ThaiPublica > คนในข่าว > “คุณหญิงอกญาลิม ชิว โฮ” นักธุรกิจหญิงแถวหน้าหนึ่งเดียวของกัมพูชา “Chairwoman ผู้ล้ำหน้าอยู่เสมอ”

“คุณหญิงอกญาลิม ชิว โฮ” นักธุรกิจหญิงแถวหน้าหนึ่งเดียวของกัมพูชา “Chairwoman ผู้ล้ำหน้าอยู่เสมอ”

19 กรกฎาคม 2017


คุณหญิงอกญา ลิม ชิว โฮ นักธุรกิจหญิงแถวหน้าหนึ่งเดียวของกัมพูชา

ลิม ชิว โฮ นักธุรกิจหญิงกิจแถวหน้า เปิดรับแนวคิดบริหารแบบใหม่ จึงล้ำหน้าคู่แข่งเสมอ พร้อมแปรประสบการณ์มาหนุนผู้หญิงกัมพูชาเปลี่ยนชีวิตเพื่ออนาคตที่ดีกว่า

กัมพูชา เป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศของโลกที่เติบโตในอัตราสูงและขยายตัวอย่างรวดเร็วหลังจากที่เริ่มพัฒนาทางเศรษฐกิจในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ด้วยนโยบายเปิดเสรีรับการลงทุนจากต่างประเทศ แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสให้กลุ่มทุนธุรกิจในประเทศเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งกลุ่มทุนธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดเล็ก

รายงาน The Wealth Report 2016 ที่จัดทำโดย Knight Frank ให้ข้อมูลว่า ในปี ค.ศ. 2015 เศรษฐีกัมพูชาที่มีทรัพย์สินสุทธิ 100 ล้านเหรียญสหรัฐ (Centa-millionaire) มีจำนวน 3 คน เพิ่มขึ้นจากปี ค.ศ. 2005 ที่มีเพียงคนเดียว และคาดว่าในปี ค.ศ. 2025 จะเพิ่มจำนวนเป็น 7 คน

ส่วน Ultra High Net Worth Individuals (UHNWIs) เศรษฐีที่มีทรัพย์สินสุทธิ 30 ล้านสหรัฐขึ้นไปมีจำนวน 24 คน เพิ่มขึ้นจาก 22 คน ในปี ค.ศ. 2014 และสูงขึ้นถึง 167% เมื่อเทียบกับจำนวน 9 คนในปี ค.ศ. 2005 และคาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 54 รายในปี ค.ศ. 2025

กลุ่มคนที่มีทรัพย์สินสุทธิ 10 ล้านเหรียญสหรัฐขึ้นไปมีจำนวน 70 คนในปี ค.ศ. 2015 เพิ่มขึ้นจาก 60 คนในปี ค.ศ. 2014 และเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่า จาก 30 คนในปี ค.ศ. 2005 และยังคาดว่าจะเพิ่มจำนวนเป็น 160 คนในปี ค.ศ. 2015

และสำหรับกลุ่มที่มีทรัพย์สินสุทธิ 1 ล้านเหรียญสหรัฐขึ้นไปมีจำนวน 1,500 คนในปี ค.ศ. 2015 เพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่าจากจำนวน 600 คนในปี ค.ศ. 2005 และจะเพิ่มขึ้นเป็น 3,400 คนในปี ค.ศ. 2025

การเพิ่มขึ้นของจำนวนเศรษฐีในกัมพูชาในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา เป็นผลจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ที่เปิดโอกาสให้กับนักธุรกิจและผู้ประกอบการสะสมความมั่งคั่งมากขึ้น

ในกลุ่มของนักธุรกิจชั้นนำส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชาย นักธุรกิจหญิงที่ดูแลกิจการขนาดใหญ่มีน้อยราย โดย Ing Kantha Phavi รัฐมนตรีกระทรวงกิจการสตรี (Ministry of Women’s Affairs) ระบุว่า 62% ของกิจการประมาณ 500,000 แห่งทั่วประเทศบริหารโดยผู้หญิง แต่ก็เป็นเพียงกิจการขนาดเล็กเท่านั้น

