ThaiPublica > เกาะกระแส > รัฐเอกชนร่วมใจวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม งดแจกงดใช้ถุงพลาสติกทั่วประเทศ -เดินหน้าปลอดถุงพลาสติกทุกวันที่ 4 ของเดือน

รัฐเอกชนร่วมใจวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม งดแจกงดใช้ถุงพลาสติกทั่วประเทศ -เดินหน้าปลอดถุงพลาสติกทุกวันที่ 4 ของเดือน

4 ธันวาคม 2018


วันที่ 4 ธันวาคมของทุกปีถือเป็น “วันสิ่งแวดล้อมไทย” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชดำรัสเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2532 พระราชทานแก่บุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ใจความตอนหนึ่งกล่าวถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

โดยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมมือกันริเริ่มโครงการอนุรักษ์เพื่อพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ และเพื่อปลูกจิตสำนึกของประชาชนให้เห็นความสำคัญของทรัพยากร ธรรมชาติ

ต่อมาวันที่ 12 พฤศจิกายน 2534 ที่ประชุมของคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ กำหนดให้วันที่ 4 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเสนอ โดยมุ่งหวังให้วันสิ่งแวดล้อมไทย สร้างความตื่นตัวและความตระหนักให้กับประชาชนถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม

วันที่ 4 ธันวาคมของทุกปี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้จัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกอย่างยั่งยืนทั่วประเทศ โดยในวันสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2561 นี้ ผู้ประกอบ การห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ จัดแคมเปญรณรงค์งดการให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วพร้อมกัน นอกจากรณรงค์เลิกใช้ถุงพลาสติกแล้ว หน่วยงานรัฐและเอกชนยังเชิญชวนให้ประชาชนหันมาใช้ถุงผ้าแทน เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

กรมบังคับคดีชวนใช้ถุงผ้า

ในด้านหน่วยงานของรัฐ นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย กรมบังคับคดีขอเชิญชวนให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ รวมพลังรักษ์โลก ใช้ถุงผ้า เลิกพลาสติก โดยนำถุงผ้าจากบ้านมาใช้แทนถุงพลาสติก นอกจากนี้ ร้านสวัสดิการของกรม LED Café ยังได้ร่วมรณรงค์ลดการใช้แก้วพลาสติก สำหรับผู้ที่นำแก้วมาเองจะได้รับส่วนลดอีกด้วย และกรมบังคับคดีงดใช้ถุงพลาสติก 100%

กรมบังคับคดีได้รณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกเพื่อลดโลกร้อนมาตั้งแต่ วันที่ 25 มิถุนายน 2561

ภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการรณรงค์งดให้บริการถุงพลาสติกในวันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งเห็นความสำคัญของปัญหา ยังได้เดินหน้าขับเคลื่อนสร้างความตระหนักแก่ผู้บริโภคให้ลดการใช้ถุงพลาสติกต่อเนื่อง โดยไม่เพียงงดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วเฉพาะในวันสิ่งแวดล้อมไทยเท่านั้น แต่จะใช้วันนี้เป็นวันเริ่มต้นงดแจกถุงพลาสติกหูหิ้วทุกวันที่ 4 ของเดือนไปต่อเนื่อง เพื่อความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกของประเทศ

เซ็นทรัล-ปตท.ค้าปลีก เดินหน้างดแจกทุกวันที่ 4 ของเดือน

กลุ่มเซ็นทรัล โดยนายพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด กล่าวว่า กลุ่มเซ็นทรัลนับเป็น องค์กรค้าปลีกแห่งแรกของไทยที่รณรงค์การลดใช้ถุงอย่างจริงจัง โดยมีการลดใช้ถุงในห้างสรรพสินค้าและร้านค้าในเครือกลุ่มเซ็นทรัล ตั้งแต่ปี 2551 โดยเมื่อลูกค้าปฏิเสธไม่รับถุง ลูกค้าจะได้รับแต้มสะสม เดอะวัน (The1) เพื่อแลกรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมาย รวมทั้งเชิญชวนให้ลูกค้าหันมาใช้ถุงผ้าหรือตระกร้าแทนการใช้ถุงพลาสติก

เพื่อตอบรับนโนบายของรัฐบาลในการเชิญชวนให้ห้างร้านงดการให้ถุงพลาสติก ในวันที่ 4 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย กลุ่มเซ็นทรัล รวมพลังร้านค้าในเครือทั่วประเทศจะงดหรือลดการให้ถุงพลาสติกกับลูกค้า ทุกวันที่ 4 ของเดือนนับจากเดือนธันวาคม ปี 2561 เป็นต้นไป เพื่อช่วยลดมลพิษ ลดโลกร้อน โดยคาดว่าจะสามารถลดปริมาณการใช้ถุงในวันที่ 4 ธันวาคมวันเดียวได้เกือบ 1 ล้านใบ ซึ่งเท่ากับลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการกำจัดถุงพลาสติกกว่า 2 แสนกิโลกรัมต่อวัน

ในส่วนของเซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป (ซีอาร์จี) ซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเป็นส่วนใหญ่ ในวันที่ 4 ธันวาคม ซีอาร์จีจะใช้วิธีลดใช้ถุงพลาสติกแทน และในอนาคตซีอาร์จีกำลังอยู่ในระหว่างการ จัดหาบรรจุภัณฑ์และหูหิ้วที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้มาทดแทนการใช้พลาสติก

ทางด้านโรงแรมในเครือเซนทารา จะมีการเปลี่ยนถุงซักผ้า (laundry bag) จากถุงพลาสติกเป็นถุงผ้าหรือถุงสปันบอนด์ นอกจากนี้ช็อปปิ้งแบ็ก (shopping bag) และ บีชแบ็ก (beach bag) ที่ให้บริการในห้องพักตามรีสอร์ท ก็จะเปลี่ยนเป็นถุงผ้าทั้งหมดเช่นกัน และจะทำต่อเนื่องตลอดทุกวันไม่ใช่เฉพาะแค่วันที่ 4 เท่านั้น

กลุ่มเซ็นทรัลยังรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในด้านอื่นๆ อีกด้วย เช่น ซีพีเอ็น มีการใช้กระบวนการบำบัดน้ำที่ใช้แล้วเพื่อทิ้งหรือนำกลับมาใช้ใหม่อย่างเหมาะสมในห้องน้ำในศูนย์การค้า, การออกแบบอาคารสำนักงาน ตลอดจนศูนย์การค้าลดโลกร้อน ด้วยการเน้นแสงสว่างจากธรรมชาติ, กระบวนการคัดแยกขยะตามภาชนะบรรจุ แบ่งเป็น ถังขยะอันตราย ถังขยะรีไซเคิล ถังขยะเศษอาหาร ของศูนย์การค้า และอื่นๆ เป็นต้น

ด้านบริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดโลกร้อนในวันสิ่งแวดล้อมไทย โดยนายเอนก บัวนาเมือง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด ผู้บริหารสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่ 150 สาขา กล่าวว่า ร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่ได้ลงนามในข้อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยงดแจกถุงพลาสติกเมื่อลูกค้ามาใช้บริการในร้านจิฟฟี่ทุกวันที่ 4 ของเดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป ขอเชิญชวนให้ลูกค้านำถุงผ้ามาซื้อสินค้าเพื่อทดแทนการใช้ถุงพลาสติกที่ทำลายสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ในฐานะผู้ประกอบการที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติก และมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน เชิญชวนคนไทยร่วมลดและเลิกใช้ถุงพลาสติกเพื่อลดปัญหาโลกร้อนและร่วมกันแก้ไขปัญหาพลาสติก เพื่อสิ่งแวดล้อมของโลกต่อไป

บริษัทได้รณรงค์ลดขยะด้วยแคมเปญงดรับถุงพลาสติกรับคะแนน PTT Blue Card คูณ 3 เท่า เริ่มตั้งแต่ 25 มิถุนายน – 31 ธันวาคม 2561 โดยคาดว่าจะช่วยลดจำนวนถุงพลาสติกได้มากถึง 2 ล้านใบต่อเดือน หรือ 24 ล้านใบต่อปี

เดอะมอลล์ตั้งเป้าสิ้นปีลดถุงพลาสติก 6 ล้านใบ

ด้าน บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด นางสาววรลักษณ์ ตุลาภรณ์ Chief Marketing Officer เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดในฐานะที่เป็นห้างสรรพสินค้ารายแรกของไทยที่ประกาศการเป็น Green Department Store และเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในภาคีสมาชิกของ Climate Neutral Network ผ่านโครงการ The Mall Think Green ในการร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติ หันมาใช้ถุงพลาสติกแบบ OXO-biodegradable bag ที่สามารถย่อยสลายได้เองภายใน 1 ปี พร้อมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก และให้ใช้ถุงผ้าแทน และมอบคะแนนสะสมให้กับสมาชิก M Card เป็นการตอบแทนที่ไม่รับถุงพลาสติก โดยดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 และได้รับการตอบรับที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มขึ้นทุกปี

