ThaiPublica > เกาะกระแส > รัฐบาลลงพื้นที่สำรวจคลังข้าวนครปฐม แจกแจงปมระบายข้าวเสื่อมปะปนข้าวในตลาด

รัฐบาลลงพื้นที่สำรวจคลังข้าวนครปฐม แจกแจงปมระบายข้าวเสื่อมปะปนข้าวในตลาด

2 มกราคม 2016


รัฐบาลพาสื่อมวลชนลงพื้นที่สำรวจคลังข้าวเสื่อมคุณภาพที่นครปฐม พบข้าวเมล็ดแตก ป่นเป็นผง และมีมอดจำนวนมาก เป็นข้อพิสูจน์ว่าข้าวที่จะระบายสู่อุตสาหกรรมเป็นข้าวเสื่อมจริงไม่มีข้าวคุณภาพดีปะปน พร้อมทั้งยืนยันว่าขั้นตอนการระบายข้าวรอบคอบ รัดกุม เพื่อป้องกันการนำข้าวเสื่อมคุณภาพนี้มาขายในตลาด

ข้าวในคลังบ่อตะกั่ว
ข้าวในคลังบ่อตะกั่ว

จากกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับคุณภาพข้าวในสต็อกของรัฐที่ระบายสู่อุตสาหกรรมตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ว่ายังมีข้าวคุณภาพดีปะปนอยู่มากในข้าวคุณภาพเสื่อมที่จะระบาย ดังนั้น รัฐควรพิจารณาตรวจสอบคุณภาพข้าวใหม่อีกครั้งและคัดแยกข้าวดีและข้าวเสียออกจากกัน ซึ่งรัฐบาลได้ชี้แจงแล้วเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558นั้น

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา พล.ต. สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ พล.ต.ต. ไกรบุญ ทรวดทรง ประธานกรรมการองค์การคลังสินค้า (อคส.) นายสกล หาญสุทธิวารินทร์ เลขานุการคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และผู้แทนที่เกี่ยวข้อง พาสื่อมวลชนสำรวจคลังข้าว ณ คลังบ่อตะกั่ว เลขที่ 68/1 ม.2 ต.พะเนียด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ซึ่งเป็นคลังของ อคส. ในโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56

ในการเปิดคลังสินค้าครั้งนี้มีการไขกุญแจทั้งหมด 4 ดอกจากผู้แทน 4 ฝ่าย คือ ผู้แทนจังหวัดนครปฐม ผู้แทน อคส. ผู้แทน คสช. และเซอร์เวย์เยอร์ สภาพข้าวภายในคลังสินค้าคือ กระสอบข้าวเรียงรวมกันเป็นกองเดียว และมีข้าวบางกระสอบยุบตัวลงและแตกออก ลักษณะของกระสอบภายนอกมีฝุ่นจับทั้งฝุ่นหยากไย่และฝุ่นข้าวที่ป่นเป็นผง รวมถึงมีมอดจำนวนมากรวมอยู่กับข้าวที่แตกออกมาอยู่นอกกระสอบ และมีกลิ่นเหม็นของข้าวกระจายอยู่ทั่วคลังสินค้า ทั้งนี้ จากการเจาะกระสอบข้าวออกมาดูด้วยตาเปล่าพบว่า ข้าวมีลักษณะเมล็ดแตก ป่นเป็นผง และมีมอดรวมอยู่ด้วย

ลักษณะข้าวในคลังบ่อตะกั่ว
ลักษณะข้าวในคลังบ่อตะกั่ว

นายนายสกล หาญสุทธิวารินทร์ เลขานุการคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เดิมคลังสินค้าแห่งนี้มีทั้งหมด 5 กอง โดยเป็นข้าวดีและขายไปแล้ว 1 กอง ส่วนที่เหลือคือข้าวเสื่อมคุณภาพ เนื่องจากการรับซื้อเก็บปลายข้าวเอาไว้ซึ่งเป็นส่วนที่ป่น จึงนิยมทำเป็นอาหารสัตว์ ทำแป้งหรือเส้นก๋วยเตี๋ยว ซึ่งตามปกติแล้วจะไม่เก็บไว้โกดังเพราะเสื่อมคุณภาพเร็วและเปลืองพื้นที่จัดเก็บ “เมื่อรัฐบาลรับซื้อมาแล้วเก็บไว้นานๆ ทำให้เมล็ดข้าวแตก ป่น ส่งผลให้กระสอบยุบตัว จึงทำให้กองข้าวในคลังสินค้านี้ล้มลง หลังจากนั้นได้พยายามกองขึ้นอีกครั้ง ทำให้มีลักษณะเป็นกองเดียวอย่างที่เห็น”

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า คลังบ่อตะกั่วเป็น 1 ใน 10 คลังสินค้ากลางของข้าวที่เปิดประมูลเข้าสู่อุตสาหกรรมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งจากการตรวจสอบแล้วพบว่า ข้าวในคลังนี้มีทั้งหมด 6 กอง โดยเป็นข้าวคุณภาพดีและขายไปแล้วในราคาปกติเพียง 1 กอง ส่วนอีก 4 กองเป็นข้าวเสื่อมคุณภาพ ไม่เหมาะกับการบริโภคทั้งของคนและสัตว์ ทั้งนี้ หากจะให้คัดแยกข้าวคุณภาพดีออกจากข้าวเสื่อมคุณภาพกองนี้ก็จะไม่คุ้มค่าแรงงานในการคัดแยก ดังนั้น รัฐบาลจึงขายแบบเหมาคลังสินค้า

ข้าวในคลังบ่อตะกั่ว
ข้าวในคลังบ่อตะกั่ว

นอกจากนี้ยังกล่าวว่า จากข้าวในสต็อกทั้งหมด 18 ล้านตันนั้น แบ่งเป็น ข้าวคุณภาพดีและหย่อนคุณภาพเล็กน้อยที่สามารถปรับปรุงได้ 12 ล้านตัน ซึ่งปัจจุบันระบายข้าวไปแล้ว 5 ล้านตันจากการประมูลทั้ง 10 ครั้งที่ผ่านมา ส่วนอีก 6 ล้านตัน เป็นข้าวที่ต่ำกว่ามาตรฐานและข้าวผิดชนิดซึ่งแบ่งเป็นข้าวเกรด C ประมาณ 4 ล้านตัน และข้าวเสื่อมคุณภาพประมาณกว่า 1 ล้านตัน

“การประมูลข้าวเสื่อมคุณภาพล็อตแรกประมาณ 37,000 ตันนี้ ระบายข้าวตามวิธีการและแนวทางที่ นบข. กำหนดไว้ ซึ่งขั้นตอนและกระบวนการระบายข้าวลอตนี้จะเป็นแนวทางเพื่อการระบายข้าวเสื่อมในลอตต่อๆ ไป เพื่อป้องกันไม่ให้การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นไปสร้างอีกปัญหาหนึ่งตามมา ข้าวเสื่อมคุณภาพสามารถนำไปเป็นอาหารสัตว์และใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูป เช่น เอทานอล พลาสติก บรรจุภัณฑ์ ซึ่งมีเอกชนต้องการซื้อแน่นอน แต่การระบายข้าวออกรัฐต้องคำนึงถึงมูลค่าข้าว ความเสียหายต่อรัฐ ผลกระทบต่อผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อราคาสินค้าพืชอาหารสัตว์ในตลาด เช่น ข้าวโพด มันสำปะหลัง ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐกังวลมากที่สุดเพราะอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต อีกทั้งต้องระวังไม่ให้เอกชนนำข้าวเสื่อมคุณภาพไปร่อนมาขายเป็นข้าวดีด้วย เนื่องจากข้าวนี้เสื่อมคุณภาพ มีกลิ่น และอาจมีเชื้อราด้วย ดังนั้น หากปล่อยให้ออกสู่ตลาดจะสร้างความหวาดระแวงให้ผู้บริโภคและเสื่อมเสียชื่อข้าวไทย”

นายสกล หาญสุทธิวารินทร์ เลขานุการคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศและพล.ต.ต.ไกรบุญ ทรวดทรง ประธานกรรมการองค์การคลังสินค้า (อคส.) ณ คลังบ่อตะกั่ว เลขที่ 68/1 ม.2 ต.พะเนียด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
นายสกล หาญสุทธิวารินทร์ เลขานุการคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ และ พล.ต.ต. ไกรบุญ ทรวดทรง ประธานกรรมการองค์การคลังสินค้า (อคส.) ณ คลังบ่อตะกั่ว เลขที่ 68/1 ม.2 ต.พะเนียด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

ด้าน พล.ต.ต. ไกรบุญ ทรวดทรง ประธานกรรมการ อคส. กล่าวว่า การระบายข้าวเสื่อมคุณภาพในครั้งนี้มีขั้นตอนการตรวจสอบและการขนส่งที่รัดกุมตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวที่ระบายสู่อุตสาหกรรมนี้มาปนกับข้าวในตลาด อีกทั้งยังมีการปิดปากถุงข้าวหรือการซีลต่างกัน คือ แบบสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยม เพื่อป้องกันการใช้ประโยชน์ผิดวัตถุประสงค์ด้วย

“เอกชนที่เข้ามาประมูลคิดว่าคงอาจช่วยรัฐบาล ซึ่งถ้าการระบายครั้งนี้ดำเนินการด้วยดี ก็จะทำให้การดำเนินการครั้งต่อๆ ไปง่ายขึ้น และช่วยให้รัฐประหยัดค่าเช่าโกดังได้หลายล้านบาท ซึ่งปัจจุบันจ่ายอยู่ที่ 2 บาทต่อกระสอบ หรือ 20 บาทต่อตัน”