นักธุรกิจหญิงของกัมพูชาที่มีชื่อเสียงจากความสามารถบริหารกิจการขึ้นมาอยู่ในชั้นแนวหน้าของประเทศในระดับเดียวกับนักธุรกิจชายและเป็นหนึ่งในกลุ่มทุนธุรกิจขนาดใหญ่ของกัมพูชามี 2-3 รายเท่านั้น แต่มีเพียงรายเดียวที่ติดอันดับต้นๆ คือ โลกจุมเตียว อกญา ลิม ชิว โฮ (Lok Chumteav Oknha Lim Chhiv Ho) หรือ คุณหญิงอกญา ลิม ชิว โฮ

ในเว็บไซต์ www.phnompenhpost.com วันที่ 13 กรกฎาคม 2554 ได้จัดชื่อ ลิม ชิว โฮ ซึ่งเป็น กรรมการของ Attwood Export Import Co., Ltd., ประกอบธุรกิจจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ให้อยู่ในอันดับ 3 ของนักธุรกิจใหญ่ของกัมพูชา และที่สำคัญเป็นเพียงนักธุรกิจหญิงรายเดียวที่ติดอยู่ในทำเนียบนักธุรกิจชั้นนำ 10 รายแรกที่เต็มไปด้วยนักธุรกิจชาย

โลกจุมเตียว อกญา ลิม ชิว โฮ (Lok Chumteav Oknha Lim Chhiv Ho) หรือคุณหญิงอกญา ลิม ชิว โฮ เป็นชื่อและคำนำหน้านามอย่างเป็นทางการของนักธุรกิจหญิงที่ติดอันดับต้นๆ ในทำเนียบนักธุรกิจชั้นนำของกัมพูชา

โดยเป็นข้อมูลในเว็บไซต์ LCH Investment Group ธุรกิจที่คุณหญิงอกญา ลิม ชิว โฮ ก่อตั้งและนั่งแท่นเป็นประธานบริหารด้วยตัวเอง

หนุนผู้หญิงเปลี่ยนชีวิต

“สำนักข่าวไทยพับลิก้า” ได้มีโอกาสสนทนากับคุณหญิงอกญา ลิม ชิว โฮ จากการเข้าเยี่ยมชม Phnom Penh SEZ Plc. หนึ่งในหลายกิจการ ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงพนมเปญ คุณหญิงออกญา ลิม ชิว โฮ ให้ไทยพับลิก้าใช้คำว่ามาดามแทนคุณหญิงอกญา มาดามลิมให้ความสำคัญกับผู้หญิงอย่างมาก ดังนั้นตำแหน่งที่ระบุไว้ในนามบัตร รวมทั้งในเว็บไซต์ LCH Investment Group อีกหนึ่งกิจการของมาดามลิม จึงใช้คำว่า Chairwoman นอกเหนือจากคำนำหน้าชื่อ Lok Chumteav Oknha

มาดามลิมสนับสนุนให้ผู้หญิงมีบทบาทในประเทศมากขึ้น โดยได้สนับสนุนให้ผู้บริหารของ Phnom Penh SEZ Plc. เข้าไปมีส่วนร่วมใน Cambodia Women Entrepreneur Association (CWEF) พร้อมที่จะลงสมัครชิงตำแหน่งนายกสมาคมในการเลือกตั้งครั้งต่อไป

สำหรับมาดามลิม ได้รับหน้าที่เป็นรองประธานสภาหอการค้าพนมเปญควบรองประธานสภาหอการค้ากัมพูชา และยังเป็นประธานสมาคมผู้ค้าเพชรและเครื่องประกับแห่งกัมพูชา (Cambodia Gems and Jewelry Traders Association: CGJTA)

