ThaiPublica > ประเด็นสืบสวน > กรมส่งเสริมสหกรณ์ฯเตรียมรับรองกก.”คลองจั่น”ชุดที่29 ศุกร์นี้ -วงในชี้กู้เงินจ่ายปันผล พร้อมขอ 4 วันเปิดทำการปกติ > การประชุมประจำปีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ซึ่งจัดโดยนายมณฑล กันล้อม อดีตประธานดำเนินการเป็นผู้จัดการประชุมในครั้งนี้ หลังจากที่การประชุมล่มเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556

การประชุมประจำปีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ซึ่งจัดโดยนายมณฑล กันล้อม อดีตประธานดำเนินการเป็นผู้จัดการประชุมในครั้งนี้ หลังจากที่การประชุมล่มเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556

2 พฤษภาคม 2013


การประชุมประจำปีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ซึ่งจัดโดยนายมณฑล กันล้อม อดีตประธานดำเนินการเป็นผู้จัดการประชุมในครั้งนี้ หลังจากที่การประชุมล่มเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556

การประชุมประจำปีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ซึ่งจัดโดยนายมณฑล กันล้อม อดีตประธานดำเนินการเป็นผู้จัดการประชุมในครั้งนี้ หลังจากที่การประชุมล่มเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556

ป้ายคำ :