ThaiPublica > Native Ad > Advertorial > กรุงไทยยกระดับความปลอดภัยนำเทคโนโลยีติดตั้งเครื่องตรวจสอบบัตรประชาชนทั่วประเทศ

กรุงไทยยกระดับความปลอดภัยนำเทคโนโลยีติดตั้งเครื่องตรวจสอบบัตรประชาชนทั่วประเทศ

18 มกราคม 2019


นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทยขอให้ลูกค้ามั่นใจในระบบงาน การให้บริการและระบบตรวจสอบที่มุ่งเน้นความโปร่งใส ทยอยติดตั้งเครื่องตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนอิเล็กทรอนิกส์หน้าเคาน์เตอร์สาขาปูพรมทั่วกรุงเทพฯ 100% แล้ว และคาดว่าสัปดาห์หน้าจะพร้อมให้บริการครบทุกสาขาทั่วประเทศ รวมทั้งเตรียมนำระบบสแกนใบหน้ามาใช้เพิ่มจากการติดตั้งกล้อง CCTV เดิม เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการทำธุรกรรมการเงินและการบริการให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา ส่วนพนักงานสาขาปายที่ทุจริตถูกไล่ออกและธนาคารได้ร้องทุกข์กล่าวโทษแล้ว สำหรับกรณีสาขาห้วยยอด เป็นเรื่องภายในครอบครัว ซึ่งธนาคารได้ดำเนินการปรับบัญชีให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยถึงกรณีสาขาปาย ซึ่งลูกค้าร้องเรียนเรื่องเงินในบัญชีหายว่า ธนาคารได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ทำการตรวจสอบตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 และได้ต่อยอดขยายผลจากหลักฐานพบว่าพนักงานรายนี้ทุจริตกับลูกค้าจำนวน 10 ราย รวมทั้งสิ้น 11 บัญชี 30 รายการ ยอดเงินประมาณ 5 ล้านบาท โดยธนาคารได้ทยอยปรับรายการสำหรับยอดเงินต้นและดอกเบี้ยในบัญชีของลูกค้า ตั้งแต่เดือนธันาคม 2561 ครบถ้วนทุกบัญชีเมื่อวันที่ 8 มกราคมที่ผ่านมา และธนาคารได้ไล่พนักงานรายดังกล่าวออกและร้องทุกข์กล่าวโทษในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต แสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น ปลอมแปลงเอกสาร ลักทรัพย์อันเป็นของนายจ้าง ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ และเพื่อยกระดับการควบคุมภายในของธนาคาร ในเบื้องต้นธนาคารได้ย้ายผู้จัดการสาขาและผู้จัดการสำนักงานเขตออกจากพื้นที่ไปประจำสำนักงานภาคแล้ว

สำหรับกรณีที่สาขาห้วยยอด จังหวัดตรัง เป็นเรื่องภายในครอบครัว ซึ่งลูกค้าถูกหลานสาวนำสมุดบัญชีเงินฝากของตนเองไปเบิกเงินที่ธนาคารโดยใช้เอกสารปลอมประกอบ และลูกค้าได้แจ้งความดำเนินคดีอาญากับหลานสาวของตนเองแล้วเมื่อเช้าวันนี้ (15 มกราคม 2562) และธนาคารได้ดำเนินการเพื่อปรับรายการบัญชีลูกค้าให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

นายผยง ศรีวณิช ยังได้กล่าวต่อไปว่า ธนาคารยืนยันว่ามีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี โดยที่ผ่านมาสามารถตรวจพบความผิดปกติ แต่ยอมรับว่ามีกระบวนการตรวจสอบ post audit ที่ยังเป็น manual อยู่บ้าง ซึ่งต้องใช้เวลา ทำให้ยังไม่ตอบโจทย์และทันต่อเหตุการณ์ ที่ผ่านมาธนาคารได้พัฒนาระบบการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และได้ยกระดับความปลอดภัยและการให้บริการ ธนาคารจึงได้นำเทคโนโลยีที่สามารถรับมือกับอาชญากรรมยุคใหม่ โดยได้ทยอยติดตั้งเครื่องตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมข้อมูลกับทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย สำหรับใช้ในการทำรายการต่างๆ ที่เคาน์เตอร์สาขา โดยได้ครอบคลุมสาขาในกรุงเทพฯ ทั้งหมดแล้ว ได้ใช้งานมาระยะหนึ่ง และในสัปดาห์หน้าจะติดตั้งครบทุกสาขาในต่างจังหวัดทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังเตรียมนำเทคโนโลยีระบบการสแกนใบหน้ามาใช้เพิ่มเสริมจากการใช้กล้อง CCTV เดิม เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการใช้บริการมากยิ่งขึ้น รวมทั้งลดปัญหาการทุจริตในรูปแบบต่างๆ โดยธนาคารต้องการให้ทุกสาขาสามารถให้บริการลูกค้าและประชาชนด้วยมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