ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > นักศึกษาและศิษย์เก่าแมสคอม มช. คว้า 4 รางวัล Short Science film

นักศึกษาและศิษย์เก่าแมสคอม มช. คว้า 4 รางวัล Short Science film

29 มิถุนายน 2019


ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาและศิษย์เก่าคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับ 4 รางวัล ได้แก่ ประเภทอุดมศึกษา 3 รางวัล และประเภทประชาชนทั่วไป 1 รางวัล จากการเข้าร่วมประกวดโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ Short Science Film ปีที่ 4 หัวข้อ “Science Around Us วิทยาศาสตร์รอบตัว”

สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) จัดโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ Short Science Film ปีที่ 4 หัวข้อ “Science Around Us วิทยาศาสตร์รอบตัว” เปิดพื้นที่ให้เยาวชนและประชาชนได้พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อ กระตุ้นให้คนไทยหันมาสนใจเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์และสร้างสังคมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน ได้จัดพิธีประกาศผลการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ปีที่ 4 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

ติดตามรับชมภาพยนตร์สั้นได้ที่ https://www.facebook.com/shortsciencefilm.tpbs.nsm/