“ผู้หญิงกัมพูชาได้รับการศึกษาที่ดีขึ้น รัฐบาลเองก็เปิดกว้าง โดยปัจจุบันมีผู้หญิงลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วส่วนหนึ่ง หวังว่าในปีหน้าจะสามารถสนับสนุนให้ผู้หญิงกัมพูชาทุกคนเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้น เป็นชีวิตใหม่ พึ่งพาตัวเอง อนาคตจะขึ้นอยู่กับผู้หญิงแล้ว”

มาดามลิมกล่าวว่า ปัจจุบันผู้หญิงกัมพูชาทำธุรกิจขนาดเล็กในระดับไมโครหรือเอสเอ็มอี แต่ในด้านการลงทุนขนาดใหญ่ยังเป็นนักธุรกิจชาย ดังนั้นจึงต้องการสนับสนุนให้ผู้หญิงทำธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ รวมไปถึงผู้หญิงที่เป็นเพียงแม่บ้านให้เริ่มประกอบกิจการ ซึ่งปัจจุบัน CWEF ได้มีโปรแกรมการให้คำปรึกษาและแนวทางทั้งผู้ที่สนใจจะเริ่มต้นธุรกิจและผู้ที่ทำธุรกิจอยู่แล้ว

“I’m very happy to see women enter into business, this is from my heart. Cambodia is open for women to come into business. I also want to support Cambodia women. I want women to be strong and not think about husband or cooking in the house”.

ไทยพับลิก้าไม่ขอถอดความคำพูดนี้เป็นภาษาไทย เพราะให้ความหมายในตัวอย่างสมบูรณ์

บนเว็บไซต์ LCH Investment Group ข้อมูลที่เกี่ยวกับประวัติ ลิม ชิว โฮ ยกคำพูดที่มักกล่าวกับครอบครัวและเพื่อนสนิทซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการสนับสนุนการตัดสินใจนำพาธุรกิจให้สำเร็จว่า “ธุรกิจก็คือธุรกิจ ครอบครัวคือครอบครัว ธุรกิจคาดเดาไม่ได้ อาจจะได้กำไรหรือขาดทุน ดังนั้นจึงต้องแยกให้ชัดเจนระหว่างธุรกิจและครอบครัว แต่ต้องให้ความสำคัญเท่ากัน”

นอกจากนี้ การเป็นผู้หญิงก็มีส่วนช่วยในการบรรลุเป้าหมายของการดูแลครอบครัวและการประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจไปพร้อมๆ กัน โดย ลิม ชิว โฮ กล่าวว่า “ผู้หญิงพยายามที่จะสร้าง ดูแลทุกอย่างให้เรียบร้อย และพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าทีละก้าว”

เนื้อความบนเว็บไซต์ยังระบุอีกว่า ลิม ชิว โฮ ยึดหลักประจำใจที่เรียนรู้จากการการใช้ชีวิตในค่ายกักกันและการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของคนที่เธอรักว่า ต้องอดทน ไม่ย่อท้อ มุ่งมั่นและพร้อมที่จะเสียสละ

นอกเหนือจากการบริหารธุรกิจแล้ว ลิม ชิว โฮ ยังให้ความสำคัญกับการทำการกุศล ช่วยเหลือสังคม ด้วยการบริจาคให้กับองค์กรการกุศลหลายแห่ง รวมทั้งใช้เงินส่วนตัวมอบทุนการศึกษา บริจาคเงินสร้างโรงเรียน โดยหนึ่งในเด็กที่ได้รับทุนการศึกษาจาก ลิม ชิว โฮ คือ Ny Monica เติบโตเป็นนักแสดงชื่อดังของกัมพูชา พูดถึง ลิม ชิว โฮ ว่า “เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ ชัดเจนว่าต้องการทำอะไร มีจิตใจที่เข้มแข็งและมีความปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงคน ประเทศ ให้ดีขึ้น และรู้สึกสำนึกในบุญคุณในสิ่งดีๆ ที่มาดามลิมได้มอบให้ฉันและประเทศ”

