ThaiPublica > เกาะกระแส > เจรจา “บีอาร์เอ็น” แสวงหาสันติ–ยุติความรุนแรง 3 จชต. จับตาหารือครั้งที่ 3 เดินหน้าหรือล้มโต๊ะ > พล.ต.ท.สฤษดิ์ชัย อเนกเวียง ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล, พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก รองปลัดกระทรวงกลาโหม ,อาวัง ยาบะ แกนนำบีอาร์เอ็น, ฮัสซัน ตอยิบ แกนนำบีอาร์เอ็น, พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

พล.ต.ท.สฤษดิ์ชัย อเนกเวียง ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล, พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก รองปลัดกระทรวงกลาโหม ,อาวัง ยาบะ แกนนำบีอาร์เอ็น, ฮัสซัน ตอยิบ แกนนำบีอาร์เอ็น, พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

11 มิถุนายน 2013


พล.ต.ท.สฤษดิ์ชัย อเนกเวียง ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล, พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก รองปลัดกระทรวงกลาโหม ,อาวัง ยาบะ แกนนำบีอาร์เอ็น, ฮัสซัน ตอยิบ แกนนำบีอาร์เอ็น, พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

พล.ต.ท.สฤษดิ์ชัย อเนกเวียง ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล, พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก รองปลัดกระทรวงกลาโหม ,อาวัง ยาบะ แกนนำบีอาร์เอ็น, ฮัสซัน ตอยิบ แกนนำบีอาร์เอ็น, พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

ป้ายคำ :