ThaiPublica > ประเด็นสืบสวน > กางบัญชีเงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น ขาใหญ่เป็นสหกรณ์ด้วยกันเอง ยอดรวมกว่า 8 พันล้านบาท

กางบัญชีเงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น ขาใหญ่เป็นสหกรณ์ด้วยกันเอง ยอดรวมกว่า 8 พันล้านบาท

20 กรกฎาคม 2013


หลังจากที่มีการยึดทรัพย์นายศุภชัย ศรีศุภอักษร ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่นและพวก จนถึงขณะนี้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นยังไม่สามารถให้บริการธุรกรรมเบิกถอนเงินได้ ผู้สื่อข่าวได้รายงานความเคลื่อนไหวว่าเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กล่าวในรายการเฟซไทม์ ช่องสปริงนิวส์ ยืนยันพบการกระทำผิดฐานฟอกเงิน และความผิดปกติในการปล่อยสินเชื่อให้กับสมาชิกสมทบ 27 รายเป็นเงินกว่า 12,000 ล้านบาท ดูคลิปรายการ

ต่อมาวันที่ 17 และ 18 กรกฎาคม นายศุภชัย ศรีศุภอักษร ประธานสหกรณ์ฯ คลองจั่น ถูกสำนักป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.)และดีเอสไอกล่าวหา กล่าวในรายการเฟซไทม์ ช่องสปริงนิวส์ ตอบโต้ข้อกล่าวหาและขอเวลา 3 เดือนทำงานจะแก้ปัญหาทั้งหมดได้ ดูคลิปรายการ1 ดูคลิปรายการ2

รถยนต์ที่ถูกเจ้าหน้าที่ยึด
รถยนต์ที่ถูกเจ้าหน้าที่ยึด

ด้านนายกิตติก้อง คณาจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดีเอสไอ กล่าวว่าวันที่ 18 ได้เข้าขอข้อมูลที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยนายวิจักร อากัปกริยา อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ยืนยันความผิดปกติทางบัญชี 7 ข้อ (ดูเอกสาร) ที่เคยส่งให้สหกรณ์แก้ไขเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 พร้อมให้ความร่วมมือกับดีเอสไอทุกประการ ส่วนวันที่ 19 กรกฎาคม ดีเอสไอประชุมกับอัยการเพื่อสรุปสำนวนเตรียมแจ้งข้อกล่าวหา นายศุภชัยและพวกภายในสัปดาห์หน้า (ดูข่าวที่เกี่ยวข้อง)

ส่วนความเคลื่อนไหวของสหกรณ์อื่นๆ ที่เป็นผู้ฝากเงิน (ดูข่าวที่เกี่ยวข้อง) รวมทั้งความเคลื่อนไหวของสำนักป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ดูข่าวที่เกี่ยวข้อง)

อย่างไรก็ตามจากข้อมูลที่รายงานผ่านหน้าเว็บไซด์ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด แสดงข้อมูลทั่วไปและงบการเงินล่าสุดเดือน มิถุนายน 2556 มีข้อมูลน่าสนใจคือตัวเลขเงินฝากที่สูงถึง 14,484 ล้านบาท และทุนเรือนหุ้นถึง 4,745 ล้านบาท โดยการออมเงินกับสหกรณ์ฯ คลองจั่นแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1.การสะสมหุ้นทุน สมาชิกสหกรณ์สามารถร่วมเป็นเจ้าของสหกรณ์โดยการซื้อหุ้นสหกรณ์ต่อเนื่องทุกเดือน เป็นการบังคับออมขั้นตํ่า 10 หุ้น ราคาหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นเงิน 100 บาท และซื้อหุ้นสูงสุดได้ไม่เกิน 300,000 บาทต่อเดือน

ผลตอบแทนของการสะสมหุ้นทุน จะได้ในรูปแบบเงินปันผลประจำปี ซึ่งแปรตามผลประกอบการของสหกรณ์ฯคลองจั่น (หากขาดทุนจะไม่ได้เงินปันผล) เมื่อตรวจสอบย้อนหลัง 10 ปี ปรากฏว่าสมาชิกสหกรณ์ได้จ่ายเงินปันผลเฉลี่ยปีละ 10 % ต่อปีมาตลอด

2.เงินฝากออมทรัพย์ ให้ผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย 2% ต่อปี ในขณะที่ดอกเบี้ยออมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ทั่วไปอยู่ที่ 0.75 % ต่อปี โดยบัญชีออมทรัพย์ทำหน้าที่หลักเป็นที่พักดอกเบี้ยและเงินปันผล จากออมทรัพย์พิเศษและบัญชีหุ้นทุน

3.เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ให้ผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบี้ยเมื่อฝาก 1 ล้านบาทขึ้น ร้อยละ 5.5 ต่อปี (ปี 2556) แต่หากถอนเกินเดือนละ 1 ครั้ง ต้องเสียค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 ของยอดเงินที่ถอน เมื่อเทียบกับเงินฝากไม่ประจำของธนาคารทหารไทยซึ่งมีลักษณะกึ่งจำกัดการถอนคล้ายกัน ให้ดอกเบี้ยร้อยละ 2.75 ต่อปี

ที่มาของจำนวนเงินฝาก และมูลค่าทุนเรือนหุ้นที่สูง นอกจากสหกรณ์ฯคลองจั่นจะให้ดอกเบี้ยและเงินปันผลที่สูงแล้ว ผลตอบแทนทุกชนิดจากสหกรณ์ยังได้รับการยกเว้นภาษีร้อยละ 15 ต่างจากธนาคารพาณิชย์ ทำให้นอกจากสมาชิกจำนวนมากนำเงินเก็บทั้งชีวิตหรือเงินก้อนที่ได้รับเมื่อเกษียณอายุมาลงทุนที่นี่ รวมทั้งมีสหกรณ์อีกหลายแห่งก็นำเงินมาฝาก และซื้อตั๋วเงินจ่ายจากสหกรณ์ฯคลองจั่นเช่นกัน สำนักข่าวไทยพับลิก้ารวบรวมยอดเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและตั๋วเงินจากสหกรณ์ต่างๆ ที่ทำธุรกรรมกับสหกรณ์ฯ คลองจั่นดังนี้

ผู้ฝากองค์กร
ยอดเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และตั๋วเงินจ่ายที่สหกรณ์ต่างๆ ซื้อจากสหกรณ์ฯ คลองจั่น (ตัวเลขล่าสุด พค.2556)ที่มา : ไทยพับลิก้ารวบรวม

หมายเหตุ

1.เดือนมิถุนายน 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 450 ล้านบาท แล้วสหกรณ์ฯ คลองจั่นนำอาคาร U-Tower ศรีนครินทร์จำนองเงินกู้ใหม่อีกครั้ง จากยอดเดิมกู้ 866 ล้านบาท ฝาก 450 ล้านบาท กลายเป็นกู้เงิน 1,431 ล้านบาทซึ่งมีอาคาร U-Tower เป็นหลักประกัน