ThaiPublica > เกาะกระแส > GC จับมือพันธมิตรใช้นวัตกรรมเพิ่มคุณค่าพลาสติก สร้างโซลูชั่น ดีไซน์ตามโจทย์ตลาดโลกที่ไม่หยุดนิ่งพร้อมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

GC จับมือพันธมิตรใช้นวัตกรรมเพิ่มคุณค่าพลาสติก สร้างโซลูชั่น ดีไซน์ตามโจทย์ตลาดโลกที่ไม่หยุดนิ่งพร้อมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

25 พฤศจิกายน 2019


ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

GC โชว์นวัตกรรม สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ผ่านเวที “GC INNOVATION FOR SUSTAINABLE FUTURE FORUM 2019” จับมือพันธมิตรเดินหน้าวิจัย สร้างโซลูชั่นผ่าน CSC ศูนย์ความร่วมมือและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพิ่มความหลายหลายการใช้วัตถุดิบ ดีไซน์ชิ้นงานตอบโจทย์ตลาดโลกที่ไม่หยุดนิ่งและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC เปิดเผยภายในงาน “GC INNOVATION FOR SUSTAINABLE FUTURE INNOVATION FORUM 2019” ว่า เป็นการแสดงให้เห็นถึงทิศทางการขับเคลื่อนธุรกิจของ GC ที่ให้ความสำคัญทั้งในเรื่องการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อตอบสนองผู้บริโภคและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น

การจัดงานครั้งนี้ มีความพิเศษโดยบริษัทฯ มุ่งเน้นเรื่องของนวัตกรรม (Innovation) และความร่วมมือ (Collaboration) โดย GC และพันธมิตรจะร่วมมือกันพัฒนา และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์โลกที่ไม่หยุดนิ่ง และยังร่วมมือกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับสภาวะธุรกิจที่มีการแข่งขันในยุคปัจจุบัน ซึ่งทั้งนวัตกรรม และความร่วมมือ จะเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต

“GC ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อน 3 ด้านได้แก่ นวัตกรรม ความร่วมมือ และความยั่งยืน ซึ่งงานนี้ถือเป็นเวทีที่คู่ค้า ลูกค้า พันธมิตรที่เข้าร่วม กว่า 500 คน ที่เป็นส่วนสำคัญในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ใหม่ๆ ดังเช่น พลาสติกซึ่งเป็นของดี ช่วยให้ชีวิตประจำวันสะดวกสบาย แต่ด้วยพฤติกรรมการทิ้งที่ไม่ถูกต้อง ได้นำซึ่งปัญหา ซึ่ง GC มีทางออกอย่างยั่งยืนสำหรับทุกคน ได้แก่ ไบโอพลาสติกที่สามารถสลายตัวได้ทางชีวภาพ รวมถึงการนำขยะพลาสติกมาสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านกระบวนการอัพไซคลิ่ง เป็นต้น” ดร.คงกระพัน กล่าว

สำหรับการจัดกิจกรรม GC INNOVATION FOR SUSTAINABLE FUTURE INNOVATION FORUM 2019 ในครั้งนี้ นับเป็นก้าวที่สำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่จะนำไปสู่การพัฒนาร่วมกันทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการหาตลาดใหม่ๆ ที่สามารถตอบโจทย์ทุกกลุ่มเป้าหมายด้วยความร่วมมือกับองค์กรและสถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา รวมถึงชุมชน (Collaboration) บนแนวทางการสร้างคุณค่าให้กับพลาสติก ตามแนวคิด Circular Living ที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนทั้งระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ การสร้าง Ecosystem หรือระบบนิเวศ ก็เป็นสิ่งสำคัญ โดยต้องเริ่มจากหน่วยงานเล็กๆ ไม่ว่าจะภาคการศึกษา ภาคธุรกิจ บริษัท เอกชน ไปจนถึงรัฐบาลที่ต้องหันมาร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรม ในวันนี้ GC พร้อมสนับสนุนและให้บริการลูกค้าอย่างเป็นระบบ (Total Solution Provider) ทั้งในเรื่องของการพัฒนาไบโอพลาสติก (Bioplastics) การรีไซเคิลและอัพไซคลิ่ง ผลิตภัณฑ์ (Recycled/Upcycling Products) ที่ GC มีเป้าหมายในการสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ และเกิดการยอมรับในตลาดมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นแนวทางที่ธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ

