ThaiPublica > สู่อาเซียน > ตลาดหลักทรัพย์ฯ ผนึกกลุ่มตลาดอาเซียน ปรับโฉมเว็บไซต์ Asean Exchanges รวมข้อมูลกว่า 3,600 หลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ผนึกกลุ่มตลาดอาเซียน ปรับโฉมเว็บไซต์ Asean Exchanges รวมข้อมูลกว่า 3,600 หลักทรัพย์

5 กุมภาพันธ์ 2020


ตลาดหลักทรัพย์ฯ ผนึกกลุ่มตลาดหลักทรัพย์อาเซียน ปรับโฉมเว็บไซต์ Asean Exchanges ศูนย์รวมข้อมูลกว่า 3,600 หลักทรัพย์อาเซียน เพิ่มบทวิเคราะห์ชูความน่าสนใจ

กลุ่มตลาดหลักทรัพย์อาเซียน 6 แห่ง ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และไทย ร่วมเผยแพร่ข้อมูลไฮไลท์ตลาดหุ้นอาเซียน ผ่านเว็บไซต์ www.aseanexchanges.org ปรับโฉมใหม่โดยรวบรวมข้อมูลหลักทรัพย์ทั้ง 6 แห่งครบถ้วนในแหล่งเดียว ครอบคลุมกว่า 3,600 หลักทรัพย์ พร้อมรวมบทวิเคราะห์ เครื่องมือคัดเลือกหลักทรัพย์ ข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างหลักทรัพย์แต่ละประเทศ ข่าวสารทางการเงิน หวังดึงดูดการลงทุนจากผู้ลงทุนรายย่อย และสถาบัน จากทั้งในภูมิภาคและทั่วโลก

ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันบริบททางเศรษฐกิจเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีทำให้การเงินการลงทุนทั้งโลกเกิดความเชื่อมโยงกัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการทำงานร่วมกับตลาดหลักทรัพย์อื่นในภูมิภาคอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับความน่าสนใจของการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน ล่าสุด ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับกลุ่มตลาดหลักทรัพย์อาเซียน ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ฟิลิปปินส์ (Philippine Stock Exchange) ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย (Bursa Malaysia) ตลาดหลักทรัพย์เวียดนาม (Hochiminh Stock Exchange) ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange) ตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย (Indonesia Stock Exchange) จัดทำเว็บไซต์ www.aseanexchanges.org โฉมใหม่เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ลงทุนรายย่อยและผู้ลงทุนสถาบันทั้งในภูมิภาคและจากทั่วโลก โดยความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยสร้างโอกาสและเพิ่มความน่าสนใจให้แก่ตลาดทุนไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตามแผนกลยุทธ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มุ่งสร้างการเติบโตไปพร้อมกัน ช่วยยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของทุกภาคส่วน (Growing Together for Inclusive Well-being)

การปรับโฉมเว็บไซต์ครั้งนี้ ได้เพิ่มข้อมูลรอบด้านที่สำคัญชูความน่าสนใจของหุ้นอาเซียนซึ่งมีจำนวนกว่า 3,600 หลักทรัพย์ รวมถึงหุ้น กองทุน ETF ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR) ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและติดตามผลการดำเนินธุรกิจของหลักทรัพย์ทั้งหมดได้อย่างสะดวกในจุดเดียว และอีกหนึ่งไฮไลท์คือบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ซึ่งมาจากการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ในแต่ละประเทศ เพื่อผู้ลงทุนใช้ศึกษาและทำความเข้าใจในธุรกิจและบริษัทที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศประกอบการตัดสินใจก่อนการลงทุน นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือคัดเลือกหลักทรัพย์ โดยสามารถเลือกเปรียบเทียบหลักทรัพย์อาเซียนตามเกณฑ์ต่างๆ เช่น มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม อัตราเงินปันผลตอบแทน อัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น ข้อมูล กลุ่มอุตสาหกรรม ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ความเคลื่อนไหวของดัชนีที่เกี่ยวข้อง อาทิ MSCI ASEAN และ FTSE ASEAN ข่าวสารทางการเงิน

“ทั้งนี้ เชื่อว่าการเผยแพร่ข้อมูลนี้จะช่วยขยายโอกาสให้แก่หลักทรัพย์ไทยให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นในสายตาผู้ลงทุนต่างประเทศ ในขณะเดียวกันยังเป็นช่องทางสำหรับผู้ลงทุนไทยที่สนใจลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเข้าถึงข้อมูลจากการเชื่อมโยงดังกล่าวอีกด้วย” นายภากรกล่าว

ผู้ลงทุนสามารถติดตามข้อมูลและดูรายละเอียดเพิ่มติมได้ที่ www.aseanexchanges.org