ThaiPublica > เกาะกระแส > “กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์” ลาออกจากผู้จัดการ สสส. หลีกทาง คตร. ตรวจสอบ ยันไม่มีการทุจริต

“กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์” ลาออกจากผู้จัดการ สสส. หลีกทาง คตร. ตรวจสอบ ยันไม่มีการทุจริต

16 ตุลาคม 2015


ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ อดีตผู้จัดการ สสส. ที่มาภาพ : http://www.thaihealth.or.th/
ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ อดีตผู้จัดการ สสส. (แฟ้มภาพ) ที่มาภาพ: http://www.thaihealth.or.th/

หลังจากการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 ของทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมด้วย นพ.บัณฑิต ศรไพศาล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก ต่อกรณีที่คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.)ได้ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณของสสส.ว่าบางโครงการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุน สสส.

ปรากฏว่าในวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ เปิดแถลงข่าวเพื่อประกาศลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการ สสส. โดยจะยื่นหนังสือลาออกให้กับคณะกรรมการ สสส. (บอร์ด สสส.) ที่มีนายกรัฐมนตรีหรือบุคคลที่นายกฯ มอบหมาย เป็นประธานโดยตำแหน่ง ซึ่งจะมีการประชุมในช่วงบ่ายวันเดียวกัน เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสและเปิดทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ สสส. อย่างเต็มที่

ทพ.กฤษดา กล่าวว่า การลาออกคร้ั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับกรณีที่คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ที่มี พล.อ. ชาตอุดม ติตถะศิริ เป็นประธาน เข้ามาตรวจสอบ และพบว่าการใช้จ่ายงบประมาณของ สสส. ในบางโครงการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุนตาม พ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 เพราะในรายงานที่ คตร. ส่งมายัง สสส. เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ไม่มีการระบุเรื่องปัญหาการทุจริตเลย แต่เป็นเพราะเมื่อมีคนในสังคมตั้งคำถามเกี่ยวกับการบริหารงานของตน ในเมื่อ สสส. เป็นต้นแบบความโปร่งใส เพื่อให้เกิดความสบายใจและเป็นมาตรฐานของสังคม ตนจึงตัดสินใจลาออกด้วยตนเอง ส่วน สสส. จะเป็นอย่างไรต่อไปขึ้นอยู่กับประชาชนทุกคน ส่วนตนเองก็จะทำงานเพื่อสังคมต่อไป

“ผมเชื่อมั่นในความเที่ยงตรงของ พล.อ. ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งท่านระบุว่าจะเชิญหน่วยงานต่างๆ มาให้ข้อมูล นอกจากนี้ยังเชื่อมั่น นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่เป็นนายแพทย์และมีความรู้ความเข้าใจว่าจะขับเคลื่อนงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพให้เป็นไปตามเป้าหมายและตามหลักสากลได้อย่างไร รวมถึงเชื่อมั่นในตัว พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สุดท้าย ผมเชื่อมั่นในความถูกต้อง และหวังว่าสื่อมวลชนจะช่วยกันดูแลให้ สสส. คงอยู่ต่อไป” ทพ.กฤษดา กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทพ.กฤษดา จบการศึกษาจากคณะทันตแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเลือกจากคณะกรรมการสสส. ให้เป็นผู้จัดการ สสส. ตั้งแต่ปี 2553

การลาออกของ ทพ.กฤษดา จากตำแหน่งผู้จัดการ สสส. เกิดขึ้นภายหลังจากที่ คตร. เข้าตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ สสส. ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558 และพบว่ามีบางโครงการที่ผิดวัตถุประสงค์ เช่น โครงการสวดมนต์ข้ามปี พร้อมกับทำหนังสือรายงานต่อนายกฯ แต่ ทพ.กฤษดา ก็ออกมาชี้แจงว่า เป็นการตีความข้อกฎหมายที่แตกต่างกัน และ คตร. ยังไม่เปิดโอกาสให้ สสส. เข้าชี้แจงทำให้ได้รับข้อมูลที่คลาดเคลื่อน อย่างไรก็ตาม พล.อ. ประยุทธ์ ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่า หาก สสส. มีการใช้จ่ายงบประมาณผิดวัตถุประสงค์จริง ผู้บริหารจะต้องรับผิดชอบ แม้ปัจจุบันยังไม่มีการสรุปว่ามีการใช้งบประมาณที่ผิดวัตถุประสงค์หรือไม่ แต่เห็นว่าระเบียบการใช้งบประมาณของ สสส. กว้างเกินไป และไม่มีการระบุเวลาที่แน่ชัด

บอร์ด สสส. อนุมัติใบลาออก ตั้ง “สุปรีดา” รักษาการแทน

วันเดียวกัน พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานบอร์ด สสส. ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมว่า บอร์ด สสส. มีมติเห็นชอบการลาออกของ ทพ.กฤษดา โดยให้มีผลทันที และมีมติแต่งตั้ง นพ.สุปรีดา อดุลยานนท์ รองผู้จัดการ สสส. ทำหน้าที่แทน รวมถึงเป็นผู้รับผิดชอบกระบวนการสรรหาผู้จัดการ สสส. คนใหม่