ลูกค้า AIS ร้อง กสทช. ถูกล้วงข้อมูลส่วนตัว ที่มาภาพ: www.ch7.com

ลูกค้า AIS ร้อง กสทช. ถูกล้วงข้อมูลส่วนตัว ที่มาภาพ: www.ch7.com

ลูกค้า AIS ร้อง กสทช. ถูกล้วงข้อมูลส่วนตัว ที่มาภาพ: www.ch7.com