ลิม ชิว โฮ ยังใช้ทีวีเป็นเครื่องมือในการให้ความรู้แก่คนในประเทศ และได้ผลิตรายการทีวีเพื่อให้ความรู้ต่อสังคมเกี่ยวกับบทบาทของผู้หญิง ความสำคัญของการศึกษาและหนทางไปสู่ความสำเร็จก็คือความมานะพยายาม ทั้งนี้ ความฝันอันยิ่งใหญ่ของเธอคือ การมีคนรุ่นใหม่ คนหนุ่มสาว พัฒนาประเทศให้มีความสงบสุข ก้าวพ้นอดีต

ขยายธุรกิจคลุม CLMV

มาดามลิมให้ข้อมูลกับไทยพับลิก้าว่า ธุรกิจของกลุ่มมีหลายประเภท และกระจายในหลายเมืองเศรษฐกิจของกัมพูชา ตั้งแต่ พนมเปญ สีหนุวิลล์ สตรึงฮาว ปอยเปต ประกอบด้วย 1. ATTWOOD Import & Export ธุรกิจนำเข้าส่งออก โดยนำเข้าสุรา-เบียร์จากไทย รวมไปถึง น้ำตาล 2. LCH Investment Group ทำธุรกิจบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม 3. Phnom Penh SEZ Plc (PPS) พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพนมเปญ 4. Poipet SEZ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในปอยเปต 5. Stueng Hav International Port & SEZ ท่าเรือและเขตเศรษฐกิจพิเศษที่สตรึงฮาว และ 6. Grand Sunset Travel & Tour ธุรกิจท่องเที่ยว

ส่วนหนึ่งของการให้สัมภาษณ์กับพนมเปญโพสต์ เมื่อปี ค.ศ. 2010 ซึ่งเผยแพร่ผ่าน www.phnompenhpost.com ลิม ชิว โฮ กล่าวถึงการเริ่มต้นธุรกิจไว้ว่า เมื่อสถานการณ์การเมืองในประเทศเริ่มมีเสถียรภาพในปี ค.ศ. 1987 และรัฐบาลนำระบบจัดเก็บภาษีมาบังคับใช้ ได้ย้ายออกจากเกาะรงมาอยู่ที่สีหนุวิลล์และเป็นช่วงเดียวกันกับที่เรือจากสิงคโปร์มาเทียบเท่าชายฝั่งกัมพูชาโดยตรง

เมื่อมีการจ่ายภาษีเรียบร้อยแล้ว พ่อค้าคนกลางได้ซื้อสินค้าจาก ลิม ชิว โฮ แต่ทำให้มีกำไรน้อย จึงมาเปิดโกดังสินค้าเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ในพนมเปญและผันตัวมาเป็นผู้ค้าส่ง จากนั้นเปิดร้านค้าขนาดใหญ่ แต่อิเล็กทรอนิกส์เป็นสินค้าที่ผู้ซื้อไม่ได้ซื้อบ่อย ลิม ชิว โฮ ได้ร่วมกับนักธุรกิจสิงคโปร์และนักธุรกิจท้องถิ่นเริ่มจำหน่ายสุราต่างประเทศ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของ ATTWOOD Import & Export

ต่อมาเห็นว่านักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเสียมเรียบมากขึ้น ลิม ชิว โฮ จึงได้เปิดโรงแรม Casa Angkor Boutique Hotel ขึ้นที่เสียบเรียม

ในต้นปี ค.ศ. 1990 ATTWOOD Import & Export ได้กลายเป็นผู้แทนจำหน่ายเพียงรายเดียวในกัมพูชา ต่อมาได้ตั้งศูนย์กระจายสินค้าตามภาคต่างๆ ไว้ 13 แห่งทั่วประเทศ ปี ค.ศ. 1994 ได้ขยายธุรกิจเข้ามาที่พนมเปญ ATTWOOD Import & Export เติบโตด้วยดี ลิม ชิว โฮ ได้ซื้อที่ดินเพิ่ม และสร้าง ATTWOOD Import & Export Center ที่มาพร้อมกับบ้านจัดสรรระดับหรูจำนวน 136 ยูนิต ในปี ค.ศ. 2004 จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายธุรกิจไปสู่อสังหาริมทรัพย์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โรงแรม ร้านค้า ธุรกิจบันเทิง ท่องเที่ยว

มาดามลิมให้ข้อมูลว่า Phnom Penh SEZ Plc ซึ่งเป็นกิจการที่ร่วมทุนกับนักลงทุนญี่ปุ่นและนักลงทุนไทย ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กัมพูชา และมีแผนที่จะขยายธุรกิจไปใน CLMV

“ในบรรดาธุรกิจที่มีขณะนี้ ดิฉันมุ่งไปที่ PPS ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก่อน เพราะต้องการผลักดันให้ PPS ขยายธุรกิจไปในประเทศเพื่อนบ้านให้ได้ และต้องการให้นักลงทุนสนใจ PPS มองว่าเป็นบริษัทที่ดี เพราะประสบการณ์ด้านตลาดหลักทรัพย์ของกัมพูชามีน้อย ตลาดหลักทรัพย์เพิ่งตั้งมา 5 ปีเอง ดิฉันมีเป้าหมายที่จะทำให้ PPS เติบโต ในอีก 10 ข้างหน้า เมื่อถึงเวลานั้นค่อยพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรกับธุรกิจอื่นๆที่มี ต้องก้าวไปทีละก้าว แน่นอนว่าในการทำธุรกิจดิฉันมีความฝัน แต่ขออุบไว้ก่อน”

พันธมิตรธุรกิจที่น่าเชื่อถือ

บนหน้าเว็บไซต์ของ LCH INVESTMENT Group ซึ่งมีสโลแกนว่า BUILDING A BETTER FUTURE ได้มีสาส์นจากประธาน ลิม ชิว โฮ ว่า “เรามีเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนประเทศและกลุ่มธุรกิจของเราไปข้างหน้า ในฐานะพันธมิตรที่น่าเชื่อถือในหลากหลายอุตสาหกรรม เราภาคภูมิใจที่สามารถนำเสนอบริการที่น่าไว้วางใจ จากการดำเนินตามมาตรฐานสากล มาร่วมกับเราในฐานะพันธมิตรที่คุณเลือกแล้วสำหรับธุรกิจในกัมพูชา”

LCH INVESTMENT Group เว็บไซต์มีประวัติ ลิม ชิว โฮ แบบย่อและแบบเต็ม โดยในฉบับย่อให้ข้อมูลว่า เกิดวันที่ 16 มีนาคม 1961 ที่จังหวัดกัมปอต พร้อมระบุว่า ลิม ชิว โฮ เป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในกัมพูชา และเป็นผู้ที่มีความปรารถนาและความตั้งใจที่จะแปรวิสัยทัศน์ให้เป็นจริง ชีวิตและความสำเร็จของ ลิม ชิว โฮ ผู้ก่อตั้ง LCH Investment Group กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่รายหนึ่ง หล่อหลอมมาจากความยากลำบากของกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมา

คุณหญิงอกญา ลิม ชิว โฮ

ปัจจุบัน LCH Investment Group และลิม ชิว โฮ มีสถานะที่มั่นคง ในฐานะที่เป็นกิจการที่มีวิสัยทัศน์และเป็นนักธุรกิจที่ความคิดกว้างไกลมองถึงอนาคตในกัมพูชา และความมุ่งมั่นที่จะนำพาธุรกิจครอบครัวและประเทศให้มีอนาคตที่สดใส ลิม ชิว โฮ ซึ่งมีวิสัยทัศน์มักจะก้าวนำไปข้างหน้าเสมอ นับเป็นตัวแทนของประเทศที่มีความน่าเชื่อถือ คำนึงถึงอนาคต นอกจากนี้ ลิม ชิว โฮ ยังได้รับการปลูกฝังจากจารีตประเพณี คุณค่าของประเทศ และยังเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศที่มีอย่างมหาศาล

