ThaiPublica > เกาะกระแส > คนขายหวยแห่จองซื้อสลากครั้งที่ 2 เกือบ 30 ล้านฉบับ ชงบอร์ดฯ ประเมินผลขายหวย 100 ล้านฉบับ 20 ต.ค. นี้

คนขายหวยแห่จองซื้อสลากครั้งที่ 2 เกือบ 30 ล้านฉบับ ชงบอร์ดฯ ประเมินผลขายหวย 100 ล้านฉบับ 20 ต.ค. นี้

20 ตุลาคม 2015


บรรยากาศโครงการการสั่งซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2558 ยังคงได้รับความสนใจจากผู้ค้าสลากรายย่อยทั่วประเทศอย่างล้นหลาม เริ่มเวลา 08.00 น. ธนาคารกรุงไทยเปิดให้ผู้ค้าสลากรายย่อยที่ลงทะเบียน 82,699 ราย สั่งซื้อสลากงวดประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 จำนวน 19,480 เล่มคู่ (3.896 ล้านฉบับ) ขายหมดภายใน 6 นาที มีผู้ค้าสลากได้รับการจัดสรรสลากสั่งซื้อทั้งสิ้น 2,149 ราย

เสร็จจากการสั่งซื้อตรง เวลา 08.06 น.ระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคารกรุงไทย เปิดให้จองซื้อสลากล่วงหน้า ประจำงวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 จำนวน 130,000 เล่มคู่ (26 ล้านฉบับ) ขายสลากสั่งจองหมดใน 35 นาที มีผู้ค้าสลากได้รับการจัดสรรสลากล่วงหน้า 13,722 ราย

สรปุยอดจองซื้อ

พลตรี ฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า โครงการสั่งซื้อ-จองสลากกินแบ่งรัฐบาลล่วงหน้า ครั้งที่ 2 จำนวน 149,480 เล่มคู่ (29.896 ล้านฉบับ) ขายหมดภายในเวลา 41 นาที มีผู้ที่ได้รับการจัดสรรสลากไปทั้งหมด 15,871 ราย เฉลี่ยรายละ 10 เล่ม เมื่อเทียบกับงวดที่ผ่านมา พบว่าผู้ค้าสลากรายย่อยมีการสั่งซื้อ-จองล่วงหน้าสลากผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของธนาคารกรุงไทยเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่าตัว คาดว่าปริมาณการค้าสลากจะเข้าสู่จุดสมดุลได้ตั้งแต่งวดนี้เป็นต้นไป และขอย้ำเตือนผู้ค้าสลากรายย่อยให้ระมัดระวังเรื่องการลงทุน เนื่องจากสำนักงานสลากฯ พิมพ์สลากเพิ่มขึ้นถึง 35% ส่วนความคืบหน้าในเรื่องการจัดหาสินเชื่อให้ผู้ค้าสลากรายย่อย คาดว่าจะมีความชัดเจนภายใน 1 เดือน เบื้องต้นวงเงินที่ให้กู้จะครอบคลุมการทำธุรกรรมสลากกินแบ่งรัฐบาล 2 งวด โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

นายธนวรรธน์ พลวิชัย โฆษกสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า หลังจากที่สำนักงานสลากฯ เปิดขายสลากสั่งซื้อ-จองล่วงหน้ามาแล้ว 2 ครั้ง ปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากผู้ค้าสลากเป็นอย่างดี ขายหมดอย่างรวดเร็ว โดยสำนักงานสลากฯ จะสรุปและประเมินผลการขายสลากจำนวน 100 ล้านฉบับ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลในวันที่ 20 ตุลาคม 2558

สรุปยอดจองซื้อ 2

ข้อมูลจากธนาคารกรุงไทยระบุว่า ภาพรวมการขายสลากสั่งซื้อ-จองล่วงหน้าครั้งที่ 2 จำนวน 149,480 เล่มคู่ หรือ 29.896 ล้านฉบับ ขายหมดภายใน 41 นาที มีผู้ได้รับการจัดสรรสลากครั้งนี้ 15,871 ราย แบ่งเป็น ผู้ที่สั่งซื้อ-จองสลากล่วงหน้าผ่านตู้เอทีเอ็ม 9,638 ราย สั่งซื้อผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิง 5,980 ราย และสั่งซื้อผ่านสาขา 253 ราย

สำหรับการสั่งซื้อสลากงวดประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 จำนวน 19,480 เล่มคู่ หรือ 3.896 ล้านฉบับ ขายหมดภายใน 6 นาที มีผู้ได้รับการจัดสรรสลาก 2,149 ราย แบ่งเป็น ผู้ที่สั่งซื้อ-จองสลากล่วงหน้าผ่านตู้เอทีเอ็ม 915 ราย สั่งซื้อผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิง 1,234 ราย และไม่มีการสั่งซื้อผ่านสาขา

ส่วนการจองซื้อสลากล่วงหน้างวดประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 จำนวน 130,000 เล่มคู่ หรือ 26 ล้านฉบับ ขายหมดภายใน 35 นาที มีผู้ได้รับการจัดสรรสลาก 13,722 ราย แบ่งเป็น ผู้ที่สั่งซื้อ-จองสลากล่วงหน้าผ่านตู้เอทีเอ็ม 8,723 ราย สั่งซื้อผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิง 4,749 ราย และสั่งซื้อผ่านสาขา 253 ราย