ThaiPublica > เกาะกระแส > คพ. ของบฯ 590 ล้านบาท เร่งฟื้นฟูห้วยคลิตี้ปนเปื้อนสารตะกั่ว คาดเริ่มตุลาคมนี้ > กรมควบคุมมลพิษลงสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมดำเนินการฟื้นฟูการปนเปื้อนสารตะกั่วในลำห้วยคลิตี้ และพื้นที่ใกล้เคียง

กรมควบคุมมลพิษลงสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมดำเนินการฟื้นฟูการปนเปื้อนสารตะกั่วในลำห้วยคลิตี้ และพื้นที่ใกล้เคียง

19 มีนาคม 2015


กรมควบคุมมลพิษลงสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมดำเนินการฟื้นฟูการปนเปื้อนสารตะกั่วในลำห้วยคลิตี้ และพื้นที่ใกล้เคียง

กรมควบคุมมลพิษลงสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมดำเนินการฟื้นฟูการปนเปื้อนสารตะกั่วในลำห้วยคลิตี้ และพื้นที่ใกล้เคียง

ป้ายคำ :