ด้าน ดร.เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการตลาดธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า เป้าหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปใช้ทั้งในภาคอุตสาหกรรม และชีวิตประจำวันเพื่อให้เหมาะสมกับไลฟไสตล์ของผู้บริโภคในปัจจุบันที่มีความต้องการที่หลากหลาย ด้วยเหตุนี้ องค์กรจึงให้ความสำคัญกับงานวิจัยและพัฒนา ทั้งด้านการออกแบบ การคัดเลือกวัสดุที่เหมาะสม เพื่อสามารถนำไปใช้ในกระบวนการผลิตเชิงอุตสาหกรรม โดยได้เฟ้นหานวัตกรรม และเทคโนโลยีที่จะช่วยทำให้เกิดการสร้างโซลูชั่นใหม่ๆ ผ่านการทำงานร่วมกับพันธมิตรต่างๆ ทั้งองค์กรรัฐบาล เอกชน และสถาบันวิจัยต่างๆ โดยใช้ศูนย์ความร่วมมือและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Customer Solution Center หรือ CSC) เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่นำวัตถุดิบที่มีความหลากหลายของ GC ไปเป็นพื้นฐานในการสร้างผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นพลาสติกรีไซเคิล ไบโอพลาสติก หรือวิศวกรรมพลาสติก

จักรยานยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ ETRAN KRAF

ปัจจุบัน ศูนย์ CSC ผ่านการดำเนินการมากว่า 2 ปี และอยู่ระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กว่า 190 ชิ้นงาน สามารถผลิตเชิงพาณิชย์ออกมาได้จริงแล้ว 50 ชิ้นงาน โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ ที่จะเผยโฉมสู่สาธารณะในปี 2563 ผลงานนี้เกิดจากความร่วมมือกับบริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) สตาร์ทอัพสายยานยนต์ของไทย โดยทั้ง 2 บริษัทกำลังพัฒนาจักรยานยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ ETRAN KRAF มีการใช้พลาสติกแบบปกติ และมีการนำพลาสติกรีไซเคิลที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์คอมโพสิทไปใช้เป็นชิ้นส่วนประกอบที่สำคัญ ความพิเศษอยู่ที่เป็นยานยนต์พลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการวางแผนจำหน่ายล็อตแรกที่ 300 คัน GC ยังคงมุ่งมั่นที่สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับพันธมิตรรายอื่นๆเพื่อความร่วมมือในการขับเคลื่อนธุรกิจไปด้วยกัน

ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า บริษัทฯ มีแนวทางในการพัฒนาโซลูชั่นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมร่วมกับคู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ ด้วยแนวทางที่จะร่วมมือกันผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เช่น พลาสติกแบบดั้งเดิมที่หลายคนเป็นกังวล ปัจจุบัน GC สามารถวิจัยและพัฒนาจนได้เป็นวัสดุที่ดี มีคุณภาพ นำไปสู่การใช้ทรัพยากรและวัตถุดิบน้อยลง แต่ยังคงคุณภาพ ความแข็งแรง ความทนทานของผลิตภัณฑ์ได้ดียิ่งกว่าเดิม รวมไปถึงการใช้วัสดุที่สามารถย่อยสลายได้อีกด้วย ซึ่ง GC มีความพร้อมในการพัฒนาวัตถุดิบเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า อาทิ ผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เหมาะสมในกระบวนการผลิตของคู่ค้า เป็นไปตามแนวทางของบริษัทฯ ที่ดำเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน