ThaiPublica > เกาะกระแส > เกาะกระแสเศรษฐกิจ > “ผู้ว่าแบงก์ชาติ”คาดเศรษฐกิจปี 2558 โต 4% ส่งสัญญาณยังคงใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนปรนต่อ

“ผู้ว่าแบงก์ชาติ”คาดเศรษฐกิจปี 2558 โต 4% ส่งสัญญาณยังคงใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนปรนต่อ

5 กุมภาพันธ์ 2015


ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย แถลงนโยบายและทิศทางเศรษฐกิจปี 2558 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558
ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย แถลงนโยบายและทิศทางเศรษฐกิจปี 2558 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.)แถลง “มุมมองแนวโนมเศรษฐกิจและงานในภารกิจ ธปท. ป 2558” โดยสรุปภาวะเศรษฐกิจปี 2557ว่าในครึ่งปีแรกประสบปัญหาด้านการเมือง ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ หนี้สินครัวเรือนอยู่ในระดับสูง แต่ในครึ่งปีหลังเริ่มฟื้นตัวหลังการเมืองมีเสถียรภาพ ส่วนทิศทางเศรษฐกิจปี 2558 ยังต้องเตรียมพร้อมรับกับเศรษฐกิจโลกที่อาจจะมีความผันผวนเพราะเครื่องยนต์ 3 ตัวทั้งสหรัฐอเมริกา ยุโรปและญี่ปุ่นยังทำงานไม่เท่ากัน ธปท.จึงใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไป อ่านรายละเอียดทั้งหมด

Statement Governor Bank of Thailand

ป้ายคำ :