ThaiPublica > เกาะกระแส > “เอดีบี”ประเมินไวรัส COVID-19 ทำเศรษฐกิจไทยสูญเสีย 5.6 พันล้านเหรียญ 1.1% ของ GDP

“เอดีบี”ประเมินไวรัส COVID-19 ทำเศรษฐกิจไทยสูญเสีย 5.6 พันล้านเหรียญ 1.1% ของ GDP

6 มีนาคม 2020


กระทรวงสาธารณสุขแจกหน้ากากอนามัย

ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) หรือ เอดีบี ได้นำเสนอบทวิเคราะห์ฉบับใหม่วันนี้(6 มีนาคม 2563) โดยระบุว่า การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียผ่านหลายช่องทาง ซึ่งรวมถึงอุปสงค์ภายในประเทศและธุรกิจการท่องเที่ยวลดต่ำลง การค้าและห่วงโซ่การผลิตชะงักงัน และผลกระทบต่อสุขอนามัยของประชากร

ขนาดความสูญเสียทางเศรษฐกิจขึ้นกับว่าการระบาดดังกล่าวจะพัฒนาไปอย่างไร ซึ่งยังคงอยู่ในสภาวะที่ไม่แน่นอนสูง บทวิเคราะห์ได้สำรวจผลกระทบทางเศรษฐกิจและพบว่าระดับความสูญเสียจะเริ่มตั้งแต่ 77 พันล้านเหรียญสหรัฐ จนถึง 347 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็น 0.1% ถึง0.4% ของ GDP โลก

ในกรณีที่สถานการณ์รุนแรงในระดับปานกลาง (moderate scenario) ซึ่งหมายถึงมีการบังคับใช้มาตรการป้องกันหรือการคุมเข้มต่างๆ เช่น การห้ามเดินทาง 3 เดือนหลังเกิดการระบาดตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา ความสูญเสียทางเศรษฐกิจของโลกอาจมีมูลค่าสูงถึง 156 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 0.2% ของ GDP โลก

โดยความสูญเสียทางเศรษฐกิจของจีนจะอยู่ที่ 103 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 0.8% ของ GDP จีน ในขณะที่ประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ

ในเอเชียคาดว่าจะเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจรวมกันมูลค่า 22 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็น 0.2% ของ GDP รวมของประเทศเหล่านั้น

ส่วนของไทยนั้น ในสถานการณ์รุนแรงในระดับปานกลาง คาดว่าจะเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจประมาณ 5.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.1% ของ GDP ไทย

“มีความไม่แน่นอนหลายอย่างจากการแพร่ระบาด COVID-19 รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจ ดังนั้น การคาดการณ์ต่างๆ จึงต้องใช้สถานการณ์จำลองหลายแบบเพื่อแสดงภาพแนวโน้มความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นให้ชัดเจน” นายยาซูยูกิ ซาวาดะ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของเอดีบีกล่าว “เราหวังว่าบทวิเคราะห์ของเอดีบีฉบับนี้จะช่วยให้รัฐบาลต่างๆ สามารถบรรเทาลดผลกระทบทั้งต่อเศรษฐกิจและต่อคนจากการแพร่ระบาดในครั้งนี้ได้”

บทวิเคราะห์ The Economic Impact of the COVID-19 Outbreak on Developing Asia, จะนำเสนอรายละเอียดในสถานกาณ์จำลองต่างๆ และการคาดการณ์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจในแต่ละรายสาขาของแต่ละประเทศกำลังพัฒนาในเอเชีย รวมทั้งทั้งสมมติฐานของสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดต่อเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสในครั้งนี้ ซึ่งจะช่วยเป็นแนวทางให้รัฐบาลต่างๆ พิจารณาตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม

การประเมินในทุกสถานการณ์จำลองสามารถดูได้ที่ เว็บไซต์ เอดีบี ซึ่งจะมีการปรับปรุงให้ทันกับสถานการณ์ที่พัฒนาอยู่ตลอด

เอดีบีได้ตอบสนองอย่างทันท่วงทีต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เอดีบีได้จัดสรรเงินทุนจำนวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อปรับปรุงการคัดกรองเชื้อและการป้องกันไว้รัส รวมทั้งการรับมือกับการแพร่ระบาดให้กับจีนและประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เอดีบีได้จัดสรรเงินทุนอีก 2 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อสนับสนุนทุกประเทศสมาชิกที่กำลังพัฒนาในการรับมือกับการแพร่ระบาดดังกล่าว นอกจากนั้น เอดีบียังได้จัดสรรเงินกู้ภาคเอกชนมูลค่า 18.6 ล้านเหรียญสหร้ฐ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา แก่บริษัท Jointown Pharmaceutical Group ซึ่งเป็นบริษัทจัดจำหน่ายยาในเมืองอู่ฮันของจีน เพื่อสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสและยาที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง