ThaiPublica > เกาะกระแส > กลุ่มนักลงทุนจีน C&G กวาดโรงเผาขยะ กทม.ล่าสุดได้ “ศูนย์หนองแขม-อ่อนนุช” 20 ปี 11,417 ล้าน รวมทั้งหมด 3 แห่ง

กลุ่มนักลงทุนจีน C&G กวาดโรงเผาขยะ กทม.ล่าสุดได้ “ศูนย์หนองแขม-อ่อนนุช” 20 ปี 11,417 ล้าน รวมทั้งหมด 3 แห่ง

3 กันยายน 2019


โรงเผาขยะโรงแรกที่หนองแขม บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ยังไม่ได้คำตอบจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) สัมปทานเผาขยะ 20 ปี ผลิตไฟฟ้าขาย 20,000 ล้านบาท อยู่ไหน?

 • คำถามถึงผู้ว่ากทม.สัมปทานเตาเผาขยะ 20 ปี : วิเคราะห์ความคุ้มค่า 2 โครงการเตาเผาขยะ “หนองแขม-อ่อนนุช” น่าลงทุนเพียงใด!!
 • หลังจากที่นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่ากทม.ที่คุมสายงานโยธา และงานประกวดราคาโครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยด้วยเตาเผา ยื่นหนังสือลาออกต่อพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการ กทม.เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นนายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่า กทม.ในลำดับถัดมา ยื่นหนังสือลาออกตามเป็นรายที่ 2 โดยไม่ทราบเหตุผล จึงเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันในกทม.ว่าสาเหตุการลาออกของรองผู้ว่ากทม.ทั้ง 2 คน อาจจะถูกกดดันให้ลงนามอนุมัติผลการประมูลโครงการเตาเผาขยะมูลค่า 13,410 ล้านบาท ทั้งๆที่เรื่องนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของคณะกรรมการป.ป.ช.,ป.ป.ท.และสำนำงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตามข้อร้องเรียนของเอกชน ทำให้ พล.ต.อ.อัศวิน ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และนายศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อำนวยการสำนักโยธา กทม. ขึ้นดำรงตำแหน่งรองผู้ว่า กทม.แทนเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562

  ในที่สุดก็มีคนลงนามคัดเลือกผู้ประมูลโรงเตาเผยขยะของกรุงเทพมหานคร ล่าสุดเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่รองผู้ว่าฯได้ไม่กี่สัปดาห์ ก็ปฏิบัติราชการแทนพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามในประกาศแจ้งผลการคัดเลือกเอกชนเป็นผู้รับสัมปทานกำจัดมูลฝอย ด้วยระบบเตาเผามูลฝอยไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน จำนวน 2 ฉบับ ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากก่อนหน้านี้ที่มีข่าวว่า 2 รองผู้ว่าการ กทม.ลาออกว่าปมลึกๆมาจากกรณีการเปิดประมูลโรงเตาเผาขยะ

  โดยฉบับแรก ประกาศผลการคัดเลือกบริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยด้วยเตาเผาที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม โดยเสนอราคา 5,657.5 ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

  ฉบับที่ 2 ลงนามประกาศผลการคัดเลือกบริษัท นิวสกาย เอ็นเนอร์จี (แบงค็อก) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยด้วยเตาเผาที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม โดยเสนอราคา 5,759.7 ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

  ตามเอกสารประกวดราคา ทางสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ได้ตั้งวงเงินงบประมาณ เพื่อนำมาจ่ายเป็นค่ากำจัดขยะ (Tipping Fee) ให้กับผู้รับสัมปทานเป็นเวลา 20 ปี โครงการละ 6,570 ล้านบาท รวม 2 โครงการ คิดเป็นวงเงิน 13,410 ล้านบาท จากการประกวดราคาบริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูลเสนอราคา 5,657.5 ล้านบาท ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณที่กทม.กำหนดไว้ 912.5 ล้านบาท ส่วนบริษัท นิวสกาย เอ็นเนอร์จี (แบงค็อก) จำกัด เสนอราคา 5,759.7 ล้านบาท ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณที่กทม.กำหนด 810.3 ล้านบาท

  รวม 2 โครงการ กทม.ต้องจัดสรรงบประมาณมาจ่ายเป็นค่า Tipping FEE ตลอด 20 ปี คิดเป็นวงเงินประมาณ 11,417.2 ล้านบาท ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ 1,722.8 ล้านบาท

