ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > กรุงไทยพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

กรุงไทยพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

15 สิงหาคม 2019


ข่าวประชาสัมพันธ์

ธนาคารกรุงไทย เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ปรับปรุงระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้ลูกค้าไม่สามารถใช้บริการบางประเภทชั่วคราว ในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 00.01 – 05.30 น. ได้แก่ กรุงไทย NEXT กรุงไทย Connext กรุงไทย Corporate Online กรุงไทย PromptPay บริการจองซื้อหลักทรัพย์ออนไลน์ แอปพลิเคชั่นเป๋าตัง บัตรกรุงไทย E-Money (เฉพาะชำระค่าสินค้าที่ร้านธงฟ้า) บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (เฉพาะชำระค่าโดยสารรถประจำทาง) และกรุงไทย Internet Banking ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Call Center หมายเลข 02 111 1111