กรณีพิพาท “เหมืองทองคำ อัคราฯ” กับกระบวนการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศภายใต้กรอบ TAFTA

กรณีพิพาทระหว่างบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำชาตรี จังหวัดพิจิตร กับชาวบ้านในพื้นที่ที่ทำเหมือง ซึ่งเป็นปัญหายืดเยื้อมานานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนมาถึงยุครัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน และรักษาสิ่งแวดล้อม พล.อ. ประยุทธ์ ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จึงตัดสินใจใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 สั่งระงับการทำเหมืองแร่ทองคำทั่วประเทศเป็นการชั่วคราว จนกว่าคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ (คนร.) จะมีมติเป็นอย่างอื่น ปรากฏว่ามาถึงวันนี้ กรณีพิพาทเหมืองแร่ทองคำอัคราฯ ก็ยังไม่จบ เมื่อบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด จำกัด ประเทศออสเตรเลีย ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทอัคราฯ ได้ยื่นข้อพิพาทดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศภายใต้กรอบ TAFTA

ความขัดแย้งระหว่างผู้ประกอบการกับชาวบ้าน เดินทางมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร