บริษัทส่วนใหญ่ยังไม่เปิดเผยความเสี่ยงจากการขุดเจาะก๊าซและน้ำมันแบบ fracking ที่มาภาพ: http://disclosingthefacts.org/

บริษัทส่วนใหญ่ยังไม่เปิดเผยความเสี่ยงจากการขุดเจาะก๊าซและน้ำมันแบบ fracking ที่มาภาพ: http://disclosingthefacts.org/

บริษัทส่วนใหญ่ยังไม่เปิดเผยความเสี่ยงจากการขุดเจาะก๊าซและน้ำมันแบบ fracking ที่มาภาพ: http://disclosingthefacts.org/