ส่วนประวัติแบบยาว LCH INVESTMENT Group เว็บไซต์ระบุว่า ลิม ชิว โฮ เป็นหนึ่งในนักธุรกิจผู้ทรงอิทธิผลของกัมพูชา ได้ถ่ายทอดเรื่องราวด้วยตัวเองที่ผ่านยุคแห่งความลำบากยากเข็ญจนกลายเป็นนักธุรกิจที่ได้รับการยอมรับชั้นแนวหน้าในประเทศในปัจจุบัน

ลิม ชิว โฮ เติบโตในครอบครัวที่มีพ่อเป็นเกษตรกรแม่ทำการค้า มีพี่น้อง 5 คน ในชุมชมสัมรง อำเภอเปรยนับ จังหวัดกัมปงโสม เมืองชายทะเล ในช่วงสงครามกลางเมืองต้นทศวรรษ 1970 ลิม ชิว โฮ และครอบครัวต้องอพยพหนีภัยไปอยู่ที่กัมปอต และต่อมาไปที่สีหนุวิลล์

เมื่อเขมรแดงยึดครองเมืองสีหนุวิลล์ ส่งผลให้ผู้คนกระจัดกระจายไปในพื้นที่อื่นของประเทศ ครอบครัวของลิม ชิว โฮ ต้องพลัดพรากจากกัน เด็กๆ ถูกส่งไปที่ค่ายกักกันใกล้กัมปอต ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ขึ้นชื่อว่าเขมรแดงมีความโหดร้ายอย่างมาก เด็กผู้หญิงจำนวน 265 ที่ถูกส่งตัวเข้าค่ายมีเพียง 5 รายรอดชีวิต ซึ่งส่งผลให้ทั้ง 5 กลายเป็นเพื่อนสนิทกันจนทุกวันนี้

ลิม ชิว โฮ ต้องฝ่าฟันผ่านการทำงานอย่างหนัก ประสบการณ์ในช่วงหลายปีนี้มีผลต่อชีวิตรวมทั้งอนาคตของเธอและประเทศ ในปี ค.ศ. 1978 ลิม ชิว โฮ ในวัยเด็กและเด็กรายอื่นพากันหลบหนีไปบนภูเขา เนื่องจากกองทัพเวียดนามบุก ซึ่งส่งผลให้สิ้นสุดยุคแห่งความโหดร้าย ลิม ชิว โฮ ในวัย 17 ปี พบว่าสมาชิกในครอบครัวเสียชีวิตไปครึ่งหนึ่ง แต่โชคดีที่กลับมาพบมารดา พี่สาวน้องสาว และน้องชายอีกครั้ง

หลังจากแต่งงานในวัยสาวกับสามีซึ่งทำอาชีพประมง ลิม ชิว โฮ เริ่มทำธุรกิจเพื่อปกป้องครอบครัวและประเทศไม่ให้ตกอยู่สถานการณ์เลวร้ายที่เธอเคยประสบมาอีก จึงเริ่มปลูกข้าวไปพร้อมๆ กับการขายข้าวและไวน์ข้าวให้กองทัพเวียดนามและกองทัพอื่นๆ รวมไปถึงเลี้ยงสัตว์ เพื่อแลกกับทองคำและสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ และนำไปแลกต่อเป็นสินค้าที่จำเป็นสำหรับประเทศ

