ThaiPublica > เกาะกระแส > พูสีก่อสร้างเข้าตลาดหลักทรัพย์ลาว เป็นบริษัทจดทะเบียนรายที่ 6

พูสีก่อสร้างเข้าตลาดหลักทรัพย์ลาว เป็นบริษัทจดทะเบียนรายที่ 6

11 ตุลาคม 2017


นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จํากัด และ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท หลักทรัพย์เอพีเอ็มลาว จำกัด (APMLAO) ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท พูสีก่อสร้างและพัฒนา มหาชน (PCD) พร้อมด้วยนายสีทอง พรหมมะจิต (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานสภาบริหาร และนายสูนทอน สินทะประเสริฐ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ลานช้าง มหาชน หรือ (LXS) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ลาวของ บริษัท พูสีก่อสร้างและพัฒนา มหาชน “PCD” หนึ่งในผู้นำการให้บริการงานวิศวกรรมการก่อสร้างแบบครบวงจร(Design and EPC) โดยได้รับเกียรติจากท่านนางสายสมร จันทะจัก (ที่ 3 จากซ้าย) หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ (สคคซ.) และนายวันคำ วอระวงค์ (ที่ 5 จากขวา) ผู้อำนวยการใหญ่ ตลาดหลักทรัพย์ลาว เข้าร่วมงาน ณ ตลาดหลักทรัพย์ลาว

ตลาดหลักทรัพย์ลาวรับบริษัท พูสีก่อสร้างและพัฒนา มหาชน(Phousy Construction and Development Public Company) เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนรายที่ 6 โดยมีการเปิดซื้อขายวันแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมา ใช้ชื่อย่อในการซื้อขายว่า PCD

หนังสือชี้ชวนของบริษัทที่นำส่งตลาดหลักทรัพย์ลาว ให้ข้อมูลว่าบริษัท พูสีก่อสร้างและพัฒนา มหาชน เสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก(IPO) ด้วยการออกหุ้นใหม่จำนวน 100 ล้านหุ้น ในราคา 1,200 กีบต่อหุ้นจากราคาพาร์ 1,000 กีบ ทุนจดทะเบียนก่อนการเสนอขายหุ้นมีมูลค่า 5 แสนล้านกีบ เงินที่ระดมทุนได้ส่วนหนึ่งจะนำไปซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อสร้าง ส่วนหนึ่งจะนำไปชำระหนี้สถาบันการเงินและที่เหลือเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

ในปี 2016 บริษัทฯมีทรัพย์สินรวมมูลค่า 1,028,639 ล้านกีบ หนี้สินรวม 106,581 ล้านกีบ ส่วนของผู้ถือหุ้น 922,058 ล้านกีบ รายได้รวม 97,964 ล้านกีบ กำไรสุทธิ 77,264 ล้านกีบ กำไรต่อหุ้น 7,726 กีบ รายได้หลักของบริษัทฯมาจากโครงการก่อสร้าง ที่เหลือมาจากการบริการซ่อมบำรุง

วันที่ 11 ตุลาคม หุ้น PCD ยืนที่ราคา 1,350 กีบ ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อน มูลค่าตลาดรวม 785,700 ล้านกีบ ส่วนดัชนีตลาดหุ้นลาวปิดที่ 1,057.31 เพิ่มขึ้น 4.27% จากวันก่อน มูลค่าการซื้อรวม 238,835,000 กีบ