ThaiPublica > สัมมนาเด่น > เต็มแล้ว!!! ThaiPublica Forum 2016#1 : “ Big Data @ Life : ชีวิตผูกติดข้อมูล สู่อนาคตประเทศไทย 4.0 ”

เต็มแล้ว!!! ThaiPublica Forum 2016#1 : “ Big Data @ Life : ชีวิตผูกติดข้อมูล สู่อนาคตประเทศไทย 4.0 ”

23 มิถุนายน 2016


Big Data-event4-2รีไซซ์

ประเทศไทยเริ่มก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างช้าๆ แต่โลกไปเร็วด้วยเทคโนโลยี่ที่ก้าวหน้า มนุษย์โลกแชร์ข้อมูล เรื่องราวในโซเชี่ยลมีเดีย มีการส่งอีเมล์ มีการซื้อขายสินค้าออนไลน์มากมาย ข้อมูลระบุว่าปี 2012 มนุษย์มีการผลิตข้อมูลมากถึงวันละ 2.5 quintillionไบท์ หรือเท่ากับ 2,500,000,000,000,000,000 ไบท์

ปัจจุบันทุกๆ นาทีจะมีการกำเนิดของข้อมูลจำนวนมหาศาลที่ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตและพฤติกรรมของมนุษย์ได้ด้วยความละเอียดและหลากมิติอย่างที่เราไม่เคยคิดว่าเป็นไปได้มาก่อน นี่คือ Big Data ที่ทุกวันนี้บริษัทเล็กใหญ่ต่างใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้เพื่อการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อการสร้างผลกำไร ขณะเดียวกันภาครัฐก็สามารถนำมาใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะในด้านต่างๆได้เช่นกัน

สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าจึงเล็งเห็นว่า Big Data จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของชีวิตความเป็นอยู่ในทุกๆด้าน เราจะใช้ประโยชน์จาก Big Data อย่างไรในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ศักยภาพของประเทศ การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมท่ามกลางทรัพยากรที่ลดลง จึงจัดเสวนาในหัวข้อ “ Big Data @ Life : ชีวิตผูกติดข้อมูล สู่อนาคตประเทศไทย 4.0 ” ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 -16.30 น. รร.เรเนซองส์ ราชประสงค์ ห้องมณียา (เอ) ชั้นเอ็ม

กำหนดการ

เสวนา “ Big Data @ Life : ชีวิตผูกติดข้อมูล สู่อนาคตประเทศไทย 4.0 ”

วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 รร.เรเนซองส์ ราชประสงค์ ห้อง Maneeya A ชั้น M

13.00 -13.30 ลงทะเบียน
13.30 -13.35 วิดิโอแนะนำไทยพับลิก้า
13.35 -16.00 เสวนา
16.00 -16.30 ถาม-ตอบ

วิทยากร

1.คุณธีรนันท์ ศรีหงส์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

2.คุณสุมล กานตกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานวิเคราะห์และวางแผนการตลาด บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน)

3. คุณพงส์ศักดิ์ โหลิมชยโชติกุล ที่ปรึกษาด้านการใช้ข้อมูลสารสนเทศในธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งในประเทศไทย

4. คุณสฤณี อาชวานันทกุล นักวิชาการอิสระและกรรมการผู้จัดการ ด้านการพัฒนาความรู้ บริษัทป่าสาละ จำกัด

5. คุณณภัทร จาตุศรีพิทักษ์ คอลัมนิสต์สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า และนักศึกษาปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และเป็นนักวิจัยประจำสถาบันความเปลี่ยนแปลงของโลกที่ มหาวิทยาลัยมินนิโซตา

คุณภิญโญ ไตรสุริยธรรมา บรรณาธิการ สำนักพิมพ์ openbooks และคณะบรรณาธิการ สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า ผู้ดำเนินรายการ

หมายเหตุ : ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด สำรองที่นั่ง http://goo.gl/forms/2ZXhbns2oq02YhVI3
สอบถามเพิ่มเติม 02-970-6998 หรือ [email protected]