โดยในปี 2561 นี้ จากที่ได้ประกาศงดให้บริการถุงพลาสติก เนื่องในวันปลอดถุงพลาสติกสากล (International Plastic Bag Free Day) 3 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ได้กระแสตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี ทำให้บริษัทเพิ่มวันและแผนกที่รวมรณรงค์เพิ่มมากขึ้น โดยงดให้บริการถุงพลาสติก ในทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นมา พร้อมกันนี้ ในแผนกกูร์เมต์ มาร์เก็ต และโฮม เฟรช มาร์ท ยังได้ขอความร่วมมือจากลูกค้าในการงดให้บริการพลาสติกประเภทใช้แล้วทิ้ง เช่น ช้อน ซ้อม หลอดพลาสติก ฯลฯ หากไม่จำเป็น เพื่อร่วมรณรงค์การลดใช้พลาสติก ลดปริมาณขยะ สร้างพฤติกรรมที่ดีในการดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

สำหรับวันที่ 4 ธันวาคมนี้ ห้างสรรพสินค้าในกลุ่มเดอะมอลล์ กรุ๊ป ต่อยอดการรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ลูกค้าได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ห้างจะงดให้บริการถุงพลาสติกกับลูกค้าเพิ่มอีก 1 วัน พร้อมเชิญชวนลูกค้านำถุงผ้ามาใช้ในการช็อปปิ้ง และรับคะแนนสะสม M Point 10 คะแนน

นอกจากนี้ ยังอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าด้วยการจัดเตรียมถุงผ้าที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ในครั้งต่อไป จำหน่ายในราคาพิเศษเพียง 29 บาท และถุงผ้าผลิตจากวัสดุรีไซเคิล สามารถพับเก็บได้ พกพาสะดวก ด้วยลวดลายสีสันสวยงาม

บริษัทหวังว่า โครงการ The Mall Think Green จะสามารถเป็นอีกหนึ่งแรงพลังขับเคลื่อนสังคม ในการร่วมรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติก ลดปริมาณขยะ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย และตั้งเป้าว่าสิ้นปี 2561 การรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก ภายใต้โครงการ The Mall Think Green จะสามารถลดการใช้ถุงพลาสติกไปได้มากกว่า 6 ล้านใบ

เทสโก้ โลตัส ใช้ถุงรีไซเคิลจากกล่องและกระดาษใช้แล้ว

นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ ประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า “เทสโก้ โลตัส เล็งเห็นถึงปัญหาขยะพลาสติกทั้งในระดับประเทศและระดับโลกที่มีจำนวนมากขึ้น และความเร่งด่วนในการร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในฐานะผู้ประกอบการค้าปลีก เทสโก้ โลตัส มีบทบาทในการรณรงค์เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติกของลูกค้า ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายด้านความยั่งยืนของกลุ่มเทสโก้ หรือที่เรียกว่า The Little Helps Plan โดยเทสโก้ โลตัส ได้เริ่มรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นห้างค้าปลีกรายแรกที่นำระบบการให้แต้มเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าไม่รับถุงพลาสติกมาใช้ในประเทศไทย ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา สามารถลดถุงพลาสติกไปได้แล้วอย่างน้อย 100 ล้านใบ เทสโก้ โลตัส ได้เพิ่มความเข้มข้นของการรณรงค์ขึ้นทุกปี และตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ได้เพิ่มแต้มกรีนพ้อยท์ 5 เท่า จากเดิม 20 แต้มเป็น 100 แต้มทุกวัน ส่งผลให้จำนวนลูกค้าที่ไม่รับถุงพลาสติกเพิ่มขึ้นถึง 70%”

“สำหรับวันสิ่งแวดล้อมไทย วันที่ 4 ธันวาคม เทสโก้ โลตัส ได้ร่วมมือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้ประกอบการค้าปลีกรายอื่นๆ ในการงดให้ถุงหูหิ้วพลาสติกที่ร้านค้าทุกรูปแบบทุกสาขาทั่วประเทศ โดยรณรงค์ให้ลูกค้านำถุงผ้ามาใช้ และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าเพิ่มเติม จึงได้ร่วมมือกับเอสซีจี ในการผลิตถุงกระดาษรีไซเคิลจากกล่องและกระดาษใช้แล้วที่รวบรวมจากศูนย์กระจายสินค้าเทสโก้ โลตัส ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) เพื่อนำทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด กลับมาสร้างคุณค่าและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้ผลิตถุงกระดาษและกระจายไปยังร้านค้าของเทสโก้ โลตัส ทั่วประเทศ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า”