ในปี ค.ศ. 1983 ลิม ชิว โฮ และสามีได้ย้ายไปอยู่ที่เกาะใกล้สีหนุวิลล์ และเริ่มธุรกิจการค้าและขนส่ง สินค้า เช่น เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องดื่ม ถ่ายจากเรือใหญ่ลงเรือเล็กเพื่อนำเข้าฝั่ง หลังจากนั้นได้ตั้งธุรกิจจัดจำหน่ายที่พนมเปญ ขายเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์และสุรา ซึ่งกลายเป็นธุรกิจหลักในกลางทศวรรษ 1990

ช่วงนี้เอง ลิม ชิว โฮ ได้สะสมประสบการณ์ด้านการบริการลูกค้า สำรวจและรับฟังลูกค้า รวมทั้งให้ความรู้แผ่ผู้บริโภคเกี่ยวกับสินค้าที่ซื้อไป ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ และมองว่า การตลาดเป็นพื้นฐานสำคัญการธุรกิจ

ความสำเร็จทางธุรกิจทำให้ ลิม ชิว โฮ มีชื่อเสียงด้านความซื่อสัตย์และพันธมิตรที่ทุ่มเท จึงส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจเป็นผู้แทนจำหน่ายเพยีงรายเดียวของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างประเทศหลายยี่ห้อ มีการจัดจำหน่ายไปทั่วไประเทศ ซึ่งในช่วงที่โครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมของประเทศยังไม่พัฒนาจึงไม่ใช่เรื่องง่าย

ต่อมาก่อนหน้าที่การลงทุนจากต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามา ลิม ชิว โฮ ได้เปิดโรงแรมขึ้นที่เสียมเรียบ เมืองเล็กๆ ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา เนื่องจากมองว่าเป็นเมืองเดียวที่ดึงดูดการท่องเที่ยว มีศักยภาพ ไม่เฉพาะเพื่อธุรกิจของตัวเองเท่านั้น แต่ยังจะช่วยให้ประเทศฟื้นตัว

วิสัยทัศน์ของ ลิม ชิว โฮ ที่จะช่วยสร้างประเทศและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อประโยชน์ของประชาชน เริ่มขึ้นเมื่อมีการก่อตั้ง LCH Investment Group ในปี ค.ศ. 2004 ด้วยความมั่นใจวาประเทศหลังจากผ่านพ้นความขัดแย้งไปแล้วจะมีอนาคตสดใสประกอบกับความต้องการที่จะช่วยประเทศและผู้คนที่ผ่านความทุกข์เช่นเดียวกับเธอ รวมทั้งตั้งใจที่จะดึงดูดการลงทุนเข้ามาในประเทศ ตลอดจนเพื่อมีส่วนร่วมในการขยายตัวของประเทศ และได้ประโยชน์จากความมีเสถียรภาพ LCH Investment Group จึงพัฒนาโครงการบ้านจัดสรรระดับหรู และขยายไปสู่อีกหลายธุรกิจ ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาและลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการค้าสินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจแปรรูปเกษตร รวมไปถึงธุรกิจการศึกษา

ในปี ค.ศ. 2006 ก่อตั้ง Phnom Penh Special Economic Zone กับนักลงทุนญี่ปุ่น ปัจจุบันเป็นนิคมอุตสาหกรรมชั้นนำในกัมพูชา ส่งผลให้มีการจ้างงานหลายหมื่นคน นอกจากนี้ยังพัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่สตรึงฮาว

ลิม ชิว โฮ ยังเปิดรับแนวคิดการบริหารแบบใหม่ วางใจในทีมบริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ ที่ส่งผลให้การดำเนินงานของ LCH Investment Group มีมาตรฐานสากล ช่วยให้ชนะคู่แข่ง นำไปสู่ประโยคสั้นๆ ที่มีความหมายเกี่ยวกับ ลิม ชิว โฮ ว่า “ลิม ชิว โฮ ล้ำหน้าอยู่เสมอ”

อ่านเพิ่มเติม“Phnom Penh SEZ” หุ้นกัมพูชารายแรก จดทะเบียน “Secondary- Listing” ในตลาดหุ้นไทย