ThaiPublica > สัมมนาเด่น > ขอเชิญลงทะเบียนร่วมงาน Thailand SDGs Forum # 3 Thailand Sustainability Journey 1 ปีประเทศไทย กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ

ขอเชิญลงทะเบียนร่วมงาน Thailand SDGs Forum # 3 Thailand Sustainability Journey 1 ปีประเทศไทย กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ

20 กันยายน 2016


thaisdg-3-poster3-2

1 ปีประเทศไทย กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)

Thailand SDGs Forum เป็นเวทีความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิมั่นพัฒนา และสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อสร้างเวทีการแลกเปลี่ยนความคิดภายใต้เป้าหมายในการพัฒนาใหม่ หลังจากที่องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”(Sustainable Development Goals :SDGs) เป็นหมุดหมายปลายทางของการพัฒนา โดยผู้นำจาก 192 ประเทศมีมติรับรองวาระการพัฒนาที่จะกำหนดทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกในอีก 15 ปีข้างหน้า ภายใต้ 17 เป้าหมายและ 169 เป้าประสงค์ โดยประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศภาคีสมาชิกที่ร่วมลงประชามติ ในการประชุมระดับผู้นำของสหประชาชาติ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25- 27 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา

ในวันที่ 27 กันยายน 2559 ที่จะถึงนี้ จึงถือเป็นครบรอบ 1 ปีของประเทศไทยภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติในโอกาสนี้ มูลนิธิมั่นพัฒนาและสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า จึงจะจัดสัมมนา Thailand SDGs Forum #3 Thailand Sustainability Journey ขึ้นระหว่างเวลา 08.30-12.00 น.ที่ห้องบอลรูม 1-2 โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ เพื่ออัพเดทสถานการณ์ ความคืบหน้าและทิศทางการพัฒนาของ SDGs ของไทย พร้อมรับฟังวิสัยทัศน์และมุมมองจาก ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย   นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นางสาวลดาวัลย์ คำภา รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ประธานกรรมการบริหาร สถาบันอนาคตไทยศึกษา เกี่ยวกับโอกาส ความเสี่ยง ความท้าทาย ความเป็นไปได้ และทิศทางการพัฒนาประเทศไทยบนเส้นทางสายนี้

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานโดยไม่สียค่าใช้จ่ายได้ที่ https://goo.gl/forms/N0vy1VSgPUdHv4dA3

กำหนดการ
Thailand SDGs Forum #3 Thailand Sustainability Journey
วันที่ 27 กันยายน 2559 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ ห้องบอลรูม 1-2 ชั้น 4 โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนและรับประทานอาหารว่าง

09.00 – 09.10 น. ตัวแทนผู้บริหารกล่าวต้อนรับ

09.10 – 09.40 น. ปาฐกถาพิเศษ “ Thailand Agenda 2030 : วิสัยทัศน์การพัฒนาใหม่สู่ประเทศไทยที่ยั่งยืน” โดย ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

09.40 – 10.00 น. บรรยายหัวข้อ “SDGs & Capital Market” โดย นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

10.00 – 10.20 น. บรรยายหัวข้อ “ Thailand Roadmap to the Goals” โดย นางสาวลดาวัลย์ คำภา รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

10.20 – 10.40 น. บรรยายหัวข้อ “ Sustainability , Risk and Opportunity” โดย ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ประธานกรรมการบริหาร สถาบันอนาคตไทยศึกษา

10.40 – 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง

11.00 – 12.00 น. Panel Discussion : Thailand SDGs: From commitment to action 

  • นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  • ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ประธานกรรมการบริหาร สถาบันอนาคตไทยศึกษา
  • คุณลดาวัลย์ คำภา รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผู้ดำเนินรายการช่วงเสวนา  ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม