ThaiPublica > ประเด็นสืบสวน > “ความรู้เรื่องทางการเงิน” (financial literacy) (2): พฤติกรรมทางการเงินของคนไทย > โฆษณาโครงการ “พักชำระหนี้ 3 ปี” ของธนาคารรัฐ 4 แห่ง ที่มา: http://www.rd1677.com/backoffice/PicUpdate/90101.jpg

โฆษณาโครงการ “พักชำระหนี้ 3 ปี” ของธนาคารรัฐ 4 แห่ง ที่มา: http://www.rd1677.com/backoffice/PicUpdate/90101.jpg

9 กรกฎาคม 2013


ป้ายคำ :