ThaiPublica > เกาะกระแส > กรมศุลฯ แจงสินบน “คุณนายหมู” ล่าสุดเด้ง! “นายตรวจไปรษณียภัณฑ์”- ตั้ง ก.ก. สอบสวน

กรมศุลฯ แจงสินบน “คุณนายหมู” ล่าสุดเด้ง! “นายตรวจไปรษณียภัณฑ์”- ตั้ง ก.ก. สอบสวน

16 มีนาคม 2018ต่อกรณีที่สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้านำเสนอข่าว ร้องอธิบดีกรมศุลฯ สอบ “นายตรวจไปรษณียภัณฑ์” รับสินบน “คุณนายหมู” เจ้าแม่แบรนด์เนม ล่าสุดเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 กรมศุลกากรได้ทำหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

1. ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ หรือที่เรียกกันว่า “ศูนย์ไปรษณีย์หลักสี่” มีหน้าที่จัดเก็บค่าภาษีอากรสำหรับสิ่งของขนส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ แบ่งการทำงานเป็นฝ่ายตรวจคัดไปรษณียภัณฑ์และฝ่ายบริการศุลกากร

2. ที่ผ่านมามีหนังสือร้องเรียนหลายฉบับ แจ้งเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจคัดและตรวจปล่อย โดยเฉพาะการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มผู้นำเข้าสินค้าแบรนด์เนมรายใหญ่ชื่อ “คุณนายหมู”

3. กรมฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงผ่านการดำเนินการของกลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม

4. ควบคู่กันนั้น เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561 กรมฯ ได้สับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ของส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ เพื่อปรับกระบวนการบริการและการปรับปรุงวิธีการจัดคิวการให้บริการให้เป็นลำดับโดยนำระบบบัตรคิวมาใช้ การนำกล้องวงจรปิดมาติดตั้ง และการใช้เครื่องเอ็กซเรย์คร่อมสายพานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ปัญหาการเลือกปฏิบัติ

5. ในประเด็นข้อกล่าวหาว่าอำนวยความสะดวกให้ผู้นำเข้ารายใหญ่ นาม “คุณนายหมู” นั้น กรมฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบการเสียภาษีเชิงลึก โดยมีหน่วยปราบปรามเฉพาะกิจ สำนักสืบสวนและปราบปรามช่วยกำกับการทำหน้าที่ของส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ บางครั้งเป็นเหตุให้ผู้นำเข้า นาม “คุณนายหมู” ทำหนังสือร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบของเจ้าหน้าที่

6. ดังนั้น กรณีข่าวที่ปรากฏ จึงเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า ผู้นำเข้า นาม “คุณนายหมู” ได้รับอภิสิทธิ์ในการตรวจปล่อย จึงไม่ตรงกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน