ThaiPublica > Native Ad > Advertorial > ไบเออร์ไทย เปิดตัว BAYER-NUS Grants4Apps Thailand หนุนสตาร์ทอัพเมืองไทยสู่สากล

ไบเออร์ไทย เปิดตัว BAYER-NUS Grants4Apps Thailand หนุนสตาร์ทอัพเมืองไทยสู่สากล

3 มีนาคม 2017


จากการที่ ไบเออร์ บริษัทชั้นนำระดับโลกด้านวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ได้ริเริ่มโครงการ Grants4Apps ในปี 2557 โดยจัดเป็นเวทีระดมพลังความคิดและร่วมกันค้นหานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (Health Tech Innovation) เป็นครั้งแรกที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี และขยายไปยัง โตเกียว บาร์เซโลน่า อิตาลี มอสโก และล่าสุดที่สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ไบเออร์ ประเทศไทย จึงได้จัดโครงการBAYER-NUS Grants4Apps Thailand ขึ้น เพื่อสนับสนุนให้คนไทยได้เป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับ Health Tech Innovation ผ่านการประกวดในเวทีระดับภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิค ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างไบเออร์และมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์

“แม้จะมีนวัตกรรมยาและการรักษามากมายที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อรักษาโรคเรื้อรังในผู้ป่วยสูงอายุ ไม่ว่าจะเป็น โรคความดัน เบาหวาน โรคเกี่ยวกับดวงตา โรคมะเร็ง ภาวะหลอดเลือดอุดตัน หรือโรคเรื้อรังอื่นๆ แต่เรากลับพบว่า ประสิทธิภาพการรักษาโรคเรื้อรังในผู้สูงอายุดังกล่าวไม่อาจทำได้เต็มประสิทธิภาพ หรือไม่สามารถบรรเทาอาการเจ็บป่วยในผู้สูงอายุได้ หากไม่ได้มีการรักษาติดตามอาการ อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการใช้ยาที่มีคุณภาพและถูกต้องตามคำแนะนำของแพทย์ ปัญหาหลักเหล่านี้ล้วนสร้างผลกระทบต่อผู้สูงวัย ครอบครัวผู้ป่วยสูงวัย บุคลากรที่ต้องดูแล รวมถึงเกิดความสูญเสียเชิงเศรษฐกิจ สถิติพบว่าผู้ป่วยถึง 50% มีพฤติกรรมละเลยการรักษาที่ถูกต้องต่อเนื่องดังกล่าว ดังนั้นไบเออร์ นำโดยกลุ่มธุรกิจยา จึงเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหา โดยมุ่งหวังให้ผู้สูงวัยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อันเป็นผลจากการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา โดยเฉพาะการได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง(Medication Adherence)”ริอาซกล่าวเสริม

ริอาซ บัคช ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มธุรกิจยา บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด

ประเด็นประสิทธิภาพการรักษาโรคเรื้อรังในผู้ป่วยสูงวัย เป็นปัญหาสำคัญสำหรับประเทศไทยและประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก เนื่องจากประชากรจำนวนไม่น้อยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างรวดเร็ว โดยมีรายงานที่ยืนยันชัดเจนว่าภายในปี 2593 จำนวนคนกว่า 1 ใน 4 ของภูมิภาคนี้จะมีอายุเกินกว่า 60 ปี และองค์การสหประชาชาติระบุว่า ประเทศไทยเริ่มที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย(Aging Society)และจะกลายเป็นสังคมผู้สูงวัยโดยสมบูรณ์(Aged Society) ภายในปี 2563 นั่นหมายถึงการเพิ่มสัดส่วนประชากรผู้สูงวัยมากขึ้นอย่างรวดเร็ว คือ จาก 16.4 % ในปัจจุบันสู่37.1% ภายในปี 2593