  แหล่งข่าวจาก กทม. กล่าวว่า สำหรับผู้ประมูลรายอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประมูล สามารถมาใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อกองกำจัดมูลฝอย สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานครได้ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามมาตรา 117 แห่ง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขณะนี้ทางกทม.ได้จัดส่งร่างสัญญาจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอย ด้วยระบบเตาเผาทั้งที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุชไปให้สำนักงานอัยการสูงสุด ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสัญญาแล้ว หากไม่มีผู้มาใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์ ทาง กทม. ก็จะเรียกผู้ชนะการประมูลทั้ง 2 ราย มาลงนามในสัญญา คาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการเตาเผาขยะทั้ง 2 แห่ง ได้ภายในเดือนตุลาคมนี้

  “การพิจารณาผลการประกวดราคาครั้งนี้ ทางคณะกรรมการคัดเลือกของกทม. ให้น้ำหนักคะแนนทางด้านเทคนิค 90% ด้านราคา 10% ดังนั้น ผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด อาจจะไม่ได้เป็นผู้ชนะการประมูล ส่วนกรณีที่มีผู้ประมูลบางรายเรียกร้องให้เปิดเผยผลการให้คะแนนอย่างละเอียดนั้น อยู่ระหว่างการพิจารณาของฝ่ายกฎหมายของกทม.ว่าจะสามารถเปิดเผยต่อสาธารณได้หรือไม่” แหล่งข่าวจากกทม. กล่าว

  ข้อมูลจากสำนักข่าวอิศรา พบว่า บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท นิวสกาย เอ็นเนอร์จี (แบงค็อก) จำกัด ผู้ชนะการประมูลโครงการเตาเผาขยะทั้งที่ศูนย์กำจัดขยะหนองแขมและอ่อนนุช เป็นเป็นบริษัทเครือเดียวกัน โดยบริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จดทะเบียนจัดตั้ง 7 พฤศจิกายน 2549 ทุน 775,920,000 บาท ตั้งอยู่เลขที่ 127/15 อาคารปัญจธานี ชั้น 12 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร แจ้งประกอบธุรกิจกำจัดสิ่งปฏิกูลและผลิตกระแสไฟฟ้า ปรากฎชื่อ นายเหอ หนิง , พล.อ. อุทัย ชินวัตร , นางสาว หรง หยวน เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 มีบริษัท นิวสกาย เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด ถือหุ้นใหญ่

  ส่วนบริษัท นิวสกาย เอ็นเนอร์จี (แบงค็อก) จำกัด จดทะเบียนจัดตั้ง 11 สิงหาคม 2560 ทุน 755,000,000 บาท ตั้งอยู่เลขที่ 127/15 อาคารปัญจธานี ชั้น 12 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร แจ้งประกอบธุรกิจกิจการผลิตไฟฟ้า ปรากฎชื่อ นาย เหอ หนิง , นายนพดล พฤกษะวัน เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 บริษัท นิวสกาย เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน 60 % มูลค่า 113,249,997.50 บาท อันดับ 2 คือ บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วน 40% คิดเป็นมูลค่า 75,500,000 บาท และอันดับ 3 นายเหอ หนิง ชาวจีน ถืออยู่ 1 หุ้น มูลค่า 2.50 บาท

  อนึ่งก่อนสำหรับโรงเผาขยะโรงแรกที่หนองแขมนั้น บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง และบริหารงานโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมบนเนื้อที่ 30 ไร่ ภายใต้สัญญารับจ้างกำจัดมูลฝอยด้วยระบบเตาเผาของกรุงเทพมหานคร มูลค่าโครงการ 960 ล้านบาท เริ่มเปิดใช้งานปี 2559 โดยใช้เทคโนโลยีเตาเผาขยะของบริษัท Hitachi Zosen Von Roll Stoker ซึ่งเป็นเทคโนโลยีของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ประเภทเตาเผาเป็นแบบตะกรับ (Stoker Type) จำนวน 2 เครื่อง ใช้อุณหภูมิความร้อนที่ 850-1,000 องศาเซลเซียส มีความสามารถในการเผาทำลายขยะ 300 – 500 ตันต่อวัน โดยความร้อนที่ได้จากกระบวนการเผาไหม้จะถูกส่งไปยังหม้อต้มไอน้ำ (Boiler) เพื่อหมุนกังหันไอน้ำของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Turbine) ขนาดกำลังผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 5 – 9.8 เมกะวัตต์ ขายให้กับการไฟฟ้านครหลวง และใช้ภายในโรงงานกำจัดขยะ