ThaiPublica > เกาะกระแส > “จุมพล สงวนสิน” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ลุยฟื้นฟูสหกรณ์ฯ คลองจั่น ยัน “ล้มไม่ได้”

“จุมพล สงวนสิน” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ลุยฟื้นฟูสหกรณ์ฯ คลองจั่น ยัน “ล้มไม่ได้”

19 เมษายน 2014


การประชุมหารือระหว่างอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และคณะกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นชุดที่ 30 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 มีการพบปะหารือกันระหว่างนายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมทีมผู้บริหาร กับคณะกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นชุดที่ 30 ซึ่งมีนายเผด็จ มุ่งธัญญา เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการคนใหม่ โดยคณะกรรมการชุดนี้เพิ่งได้รับการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2557

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมครั้งนี้ ทางคณะกรรมการฯ สหกรณ์คลองจั่นได้รายงานการดำเนินการของสหกรณ์ฯ คลองจั่นและสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไป พร้อมขอให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนในเรื่องใดบ้าง

โดยนายเผด็จได้ขอกรมส่งเสริมสหกรณ์ดังนี้ 1) ช่วยเรื่องหาแหล่งเงินกู้ อาทิ การประสานสหกรณ์ต่างๆ ภายใต้ชุมนุมเครดิตยูเนี่ยนให้นำเงินมาฝากชุมนุมฯ เพื่อชุมนุมนำมาปล่อยกู้ต่อให้สหกรณ์ฯ คลองจั่น 2) การหารือร่วมกันระหว่างสหกรณ์ฯ คลองจั่นกับกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประจำทุกเดือน

ขณะที่ผู้ร่วมประชุมรายอื่นๆ มีข้อเสนอดังนี้ 1) แนวทางการหารายได้ของสหกรณ์ฯ ได้ยกตัวอย่างสหกรณ์อื่นๆ ที่มีโมเดลการทำธุรกิจที่ดีและประสบความสำเร็จ เช่น สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง ใช้หลักเคลื่อนสินค้าเข้าชุมชน โดยสหกรณ์เอาสินค้าไปส่งและชุมชนเป็นคนขาย 2) จัดตั้งทีมเร่งรัดติดตามทวงหนี้คืนจากลูกหนี้สมทบ 27 ราย รวมทั้งหนี้ของนายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานกรรมการที่กู้เงินไป 3,000 ล้านบาท 3) เร่งสร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นทั้งสมาชิกสหกรณ์ฯ คลองจั่น และสมาชิกชุมนุมเครดิตยูเนี่ยนให้ฟื้นคืนกลับมาโดยเร็ว 4) เดินสายชี้แจงกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคตะวันออก และภาคกลาง เพื่อสร้างความมั่นใจกับสมาชิกเครดิตยูเนี่ยนในโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อหาแหล่งเงินกู้มาเสริมสภาพคล่อง 5) เร่งดำเนินการทำแผนฟื้นฟูโดยเร็ว

ในที่ประชุมได้เสนอให้สมาชิกสหกรณ์ฯ คลองจั่นในฐานะผู้บริโภคฟ้องคดีแพ่งต่อผู้ที่ทุจริตทำให้เกิดความเสียหายขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่อนุมัติการปล่อยกู้โดยไม่ถูกต้องตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ คลองจั่น ซึ่งสมาชิกสามารถฟ้องร้องผู้บริหารที่กระทำผิดได้

“ที่ผ่านมาสมาชิกสหกรณ์ฯ คลองจั่นฟ้องสหกรณ์ฯ เพื่อขอเงินฝากคืน แต่ไม่มีใครฟ้องกรรมการและผู้บริหารที่กระทำผิด ซึ่งสามารถฟ้องคดีแพ่งได้ในฐานะผู้บริโภค และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล” ผู้เข้าร่วมประชุมรายหนึ่งให้ความเห็น

นายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
นายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

ด้านนายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าวว่า ขณะนี้ทางรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจสอบ มีนโยบายชัดเจนว่าจะไม่ให้สหกรณ์นี้ล้ม เพราะถ้าหากล้มมันจะโยงกันไปหมด และอยากให้บรรดาสหกรณ์ต่างๆ บรรดาเจ้าหนี้ และสมาชิกทุกคน ขอความกรุณาอย่ารุมฟ้องสหกรณ์ฯคลองจั่น ขอให้มาช่วยกันฟื้นฟู แม้ว่าจะต้องใช้เวลาที่จะได้เงินคืน

“ผมบอกได้เลยว่าผมมั่นใจว่าไม่ล้ม เราตั้งงบประมาณมาช่วย”

สำหรับวงเงินประมาณในปี 2557 นั้นได้ขอใช้งบกลางจำนวน 1,030 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนสหกรณ์สำหรับชดเชยภาระดอกเบี้ยเป็นเวลา 5 ปี ขณะเดียวกันเตรียมเสนอวงเงิน 1,100 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2558 เพื่อใช้สำหรับชดเชยจ่ายดอกเบี้ยให้สหกรณ์ฯ 100 ล้านบาท และอีก 1,000 ล้านบาทเพื่อให้สหกรณ์ฯ คลองจั่นกู้เพื่อการดำเนินการ 1,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์จะให้การสนับสนุนโครงการสหกรณ์ช่วยเหลือกันและกัน ที่เรียกว่าโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน โดยทางกรมฯ และสหกรณ์คลองจั่นเดินสายไปประชุม ขอให้เพื่อนสหกรณ์ต่างๆ เช่น ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย ปล่อยกู้ให้สหกรณ์ฯ คลองจั่น และกรมฯ จะร่วมกันทำแผนฟื้นฟูกิจการ เพื่อให้เข้าสู่ขบวนการฟื้นฟูในอนาคต รวมทั้งการเร่งฟ้องคดีเพื่อทวงหนี้จากลูกหนี้รายใหญ่คืนมา และช่วยกันวางแผนการดำเนินการด้านธุรกิจเพื่อหารายได้ของสหกรณ์

“สหกรณ์ฯล้มไม่ได้ ผมกำลังเดินสายเพื่อสร้างความมั่นใจจากเพื่อนสหกรณ์อื่นๆ ผมบอกพรรคพวกแล้วว่าเราต้องมาช่วยสมาชิก ผมตั้งใจช่วยเต็มที่แต่พวกเราก็ต้องช่วยกัน ผมบอกลูกน้องว่าเราต้องช่วยเขา” นายจุมพลกล่าว

ในวันเดียวกันนี้ สมาชิกสหกรณ์ฯ คลองจั่นประมาณ 200 คนได้รวมตัวกันเพื่อยื่นฟ้องกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรณีละเลยการปฏิบัติหน้าที่ทำให้เกิดความเสียหาย ทั้งๆ ที่ทราบว่างบการเงินปี 2552 กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ได้ตรวจสอบแล้วพบว่ามีความผิดปกติ แต่เมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้นในเดือนมีนาคม 2553 ในรายงานการประชุมได้ระบุเรื่องงบการเงินที่ผิดปกติว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เกรงว่าจะมีผลกระทบวงกว้าง ผู้บริหารจึงไม่ประกาศเป็นสาธารณะ ทำให้สมาชิกไม่ทราบความผิดปกติ และกรมส่งเสริมฯ ปล่อยให้ยืดเยื้อมาจนถึงปี 2556 ทั้งที่บทบาทของกรมคือผู้กำกับดูแล สามารถสั่งการได้ ที่จะระงับความเสียหายในตอนนั้น

ผลงานสหกรณ์ฯคลองจั่น

“กรมฯ พบความปกติในงบดุลมากมาย เพราะเขามีหน้าที่กำกับดูแล เขาสั่งการให้สหกรณ์แก้ไข เมื่อสหกรณ์ไม่แก้ไข เขาก็ไม่ทำอะไร มีแค่ออกหนังสือเตือน ทั้งที่เขาพบความผิดปกติเยอะแยะมากมาย และในช่วงนั้นกรมฯ ยังให้รางวัลสหกรณ์ดีเด่นกับคลองจั่นในปี 2554 อีกด้วย ยิ่งเป็นการยืนยันและสร้างความมั่นใจให้กับสมาชิก ทั้งๆ ที่งบการเงินมีความผิดปกติแต่ประชาชนไม่ทราบ”