ThaiPublica > เกาะกระแส > เกาะกระแสเศรษฐกิจ > วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนครั้งใหญ่ของจีน…จับตาแนวโน้มและผลกระทบ

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนครั้งใหญ่ของจีน…จับตาแนวโน้มและผลกระทบ

14 สิงหาคม 2015


ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ วิเคราะห์ “การเปลี่ยนแปลงนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนครั้งใหญ่ของจีน…จับตาแนวโน้มและผลกระทบ”

Flash_20150813_China_V2 (1)