ThaiPublica > เกาะกระแส > ดีเอสไอตั้งคณะที่ปรึกษาพิเศษทำคดีสหกรณ์ฯคลองจั่น – สอบพยาน 15 ปาก จาก 43 ปาก

ดีเอสไอตั้งคณะที่ปรึกษาพิเศษทำคดีสหกรณ์ฯคลองจั่น – สอบพยาน 15 ปาก จาก 43 ปาก

14 มีนาคม 2015


IMG_0052
พ.ต.ต. วรณัน ศรีล้ำ (ขวา) ผู้อำนวยการ ศูนย์บริหารคดีพิเศษ/รองโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ, พ.ต.ท. สมบูรณ์ สาระสิทธิ์ (กลาง) ผู้บัญชาการสำนักคดีอาญาพิเศษ และ พ.ต.ท. ปกรณ์ สุชีวกุล (ซ้าย) ผู้อำนวยการ ส่วนตรวจ 2 สำนักเทคโนโลยีและการตรวจสอบ ร่วมกันแถลงความคืบหน้าคดีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 พ.ต.ต. วรณัน ศรีล้ำ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารคดีพิเศษ/รองโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ แถลงความคืบหน้ากรณีนายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด กับพวก กระทำความผิดฐานยักยอกและกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ว่าได้แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาพิเศษขึ้นมา 1 ชุด เนื่องจากเป็นคดีที่จำเป็นต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการสืบสวน ประกอบด้วย

1. นายสุรศักดิ์ ตรีรัตน์ตระกูล อธิบดีอัยการ สำนักงานการสอบสวน 2. นายกิตินันท์ ธัชประมุข รองอธิบดีอัยการ สำนักงานการสอบสวน 3. นายขจรศักดิ์ พุทธานุภาพ อัยการพิเศษ ฝ่ายสืบสวน 3 สำนักงานการสอบสวน 4. นายนพดล อุเทน ผู้อำนวยการกองคดี 1 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 5. พลตำรวจตรี ชนะชัย ลิ้มประเสริฐ ผู้บังคับการ กองคดีอาญา สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ทั้งนี้ คณะที่ปรึกษามีอำนาจหน้าที่ให้คำปรึกษาคดีพิเศษ, แสดงความคิดเห็น หรือช่วยเหลือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษในคดีพิเศษที่ 146/2556 คดีพิเศษที่ 63/2557 และคดีพิเศษที่ 64/2557 และให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนที่ปรึกษาคดีพิเศษ ตามที่กำหนดในระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยค่าตอบแทนที่ปรึกษาคดีพิเศษแห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มาตรา 30 พ.ศ. 2547

พ.ต.ต. วรณันกล่าวเพิ่มเติมว่าหลังจากแต่งตั้ง ที่ประชุมได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ให้คณะที่ปรึกษาคดีพิเศษได้ซักถามข้อเท็จจริงๆ ต่าง ไม่ว่าจะเป็นจำนวนคดี เนื้อหาคดี ความเชื่อมโยงต่างๆ เพื่อให้คณะที่ปรึกษาเห็นภาพคดีไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ คณะที่ปรึกษายังแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่ต้องพิจารณาหรือรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติม เช่น พฤติกรรมต่างๆ หรือห้วงระยะเวลาเกิดเหตุ เป็นต้น ก่อนจะนำเข้ามาประชุมในสัปดาห์หน้าต่อไป ทั้งนี้ ที่ปรึกษายังแนะนำถึงความสำคัญเรื่องการตรวจสอบระเบียบหลักเกณฑ์ ตั้งแต่กระบวนการสหกรณ์ถึงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากจะให้ภาพของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ด้าน พ.ต.ท. สมบูรณ์ สาระสิทธิ์ ผู้บัญชาการสำนักคดีอาญาพิเศษ กล่าวเพิ่มเติมว่า คำแนะนำของคณะที่ปรึกษาพิเศษเรื่องการตรวจสอบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เปรียบเสมือนมาตรฐานที่ควรจะเป็นของสหกรณ์ และเป็นเกณฑ์พิจารณาว่ามีการทำตามกฎระเบียบหรือไม่ เป็นการชี้ถึงเจตนาและจะช่วยให้โยงได้ว่านายศุภชัยเริ่มไม่ทำตามกฎระเบียบมาตั้งแต่ตอนไหนด้วย

ทั้งนี้ ความคืบหน้าของคณะทำงานที่ได้แต่งตั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว พ.ต.ท. สมบูรณ์กล่าวว่า คณะทำงานของ พ.ต.ท. ถวัล มั่งคั่ง ผู้เชี่ยวชาญคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งดูแลเรื่องกฎระเบียบต่างๆ แจ้งว่าเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ติดภารกิจด่วนและขอเลื่อนคำให้การเป็นวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558 ส่งผลให้รายละเอียดต่างๆ ไม่คืบหน้า ขณะที่คณะทำงานด้านระบบบัญชีของนางประภัสสร พงศ์พันธุ์พิศาล เลขานุการและกรรมการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ปัจจุบันยังรวบรวมข้อมูลไม่แล้วเสร็จ

ด้าน พ.ต.ท. ปกรณ์ สุชีวกุล ผู้อำนวยการ ส่วนตรวจ 2 สำนักเทคโนโลยีและการตรวจสอบ (สทศ.) ซึ่งดูแลคณะทำงานสืบสวนติดตามเส้นทางการเงิน กล่าวถึงความคืบหน้าของการสืบพยานผู้รับเช็ค 878 ฉบับ 43 ราย รายละ 1-8 ฉบับ แบ่งเป็นนิติบุคคล 38 ราย และบุคคลธรรมดา 5 ราย ว่าตั้งแต่วันที่ 9-13 มีนาคม 2558 ได้สืบสวนไปแล้ว 15 ราย เป็นนิติบุคคลทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการตบแต่งอาคารยู-ทาวเวอร์ของสหกรณ์ฯ เช่น สร้างห้องประชุม สร้างระบบแอร์-ระบบไฟฟ้า เป็นต้น ส่วนความผิดปกติของงบประมาณต่างๆ ยังต้องขอเวลาตรวจสอบอีกที เนื่องจากปัจจุบันยังต้องรวบรวมข้อเท็จจริงต่างๆ ให้แล้วเสร็จก่อน

ขณะที่ประเด็นเรื่อง นพ.มโน เลาหวณิช ได้ยื่นคำร้องขอคุ้มครองพยาน พ.ต.ต. วรณัน กล่าวว่าได้อยู่ในขั้นตอนเสนอเรื่องไปยังอธิบดีและคณะกรรมพิจารณา ทั้งนี้ คณะกรรมการจะต้องดู 2 ประเด็น คือ 1) เป็นพยานในคดีพิเศษหรือไม่ และ 2) มีเหตุให้คุ้มครองตามกฎหมายหรือไม่