ริอาซ บัคช ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มธุรกิจยา บริษัทไบเออร์ไทย จำกัด กล่าวว่า “กลุ่มธุรกิจยาของไบเออร์ ให้ความสำคัญกับการผลักดันนวัตกรรมที่สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี  หลายปีมานี้ เราคิดค้น ทบทวน และมองหากลยุทธ์ ตลอดจนนวัตกรรมใหม่ๆ บนความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยมุ่งมั่นสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยาและวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต ไบเออร์เชื่อว่าการดำรงอยู่ของเราสามารถมีส่วนช่วยรับมือกับความท้าทายระดับโลก โดยเฉพาะใน 3 ประเด็นหลัก ที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญ ได้แก่1.การมาถึงของสังคมผู้สูงอายุ 2.ภาวะประชากรล้นโลกและ3.ภาวะขาดแคลนอาหาร ในการมุ่งสู่เป้าหมายความยั่งยืนนั้น นอกจากนวัตกรรมยาและการดำเนินธุรกิจตามปกติแล้ว  บริษัทยังมุ่งแสวงหาโอกาสในการเผชิญกับความท้าทายต่างๆ และช่วยแก้ไขปัญหา ในปีที่ 55 ของไบเออร์ ใน ประเทศไทย กลุ่มธุรกิจยา (Bayer Pharmaceuticals Thailand) จึงได้เปิดตัว BAYER-NUS Grants4Apps Thailand ขึ้น โดยถือเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมดูแลสุขภาพผู้สูงวัย ซึ่งไม่เพียงมุ่งหวังให้มีชีวิตที่ยืนยาว แต่ยังเป็นการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพและมีความสุขด้วย”

โครงการ BAYER-NUS Grant4Apps Thailand เป็นโครงการภายใต้ Grants4Apps Singapore บนความร่วมมือระหว่างไบเออร์กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore) ตามแนวคิด Web-based Crowdsourcing โครงการดังกล่าวเป็นการระดมความคิด ความร่วมมือ ในการสร้างนวัตกรรมทางด้านสุขภาพ โดยนำประเด็นปัญหาและความต้องการของผู้รักษาและผู้ป่วยมาเป็นโจทย์ ให้คนกลุ่มใหญ่เห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และร่วมกันทำงานเพื่อให้ได้มาซึ่ง แนวคิด เทคโนโลยี ซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์ เครื่องมือ หรือกระบวนการใหม่ๆ ที่จะสามารถช่วยแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคเรื้อรังอย่างต่อเนื่องในผู้สูงวัย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสตาร์ทอัพไทย ที่สนใจ Health Tech Innovation ซึ่งจะได้ประโยชน์จากคำปรึกษา โอกาสการศึกษาดูงาน รวมถึงเงินทุน ที่จะใช้ในการนำแนวคิดสู่ธุรกิจจริงด้วย

ผู้สนใจสมัครร่วมโครงการได้ที่ https://www.grants4apps.com/singapore/  และหากผ่านเข้ารอบ 5 ทีมในระดับภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิค จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนวัตกรรม ภายใต้ความดูแลของมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore) สำหรับ 3 ทีมสุดท้ายในระดับเอเชียแปซิฟิกจะได้รับทุนสนับสนุน 10,000 เหรียญสิงคโปร์ต่อทีม รวมถึงโอกาสพัฒนานวัตกรรมในระดับโลกของ Grants4Apps ที่เบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่

https://www.facebook.com/g4athailand/

เกี่ยวกับ ไบเออร์

ไบเออร์เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านการดูแลสุขภาพ เกษตรกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทมุ่งสร้างประโยชน์และยกระดับคุณภาพชีวิตของมวลมนุษยชาติ ขณะเดียวกันไบเออร์ได้สร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นโดยผ่านนวัตกรรม การเติบโตของธุรกิจ และรายได้ที่เพิ่มขึ้น โดยมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมในฐานะการเป็นพลเมืองที่ดีของโลก ในประเทศไทย ไบเออร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2505  ดำเนินธุรกิจด้วยการพัฒนาวิจัย นำผลิตภัณฑ์คุณภาพสู่ตลาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย์และสัตว์ มีสำนักงาน 4 แห่ง โดยศูนย์การผลิตตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู

รายละเอียดเพิ่มเติม www.bayer.com