ThaiPublica > เกาะกระแส > เปิดบัญชีรายชื่อผู้สมัครปาร์ตี้ลิสต์ 2,810 คน กกต.ไม่รับรองคุณสมบัติ 107 คน – ตัดแคนดิเดตนายกฯเพิ่ม 2 ชื่อ

เปิดบัญชีรายชื่อผู้สมัครปาร์ตี้ลิสต์ 2,810 คน กกต.ไม่รับรองคุณสมบัติ 107 คน – ตัดแคนดิเดตนายกฯเพิ่ม 2 ชื่อ

15 กุมภาพันธ์ 2019


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง , แบบบัญชีรายชื่อ และรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี โดยการสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งมีพรรคการเมืองส่งผู้สมัคร 81 พรรค ผู้สมัครรับเลือกตั้งจำนวน 11,181 คน การสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อมีพรรคการเมืองยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครจำนวน 77 พรรค ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจำนวน 2,917 คน ขณะที่การเสนอชื่อนายกฯมีพรรคการเมืองยื่นเสนอชื่อบุคคลในบัญชีนายกฯ จำนวน 46 พรรค รวม 71 รายชื่อ

ทั้งนี้การประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ประชุมมีมติให้ประกาศรายชื่อพรรคการเมืองที่มีบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ 77 พรรคการเมือง และประกาศรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อจำนวน 2,810 คน ไม่ประกาศรายชื่อ 107 คน

นอกจากนี้ยังให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องการแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองเสนอให้รัฐสภาพิจารณาแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และให้ประกาศรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีจำนวน 68 คน เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีในบัญชีของพรรคการเมืองต้องคำพิพากษาให้จำคุก และถูกคุมขังอยู่โดยหมายศาลจำนวนหนึ่งคน และมีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีหนึ่งคน

สำหรับการประกาศรายชื่อผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เป็นอำนาจของผอ.เขตเลือกตั้งในการตรวจสอบคุณสมบัติ ซึ่งจะต้องดำเนินการประกาศภายในวันนี้เช่นกัน และเมื่อประกาศรายชื่อแล้วจะนำไปปิดประกาศไว้ ณ ที่เลือกตั้ง โดยหากบุคคลใดที่ไม่ได้ถูกประกาศรายชื่อมีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกา ถนนแจ้งวัฒนะ ได้ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้สมัคร

ดูรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งฯด้านล่าง