ThaiPublica > เกาะกระแส > สนข. จัดทำแบบปรับปรุงสถานีขนส่ง “Universal Design” เพื่อคนพิการ-ผู้สูงอายุนำร่อง 5 สถานที่ต้นแบบ

สนข. จัดทำแบบปรับปรุงสถานีขนส่ง “Universal Design” เพื่อคนพิการ-ผู้สูงอายุนำร่อง 5 สถานที่ต้นแบบ

30 มิถุนายน 2015


S__4792870
นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ ผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและแผนงานการขนส่งและจราจร(สนข.)

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ ผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและแผนงานการขนส่งและจราจร(สนข.) เป็นประธานร่วมกล่าวเปิดงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 สำหรับโครงการศึกษาพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการในภาคขนส่งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ เพื่อนำเสนอผลการศึกษา ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะมีการจัดประชุมสัมมนาหลังโครงการแล้วเสร็จอีกครั้งในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้

ทั้งนี้ จุดประสงค์ของโครงการและการจัดสัมมนารับฟังครั้งนี้เป็นการลงรายละเอียดเพิ่มจากกฎกระทรวงปี 2556 ที่เขียนไว้อย่างกว้างๆ เพื่อให้สามารถเป็น “คู่มือต้นแบบ” ให้แต่ละหน่วยงานนำไปดำเนินการได้ในทางปฏิบัติ โดยหลังจากปรับปรุงพื้นที่เขตกทม.แล้วเสร็จ จะเริ่มขยายออกไปยังต่างจังหวัดต่อไป โดยเฉพาะพื้นที่ที่ประชาชนใช้บริการจำนวนมาก

นายพีระพล กล่าวอีกว่าการศึกษานี้ยังได้พยายามออกแบบให้มีเป็นสากล (universal design) สำหรับผู้ใช้ทุกประเภท ไม่ใช่เพียงผู้สูงอายุหรือผู้พิการเท่านั้น แต่รวมไปถึงเด็ก สตรี ฯลฯ โดยสถานที่ 5 แห่งนี้ถูกเลือกเนื่องจากสามารถนำไปเป็นต้นแบบสำหรับสถานที่อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ เป็นต้นแบบสถานีขนส่ง , ป้ายรถเมล์สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เป็นต้นแบบป้ายรถเมล์, ท่าอากาศยานดอนเมืองเป็นต้นแบบสนามบิน, สถานีรถไฟนครปฐมเป็นต้นแบบสถานีรถไฟ และท่าเรือพระนั้งเกล้าเป็นต้นแบบท่าเรือ

สำหรับประเด็นการดำเนินการในพื้นที่จริง นายพีระพล กล่าวว่าถ้าเป็นพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานอื่นอาจจะต้องขอความร่วมมือ แต่ถ้าเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม สนข.จะเสนอผ่านกระทรวงให้สั่งให้หน่วยงานต่างๆดำเนินการต่อไป ทั้งนี้การออกแบบอาจจะมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ ซึ่งแต่ละหน่วยจะต้องพิจารณาดำเนินการตั้งงบประมาณตามความเหมาะสมต่อไป ขณะเดียวกันในกรณีที่บางพื้นที่ผู้ใช้บางประเภทมีจำนวยน้อย จนส่งผลต่อความคุ้มค่าของการลงทุน แต่ละหน่วยงานจึง จำเป็นต้องประเมินความคุ้มค่าของงบประมาณเป็นกรณีๆไป ซึ่งจะพยายามให้ครอบคลุมมากที่สุด(คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย)

อนุสาวรีย์3
ป้ายรถเมล์สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
อนุสาวรีย์2
ป้ายรถเมล์สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
อนุสาวรีย์1
ป้ายรถเมล์สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
สายใต้1
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
สายใต้2
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
สายใต้3
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
ดอนเมือง2
ท่าอากาศยานดอนเมือง
ดอนเมือง1
ท่าอากาศยานดอนเมือง
ท่าเรือพระนั้งเกล้า
ท่าเรือพระนั้งเกล้า
สถานีรถไฟนครปฐม
สถานีรถไฟนครปฐม