยคือเส้นสีน้ำเงิน หรือ สีม่วงข้างล่าง แต่ถ้าร่วมมือมีแค่ครึ่งเดียวให้ความสำคัญแค่นั้น ก็ยังแตะหลักพันแล้ว นี่คือความสำคัญที่ว่าทำไมถึงต้องพูดซ้ำพูดซ้ำพูดซ้ำ เหมือนแผ่นเสียงตกร่อง เรื่องนี้มีความสำคัญมาก เพราะทุกวินาทีมีคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นตลอดเวลา

คำแนะนำสำหรับประชาชน ขอความร่วมมือประชาชนทุกคน ตื่นตัว และรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนติดตามสถานการณ์และข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ “ไทยรู้ สู้โควิด” ทาง Twitter, Facebook, Line official, TikTok และChatBot 1422 ทาง ID : @COVID-19 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง อย่าเชื่อข่าวลือจากทุกทาง “เช็คก่อนแชร์” ตรวจสอบข่าวลวงได้ที่ www.antifakenewscenter.com