เทสโก้ โลตัส ใช้กลยุทธ์ 5R ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คือ Reduce – การลดการใช้ถุงพลาสติก ไม่ซ้อนถุง ใช้เท่าที่จำเป็นหรือไม่รับถุงพลาสติกเลย Reuse – การนำถุงกลับมาใช้ซ้ำหรือใช้ถุงผ้า Recycle – การนำกล่องกระดาษกลับมาแปรรูปเป็นถุงกระดาษ Reward – การสร้างแรงจูงในเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้ถุงพลาสติกด้วยการมอบแต้มกรีนพ้อยท์ และ Rebate – การให้ส่วนลด 1 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ เมื่อลูกค้านำถุงผ้าเทสโก้ โลตัส ที่มีบาร์โค้ดพิเศษมาใช้ซื้อสินค้า สร้างพฤติกรรมการลดใช้ถุงพลาสติก”

ทั้งนี้ เทสโก้ โลตัส ได้ผลิตถุงผ้าคอลเลคชั่นใหม่ที่มีบาร์โค้ดพิเศษ หลากหลายรูปแบบและลวดลาย จำหน่ายในราคา 89 บาท และ 99 บาท ซึ่งบาร์โค้ดพิเศษในถุงผ้านี้จะใช้สแกนเป็นส่วนลดเวลาลูกค้านำถุงผ้ามาในสินค้า ได้ส่วนลด 1 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ ตั้งแต่วันนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2652

นอกจากนี้ เทสโก้ โลตัส ยังขยายสาขารูปแบบของร้านค้าปลอดถุงพลาสติกเพิ่มเติมจาก เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส นวมินทร์ ไปยังสาขา “I’m Park” สามย่าน เพื่อขยายแนวคิดการทำร้านค้าปลอดการให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และสร้างพฤติกรรมลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในกลุ่มนิสิต นักศึกษา ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง

นางสาวสลิลลากล่าวอีกด้วยว่า “เทสโก้ โลตัส เราคาดหวังว่าการเพิ่มความเข้มข้นในการรณรงค์เพื่อเชิญชวนให้ลูกค้าประชาชนลดใช้ถุงพลาสติกอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะช่วยให้ยอดการปฏิเสธรับถุงพลาสติกนับจากนี้เพิ่มขึ้น”

ดีแทคลดถุงพลาสติกได้ 3 พันใบ/วัน

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค ประกาศงดให้บริการถุงพลาสติกกับลูกค้าที่เข้ามาซื้ออุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ ที่ศูนย์บริการดีแทคทุกสาขา ทั่วประเทศ โดยขอเชิญชวนให้ลูกค้านำถุงผ้าหรือกระเป๋ามาซื้อเครื่องในวันที่ 4 ธันวาคม นี้ เพื่อให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมใจกันดูแลรักษาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และสร้างความยั่งยืนในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ การที่ดีแทคร่วมรณรงค์งดให้บริการถุงพลาสติกในครั้งนี้ จะช่วยลดขยะพลาสติกจากที่ปกติดีแทคจะให้บริการถุงพลาสติกให้กับลูกค้าที่ซื้อเครื่องโทรศัพท์มือถือ จำนวน 80,000-100,000 ใบต่อเดือน หรือคิดเป็น 3,000 ใบต่อวัน ที่ศูนย์บริการดีแทค กว่า 450 ร้านทั่วประเทศ

นอกเหนือจากการร่วมรณรงค์ในวันสิ่งแวดล้อมไทยในปีนี้ ดีแทคยังมีโครงการ dtac ThinkSmart “ทิ้งอย่างฉลาด” รณรงค์ให้ลูกค้าและประชาชนทั่วไปทิ้งซากโทรศัพท์มือถือ แบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพ ซิมการ์ด อุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น หูฟัง อแดปเตอร์ เป็นต้น รวมไปถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ตู้รับ ThinkSmart ของดีแทค ที่กระจายอยู่ที่ศูนย์บริการดีแทคทั่วประเทศ และจุดรับต่างๆ ตามสถานที่ของพันธมิตรของดีแทค เช่น เทสโก้ โลตัส และ SCG สำนักงานใหญ่ เป็นต้น