ThaiPublica > ประเด็นสืบสวน > เปิด 40 พื้นที่ขยะพิษภาคตะวันออก ปัญหา” อันตราย” ของคนไทย > รูปแบบที่4 การลักลอบทิ้งในพื้นที่และแหล่งน้ำสาธารณะ

รูปแบบที่4 การลักลอบทิ้งในพื้นที่และแหล่งน้ำสาธารณะ

14 พฤษภาคม 2013


รูปแบบที่4 การลักลอบทิ้งในพื้นที่และแหล่งน้ำสาธารณะ

รูปแบบที่4 การลักลอบทิ้งในพื้นที่และแหล่งน้ำสาธารณะ

ป้ายคำ :