ThaiPublica > เกาะกระแส > สรรพากรจับมือ 20 ธนาคาร จัดแคมเปญหนุน “SMEsบัญชีเดียว”

สรรพากรจับมือ 20 ธนาคาร จัดแคมเปญหนุน “SMEsบัญชีเดียว”

21 มกราคม 2020


เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร พร้อมผู้บริหารสถาบันการเงิน 20 แห่ง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการให้สิทธิประโยชน์ทางการเงินแก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่ทำบัญชีชุดเดียว ณ ห้องพระอุเทน 1 ชั้น 2 กรมสรรพากร

สรรพากรจับมือธนาคารพาณิชย์ 20 แห่ง จัดเคมเปญ “SMEs โปรดี บัญชีเดียว”

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ในวันนี้กรมสรรพากรร่วมกับสถาบันการเงิน 20 แห่ง ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ให้จัดทำบัญชีชุดเดียวและงบการเงินให้ถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ ซึ่งเป็นโครงการการต่อเนื่องจากมาตรการ SMEs บัญชีชุดเดียวและเป็นการยกระดับความร่วมมือครั้งสำคัญของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่จัดทำงบการเงินที่ถูกต้องสะท้อนผลการดำเนินงานของกิจการให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ SMEs

“การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs จัดทำบัญชีชุดเดียวและงบการเงินให้ถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น จะมีส่วนสำคัญในการยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ SMEs ไทย ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป” ดร.เอกนิติ กล่าว

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ บสย. มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น นำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมั่นคง และยั่งยืน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมสรรพากร ธนาคาร และ บสย. จะร่วมกันเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจและร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs ตระหนักโดยให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจสมัยใหม่ โดยการจัดทำบัญชีและงบการเงินให้ถูกต้องสอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ ซึ่งในส่วนของ บสย. จะให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกับกรมสรรพากร ด้วยการมอบสิทธิประโยชน์ ยกเว้นค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อ 2 ปี และยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการตลอดปี 2563 ภายใต้เงื่อนไขที่ บสย. กำหนด สำหรับผู้ที่ขอสินเชื่อจากธนาคารพันธมิตรทุกแห่ง เพื่อเป็นแรงจูงใจและของขวัญให้กับกลุ่ม SMEs ที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า “ผู้ประกอบการ SMEs ยังคงมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยตัวเลขประมาณการ GDP ของ SMEs ปี 2562 เติบโตร้อยละ 3.5 ซึ่งมากกว่า GDP ของประเทศที่เติบโตร้อยละ 2.5 แต่ธุรกิจ SMEs เองกลับติดหล่ม ไม่สามารถเติบโตได้อย่างที่ควรจะเป็น โดยสาเหตุหนึ่งมาจากการมีงบการเงินหลายเล่ม หรือ มีหลายบัญชี จึงไม่สามารถนำงบการเงินมาวิเคราะห์สภาพคล่อง และรู้ผลการดำเนินงานที่แท้จริงของธุรกิจได้ และยังเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนยาก เนื่องจากงบการเงินที่นำมาแสดงไม่สามารถสะท้อนศักยภาพของธุรกิจ จึงส่งผลต่อการพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงิน สมาคมธนาคารไทยต้องการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs มีความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญ และหันมาทำบัญชีเพียงเล่มเดียว จึงร่วมมือกับกรมสรรพากรและสถาบันการเงินทั้ง 20 แห่ง เสนอสินเชื่อดอกเบี้ยอัตราพิเศษ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถติดต่อขอสินเชื่อกับธนาคารที่สะดวกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563”

นางพิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ SME ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ธนาคารไทยพาณิชย์เล็งเห็นประโยชน์ที่จะมีต่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในการจัดทำงบการเงินที่สอดคล้องกับสภาพธุรกิจจริง จึงพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมเอสเอ็มอีที่จดแจ้งการจัดทำบัญชีและงบการเงินกับกรมสรรพากร (บัญชีเดียว) จัดแคมเปญพิเศษที่มั่นใจว่าจะช่วยตอบโจทย์ทางการเงินให้กับผู้ประกอบการได้อย่างครบถ้วนด้วยวงเงินกู้สำหรับสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนประเภทเงินกู้เบิกเกินบัญชี (OD) และเงินกู้ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) สูงสุด 50 ล้านบาท โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน พร้อมมอบสิทธิพิเศษจากมณีฟรีโซลูชั่น ประกอบด้วย ฟรีค่าธรรมเนียมการโอน – จ่ายสามารถโอนเงินต่างธนาคารโดยไม่จำกัดยอดเงินสูงสุด ฟรีค่าบริการรับฝากเช็คข้ามเขต พร้อมรับดอกเบี้ยพิเศษสำหรับการฝากเงินบัญชีเดินสะพัด นอกจากนี้ธนาคารยังได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางด้านดิจิทัลมอบโซลูชั่นสำหรับระบบบริหารและจัดการเอกสารและระบบบันทึกบัญชีออนไลน์ฟรี 1 ปี มูลค่า 8,000 บาท และส่วนลด 5,000 บาท สำหรับการจัดทำบัญชี

ปัจจุบันผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเริ่มตื่นตัวกับการจัดทำบัญชีชุดเดียวมากยิ่งขึ้น ด้วยมองเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งการได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี การเพิ่มโอกาสในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินตลอดจนเพื่อการบริหารจัดการและการวางแผนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในปีนี้คาดว่าจะมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าร่วมแคมเปญกับธนาคารเพื่อรับสิทธิพิเศษทางการเงินจากการทำบัญชีชุดเดียวเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่จดแจ้งการจัดทำบัญชีและงบการเงินกับกรมสรรพากร รวมถึงผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ประสงค์จะเข้าร่วมแคมเปญสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมลงทะเบียนเช้าร่วมแคมเปญได้ที่ scbsme.scb.co.th หรือ ติดต่อสาขาธนาคารไทยพาณิชย์ทุกแห่งทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2722 2222

สำหรับสถาบันการเงินทั้ง 20 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการ SMEs บัญชีเดียว ในครั้งนี้ ประกอบด้วย ธนาคารออมสิน , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร,ธนาคารอาคารสงเคราะห์ , ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย , ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม , ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ,ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน), ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ,ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ,ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน), ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน), ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) และธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ป้ายคำ :