ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > “กลุ่มเซ็นทรัล-ยูนิเซฟ” รณรงค์แคมเปญ #EatPlayLove พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 1,000 วันแรกของชีวิต

“กลุ่มเซ็นทรัล-ยูนิเซฟ” รณรงค์แคมเปญ #EatPlayLove พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 1,000 วันแรกของชีวิต

26 พฤศจิกายน 2018


ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ (ที่ 3 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด นางสาวดอน กอสลิ่ง (ที่ 2 จากซ้าย) หัวหน้าฝ่ายระดมทุน องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย บอย-ตรัย ภูมิรัตน (ที่ 4 จากซ้าย) ศิลปินชื่อดังและแคมเปญ ฮีโร่ ของ #EatPlayLove และตุ๊กตา–พนิดา เอี่ยมศิรินพกุล (ที่ 1 จากซ้าย) ที่งานแถลงความสำเร็จจากความร่วมมือในแคมเปญ #EatPlayLove กินให้เป็น เล่นให้สุด ไม่หยุดรัก

26 พฤศจิกายน 2561 – บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด และ องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ร่วมจัดงานแถลงความร่วมมือในแคมเปญ #EatPlayLove กินให้เป็น เล่นให้สุด ไม่หยุดรัก ในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัยให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ พร้อมวางรากฐานสำคัญสำหรับอนาคตต่อไป

กลุ่มเซ็นทรัล และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยได้ประกาศการร่วมพลังกันในแคมเปญ #EatPlayLove ที่จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างการรับรู้ในกลุ่มพ่อแม่และผู้ปกครองให้เห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็กในช่วงขวบปีแรกๆ ของชีวิต ซึ่งเป็นความร่วมมือต่อเนื่องในปีที่สอง ผ่านการจัดงานในรูปแบบเอ็กซ์โปที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั้ง 10 แห่ง ทั่วประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมชมงานกว่าสองหมื่นคนตลอดการจัดงาน

ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด กล่าวว่าเป็นเวลา 2 ปีแล้วที่กลุ่มเซ็นทรัล ได้ร่วมมือกับ ยูนิเซฟ จัดโครงการ CENTRAL Group & UNICEF Together For Every Child (เซ็นทรัลกรุ๊ป และ ยูนิเซฟ ทูเก็ตเตอร์ ฟอร์ เอเวอร์รี่ ไชลด์) ซึ่งถือเป็นการผนึกกำลังของสององค์กรใหญ่ เพื่อช่วยเหลือเด็ก และเยาวชนทั่วโลก

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “เซ็นทรัลทำ” หรือกิจกรรมเพื่อสังคมของกลุ่มเซ็นทรัล (Creating Shared Value – CSV) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่พนักงานและคนทุกเพศวัยในสังคมโดยเฉพาะเด็ก สตรี คนชรา และผู้พิการ

ในส่วนของเด็กและเยาวชน กลุ่มเซ็นทรัลมีแนวคิดสอดคล้องกับองค์กรยูนิเซฟ ที่มุ่งมั่นส่งเสริมศักยภาพและคุณภาพชีวิตของเด็ก รวมไปถึงพัฒนาการในเด็กปฐมวัย ต่อยอดเป็นแคมเปญ #EatPlayLove หรือ กินให้เป็น เล่นให้สุด ไม่หยุดรักซึ่งกลุ่มเซ็นทรัลได้ให้การสนับสนุนพื้นที่ในการจัดเอ็กซ์โประดมทุน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 10 แห่งทั่วประเทศ เริ่มต้นที่เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว เมื่อเดือนมีนาคมและสิ้นสุดที่เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งผลตอบรับของโครงการ ถือว่าประสบความสำเร็จเกินคาด โดยมีผู้เข้าชมงาน มากกว่า 18,000 คน และผู้ร่วมบริจาคเกือบ 3,000 คน

“กลุ่มเซ็นทรัลยินดีและดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมพัฒนาการและศักยภาพของเด็ก ผู้ซึ่งจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของสังคม และประเทศชาติในอนาคต และเราจะยังคงร่วมมือกับยูนิเซฟ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสรรค์โครงการดีๆ ให้กับเด็กไทย ตลอดจนขยายความช่วยเหลือไปสู่เด็กทั่วโลกทุกคนต่อไป”

กลุ่มเซ็นทรัล และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ได้เผยถึงแนวทางความร่วมมือสำหรับปี 2562 ที่จะมุ่งเน้นในเรื่องการให้ความสำคัญของ 1,000 วันแรกของชีวิต

นางสาวดอน กอสลิ่ง หัวหน้าฝ่ายระดมทุน องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กล่าวว่า “ช่วงเวลา 1,000 วันแรกของชีวิตหรือช่วงปฐมวัย ถือเป็นโอกาสทองของการวางรากฐานตลอดชีวิต ทั้งในด้านการเรียนรู้ การพัฒนา สุขภาพ และความอยู่ดีมีสุขเมื่อเติบโตขึ้น เราต้องการให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง และประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวนี้มากขึ้น เพื่อให้เด็กๆ ได้รับโภชนาการ การกระตุ้นพัฒนาการ และการดูแลอย่างดีที่สุดตลอดช่วงเวลาที่มีค่านี้”

ดอน กล่าวว่ากลุ่มเซ็นทรัลได้แสดงให้เห็นถึงพลังความร่วมมือจากภาคธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการนำการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกแก่ชีวิตของเด็กๆ ทั้งยังเป็นกำลังสำคัญในการรณรงค์ให้พ่อแม่ผู้ปกครองให้การดูแลลูกอย่างเหมาะสมเพื่อให้เด็กได้เริ่มต้นชีวิตอย่างดีที่สุด

ด้านบอย-ตรัย ภูมิรัตน ศิลปินชื่อดังและแคมเปญ ฮีโร่ ของ #EatPlayLove ได้ร่วมแต่งเพลงพิเศษ “รักเธอทุกๆ วัน” เพื่อเชิญชวนให้ทุกคนตระหนักถึงการให้ความรักและเลี้ยงดูเด็กในช่วงปฐมวัยอย่างถูกวิธี กล่าวว่าในงานว่า “ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญนี้ ผมอยากจะมอบบทเพลงนี้ให้แก่ทุกครอบครัวในประเทศไทยครับ”

องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย โดยนางสาวดอน กอสลิ่ง (ขวา) หัวหน้าฝ่ายระดมทุน มอบประกาศเกียรติคุณแก่ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ (ซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
บอย-ตรัย ภูมิรัตน ศิลปินชื่อดังและแคมเปญ ฮีโร่ ของ #EatPlayLove ร่วมกิจกรรมกับเด็กๆ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนราษฎร์พัฒนา มูลนิธิธรรมานุสรณ์ เขตมีนบุรี
การจัดงาน #EatPlayLove ในรูปแบบเอ็กซ์โปที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ที่กลุ่มเซ็นทรัลให้การสนับสนุนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยต่อเนื่องเป็นปีที่สอง